Solsorte fra Blåvand Fuglestation viser vejen

onsdag 7. december 2022
I samarbejde med Max Planck Instituttet og Statens Naturhistoriske Museum
af Bent Jakobsen

20171104 090214

SOLSORTE FRA BLÅVAND FUGLESTATION VISER VEJEN.

Sammen med Statens Naturhistoriske Museum og Max Planck Instituttet i Tyskland blev der de sidste dage af oktober ved ringmærkningen tagget 8 Solsorte ved Blåvand Fuglestation, som følges via mobilnetværket Sigfox.

Tre af fuglene er fløjet over Nordsøen.
8E32466 ad. Han fløj først til Varde, hvor den blev til 7. november, hvorefter den satte kursen mod England, og opholder sig nu i Sydøstengland ved Boston.
8E31587 ad. Han fløj først til Sylt i Vadehavet. Derefter satte den kursen mod nordvest og de seneste meldinger er fra Newcastle. (Er nu fløjet videre til Dublin).
8E32461 ad. Han fløj først ind til Oksbøl. Derefter gik turen over Nordsøen og direkte over England, og befinder sig nu på østkysten af Irland.

Tre andre fugle er fløjet ind i landet.
8E32465 1K han flyver rundt NØ-Ø-SØ for Ribe.
8E32469 1K hun er fløjet til et område mellem Horsens-Odder-Skanderborg.
Og 8E32463 ad. han er ved Hoven sydøst for Skjern.
De to sidste fugle befinder sig sandsynligvis stadig i Blåvand.

AFTENTRÆK AF SOLSORTE
Mange Solsorte passerer Blåvands Huk hvert forår og efterår. Til tider opleves et specielt fænomen, hvor der om aftenen lige inden mørket i stor højde trækker mængder af Solsorte direkte ud over Nordsøen.
18/11 2022 optalte Anders Odd Wulff Nielsen 1910 Solsorte trækkende vest kl. 16.10 – 16.42, hvilket er 60 fugle i minuttet.
Anders Odd Wulff Nielsen skriver: Massivt træk i forbindelse med opklaring og solnedgang. Fuglene blev talt fra fuglestationen, hvor de kom i et relativt smalt bælte i hvad jeg vil gætte på har været 100-200 meters højde for langt de fleste fugles vedkommende. Fuglene kom i løse og tilsyneladende artsrene flokke (med undtagelse af enkelte sjaggere) fra øst og fortsatte tilsyneladende ud over havet mod vest. Talt i 10'ere.

D. 30/10 2008 opdagede Troels Eske Ortvad ved hjælp af radar et stort træk. Visuelt sås 1800 Solsorte trækkende vest lige inden solnedgang.
Troels Eske Ortvad skriver: Helt vildt træk den sidste halvanden time inden solnedgang! Mange af fuglene lettede nede fra Blåvand by og omegn og skruede sig op i 200-500 meters højde inden de trak op langs Hukket og videre ud mod VSV. Fuglene kom trækkende i løse flokke på op til ca. 150 fugle. Solsortetrækket kunne tydeligt ses på en radar ved Hukket. Efter det var blevet mørkt var der ikke flere Solsorte at høre men til gengæld godt med vindrossel og lidt sangdrosler.

Blackbird DK MBmap 2022 11 29

Projektet er organiseret og koordineret af Max Plank Institute of Animal Behaviour i Tyskland og gennemføres i flere lande i Europa. I Danmark koordineres projektet af Ringmærkningsadministrationen på Statens Naturhistoriske Museum.

En stor tak til Katherine Snell, Kasper Thorup og Jesper Johannes Madsen for det gode samarbejde, og Kasper Thorup Jesper og Jesper Johannes Madsen med hjælp til påsætningen.

Formålet med dette projekt er at studere bevægelsesmønstre hos solsorte der stammer fra forskellige populationer med forskellige trækstrategier. Dette er en del af et storstilet eurasisk samarbejde, som vil følge fugle, der stammer fra hele denne arts udbredelse ved hjælp af den nyeste sporingsteknologi. Projektet ønsker at få belyst om der er forskel på habitater under trækket og i overvintringsområderne for solsorte som trækker og hos dem som er standfugle. Endvidere om der er forskelle i trækmønstre mellem forskellige populationer. Og endelig vil vi forsøge at afdække hvor og hvornår solsorte dør.