Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (30)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Taima igang med en uges ringmærkning

tirsdag 21. marts 2023
af Morten Jenrich Hansen

Selv med sen ankomst til fuglestationen i går aftes, så var Taima frisk og frejdig fra kl 06 og klar ved nettene, selvom det igen var en grå dag med megen fugt i luften.
Temperaturen holdt sig hele døgnet på de 5 grader, vinden kom fra syd til sydvest af jævn til svag styrke og luftfugttigheden var stor.
Vi holdt os til åbne net i stationshaven og gik hyppige runder, men måtte lukke net kl 10:30, da der kom en længere periode med for meget regn i luften.
Vi havde da fået mærket 16 fugle og haft 5 kontroller.
Flest nye Solsorte, men Taima var nu mest glad for at opleve et par Fuglekonger i hænderne.
IMG_9382.jpg
En Fuglekonge byder Taima velkommen tilbage til Blåvand Fuglestation!

Svend Aage nåede at dukke op med wienerstang til formiddagskaffen, så vi går ikke ned på de gode søde sager til kaffen i disse dage. Han fik lavet lidt praktisk ved at få pillet den gamle el-radiator ned fra væggen i stuen og trodsede finregn til at få klippet noget opvækst væk langs husmuren ude på havesiden af stationen.
Tak for både kage og arbejdsindsats!

Trods kaffe og sukker om formiddagen holdt både Taima og jeg en siesta midt på eftermiddagen, da regnen blev ved. Jeg havde ellers prøvet en lille middagstur omkring Vesterled og Sydhukket, men ikke meget at skrive om på den tur, så jeg vendte bare våd hjem og gik til ro.
Vågnede igen kl 16 og der var regnen holdt op, så vi prøvede at åbne net i haven igen for 2 timers mærkning inden det begyndte at blive mørkt ved 18:30 tiden.
Det viste sig at være en god beslutning, da der kom nye Solsorte til haven, så vi i løbet af de 2 timer fik øget dagstotalen for den art med 14 stk.

I morgen ser vejrmæssigt svær ud med ny nedbør og endnu mere vind fra sydvest, men vi håber, at regnen ikke bliver være, end vi kan benytte de net, der vil stå mest i læ i haven.
Under alle omstændigheder skal dagen nok ende godt, da Merit har skrevet, at hun kommer til stationen for et par dage og har tilbudt, at købe ind til opfyldning af køleskabet undervejs, så vi kommer til at leve godt her.

Dagens ringmærkning:
20230321_203221.jpg

Folk på stationen: Taima, Svend Aage og Morten

Stadig gråt vejr, men både lidt fugle og besøg gav liv til fuglestationen

mandag 20. marts 2023
af Morten Jenrich Hansen

Overskyet hele dagen, hvor vindretningen var stik vest og uden den helt store styrke. Temperaturen var stabil hele døgnet på 5 grader og luftfugtigheden var relativ høj med lidt vekslende finregn og tågebanker gennem dagen.
Jeg fik egentlig lukket net op til standard tid kl 06:00, men måtte allerede klappe dem sammen igen efter en halv time, da der kom en 3 kvarter med lidt for intensivt regn til, at jeg ville holde net åbne.
Bent nåede i mellemtiden herud, så da vi kl 07:30 kunne åbne net igen, tog vi os af hver sin have.
Jeg holdt mig som vanligt til stationshaven, mens Bent pasede Fyrhaven.
Der kom et pænt ryk af Solsorte i dag med minimum 50 stk i området. Blot 12 af dem nåede dog ind i haverne og vores net, men Bent så flere mindre flokke komme ind ude fra havet og gå ned. Specielt rabatten af Fyrvej og området bag Vesterled så ud til at være populært optankningsområde for arten.
Da Bent gik i Fyrhaven og åbnede net fløj en Skovsneppe ud af haven og mellem netrunderne så han over havet bl.a. lidt nordtræk med 26 Mørkbugede Knortegæs og 57 Hættemåger.

Desværre kom der generelt ikke så mange fugle igennem haverne som i går, så selvom vi have gang i net i begge haver, blev totalen ikke større end 38 ringmærkede fugle og 3 egen kontroller.
Blandt de sidste var en Jernspurv mærket som ungfugl her den 26. oktober sidste år og det er første gang, at den bliver registreret igen siden mærkningen.
Dagens bedste fugl var dog en han Stor Flagspætte, som både Ole Amstrup og Bents familie fik glade af at få set i hånden.
Ole var kommet forbi med dejlige chokoladesnegle til formiddagskaffen, inden han skulle videre til en tælling på Skallingen. Hyggeligt at se en god gammel vestjysk ven igen!
Bents familie hyggede sig også og fik set yderligere et par ringmærkninger oppe i Fyrhaven og nåede også en tur på stranden, så børnebørnene fik en oplevelse ud af det.

