Blåvand er uden tvivl et af Danmarks bedste træksteder. Placeringen som Danmarks vestligste punkt, med Hukket ragende ud i Nordsøen, gør at tusindvis af gæs, ænder, vadefugle, måger og terner hvert år passerer forbi – både forår og efterår. Desuden kan der under gunstige vindforhold også trække tusindvis af småfugle forbi. Dette – blandet med en liste på over 340 arter inkl. mange SU-arter – gør stedet til et af Danmarks absolutte hot-spots.
 
Observationsperioder:
Forår: 1. marts – 1. juni
Efterår: 1. juli – 15. november
 
Det forventes ikke at du har mange års erfaring med trækobservationer, blot du har et grundlæggende kendskab til de almindeligt forekommende arter. Det samme gælder for ringmærkningen, hvor de mange små detaljer læres hen ad vejen – i begyndelsen under kyndig vejledning af en erfaren ringmærker, sidenhen på egen hånd med den fornødne litteratur.
 
Et ophold på Blåvand Fuglestation giver dig stor felterfaring, og har været en uforglemmelig oplevelse for mange igennem stationens snart 50 års levetid. De “gamle” besøger stadig stationen, og du vil møde en broget skare af landets dygtigste feltbisser. 

Observatør

Som observatør i Blåvand får du lov til at bidrage til vigtig indsamling af materiale. Dette materiale har været indsamlet standardiseret siden 1963 og den videre registrering af trækfuglenes bevægelser er med til at give et billede af populationssvingningerne.
Observationerne påbegyndes ½ time før solopgang og varer som standard i 5 timer. Alle observationer noteres i 15-minutters perioder. Dette gælder også trækobservationer, der foretages udenfor de obligatoriske 3 timers morgenobs. Alle fugle skal som udgangspunkt aldersbestemmes. Dette er specielt vigtigt for vadefuglene og Knortegæs, da aldersfordelingen er en god indikator for ynglesuccesen.
Ved notering af adfærd benyttes samme koder som i DOFbasen.
 
I løbet af dagen foretages en optælling af måger og terner.
Sammen med ringmærkeren samles alle øvrige observationer, der er gjort i Blåvandshuk-området i løbet af dagen og tastes ind under DIV-obs. Ud over fugle noteres også pattedyr, krybdyr og sommerfugle.
Alle observationer indtastes dagligt i DOFbasen. 

Ringmærker

Ringmærkningen udføres for Zoologisk Museum (ZM), og man får som ringmærker en licens af ZM. Ringmærkeren er ansvarlig for at åbne de 21 net hver morgen, og ringmærker fra en halv time før solopgang og mindst fem timer frem. Nettene tjekkes ca. hver halv time, og hver fugl får ring om benet, hvorefter den alders- og kønsbestemmes. Hvis der er tid til det, kan fuglene måles og vejes, og konditionsbedømmes (muskel og fedt) inden de slippes.
To dage er aldrig ens, og det er hver gang spændende at se hvad eller hvor mange der hænger i næste net. Alle ringmærkninger indtastes i en database og i DOFbasen, og sammen med observatøren opdateres hjemmesiden dagligt med observationer og gode historier.
 
Som udgangspunkt får man en X-licens, som opgraderes til en C-licens når erfaringen er til det. Læs mere på: http://www.zmuc.dk/ring/retningslinje.htm
Kontakt
 
Er du interesseret i at være frivillig på Blåvand Fuglestation, kan du kontakte stationsleder Henrik Böhmer på telefon 22 30 22 44. e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Arbejdet er frivilligt, men du får diæter på kr 200,- om dagen, som er skattefri, hvis din postadresse er mere end 100 km fra Blåvand. Til gengæld er der gratis logi, og du får dit eget værelse.
 
Som udgangspunkt er opholdet diætberettiget ved mindst én måneds ophold.