Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (47)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Regnvejrsdag

torsdag 20. august 2020
Senere en fin opklaring
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først regn og vind fra omkring sydøst som senere drejede om i vest. Efterhånden lidt opklaring før der snart igen kom regn ud til midt på eftermiddagen. Lunt med temp. op til omkring 23 grader.

Det regnede åbenbart allerede fra morgenstunden selvom prognoserne ikke havde nogen som helst regn på programmet. Faktisk regnede det i det meste af det vestlige Danmark, og det er mærkeligt at prognoserne ikke havde opfanget det.

Vi kunne derfor få hvilet ud, og det var tiltrængt for visse personer. Omkring middag kom der en lille opklaring. David, Emilia og Oliver gik på stranden mens jeg blev tilbage med Luke, og vi åbnede nogle net i stationshaven. Det blev dog en temmelig kort fornøjelse da vi så at der var mere regn på vej, så vi lukkede dem igen efter en halv time uden at have fanget noget som helst. På stranden kom der flere fugle trækkende, herunder en brushane.

Først på eftermiddagen blev der bagt pandekager af Emilia. De smagte rigtig godt og var tiltrængte på sådan en regnvejrsdag.

David, og senere også mig selv, tog derpå en lille eftermiddagsobs da det klarede op; der kom i begyndelsen godt med vadere, måske 300 eller mere i timen. Dog da jeg, efter at jeg endelig havde fået spist mine pandekager, selv kom ud, var trækket gået lidt i stå og vinden måske drejet mere om i vestsydvest. Mens vi sad og snakkede om snart at gå tilbage, kom der pludselig en tilfældig mand med sin mountainbike forbi og spurgte om vi havde set ulven. Den var åbenbart blevet set i Vejers i går og i Ho i forgårs; vi har siden undersøgte det lidt nærmere, og der er meget gode billeder af den fra Vejers taget midt om dagen. Det er en art vi meget gerne vil have rendende på stranden under en morgenobs.

Dagens træktal (middag og eftermiddag): pibeand 10, spidsand 20, krikand 3, sortand 16, rødstrubet lom 1, strandskade 131, strandhjejle 7, stor præstekrave 72, lille kobbersneppe 15, stenvender 10, islandsk ryle 94, brushane 1, sandløber 105, alm. ryle 97, mudderklire 1, rødben 18, hættemåge 15.

I morgen truer regnen også, men måske kan det være at det klarer lidt op inden morgenobsen begynder. Ellers bliver det i starten sydøstenvind som efterhånden går om i syd og senere sydvest.

Folk: Emilia, Oliver, David, Luke, Michael.

IMG 1454
De almindelige ryler er godt på vej i vinterdragt. Foto: Oliver Zeeberg Nielsen

IMG 1639
Stenvenderen Einstein. Foto: Oliver Zeeberg Nielsen


Not long after waking up it started raining lightly, and later got heavier and continued through the morning. I went in the garden at first thinking about opening the station garden nets for a short while, but the rain got to heavy so I decided against it. I did see a deer in the garden though, I think it was a Red Deer and it shot out through the hedge and I heard it's hooves as it ran away down the road. Stay away from the nets please! 

Instead of ringing we had a restful morning, which was welcome after working each morning the past few weeks. I opened the station garden nets during a break in the rain around noon with Michael, but didn't catch anything. 

The rain stopped around 1500 so I opened the nets in the station garden for the rest of the afternoon, as thought there might be some migrants around grounded by the rain. I only caught 3 birds, but just having the station garden nets open meant it wasn't much effort, and gave me time to read my book between net rounds. 

As well as some much welcomed pancakes earlier, Emilia and Oliver made us some tasty chickpea and tahini wraps for tea, a meal I'll definitely recreate in future!

The forecast says it's raining during the night and for the first few hours tomorrow morning then should clear up, so hopefully that's correct and I can get the nets open in the morning, and the night rain might cause some migrants to drop in! 

Species Ringed
Blackbird (Solsort) 1
Garden Warbler (Havesanger) 1
Blackcap (Munk) 1
Total 3