20230320_095013.jpg
Stor Flagspætte er en overraskende fåtallig art om foråret herude på Hukket. I perioden 1984-2022 er der kun ringmærket 6 stk i første halvår. I andet halvår er billedet helt anderledes, da den stort set bliver fanget årligt og i nogle år optræder med flere individer i nettene.

Lige efter at Ole var kørt mod Skallingen dukkede dagens bedste rastende fugl op på græsset ved p pladsen, da en Sortrygget Hvid Vipstjert slog følgeskab og fouragerede sammen med en almindelig Hvid Vipstjert. Selvfølgelig havde jeg ikke noget kamera klar på det tidspunkt, så jeg fik kun en dårlig dokumentation med foto fra min mobiltelefon. Det var ellers klasse pædagoisk sammenligning mellem de to racer.

20230320_104933.jpg

Täima skulle ankomme i aften, men da hendes fly fra Frankrig blev forsinket, vil hun først nå frem til fuglestationen så sent, at jeg er gået til ro. Bent sørger for at køre hende herud fra Esbjerg, da der om aftenen ikke er mange chancer for offentlig forbindelse ud til det sydvestligste punkt.
Morgendagens vejr varsler lidt mere vind og nedbør, så ringmærkningen kan godt blive udfordret, men så kan jeg jo stille og roligt få hilst på Täima uden stress :-)

Dagens ringmærkning:
20230320_171051.jpg

En grå dag, men antallet af fugle i haven lyste op

søndag 19. marts 2023
af Morten Jenrich Hansen

Vejret var gråt, men som ringmærker er jeg alligevel glad denne søndag.
Vinden var svag fra sydøst til syd og det var relativt lunt med 6-7 grader hele dagen.
Morgen og formiddag kom der jævnligt korte regnbyger, men ikke noget der gav store mængder regn, så jeg valgte at holde net åbne og blot gå rundt ved nettene konstant, så evt fangne fugle ikke nåede at blive våde.
Efter kl 12 var der ikke længere nedbør, men luftfugtigheden var stadig stor og resten af dagen lå der tæt tåge over området.
At jeg blev nødt til at være omkring nettene hele tiden gjorde så, at jeg igen ikke fik tjekket noget som helst ved havet. Sigten var ellers ok i morgentimerne og jeg kunne høre fra haven, at der var godt gang i måger og strandskader ude på stranden, så havde der været en observatør, kunne der nok godt være kommet noget i notesbogen.

Jeg holdt net åbne fra kl 6 til kl 18, da det viste sig, at være en af de få dage midt i marts, hvor der konstant sivede fugle ind gennem stationshaven.
Samlet nåede jeg at sætte ring på 66 fugle og yderligere 3 af vore egne blev aflæst, hvilket er ganske pænt for Blåvand på dette tidspunkt i marts.
Fordelignen fremgår af tabel nederst i dagens blog.

20230319_123959.jpg
En af de arter, hvor der kom nye individer til haven gennem hele dagen var Jernspurv.

Det ser ud til, at der igen vil være svag vind i morgen - blot fra vestlig retning - og vi krydser fingre for endnu en god dag med småfugle i haverne.
Bent vil komme tidligt herud, så vi i morgen kan have gang i både Stations- og Fyrhaven.
Senere på ugen ser det svært ud vejrmæssigt for ringmærkning, så vi må gøre, hvad vi kan, når der er rimelige vejrforhold som i de sidste par døgn.
Täima skulle iøvrigt ankomme fra Frankrig i morgen aften for nogle ugers medvirken til ringmærkningen.
Hun kender bl.a. fuglestationen fra et ophold her i sommeren 2021, så hun vil nok kunne hjælpe godt til.
Vil bare håbe, at hun trives med et ophold her i marts, hvor vejret så tit driller.
Samtidig er der varslet de helt store Nato øvelser i området i den periode hun er her, så der vil være langt imellem dage, hvor man kan få adgang til Mosen og skydeterrænet.
Til gengæld kommer hun til at opleve en fyldt fuglestation næste weekend, hvor der er stort arrangement for de helt unge børn i DOF Ørneklub.
Det bliver lidt af en omvæltning for mig efter en periode, hvor jeg har været eneste overnattende på stationen.

20230319_174906.jpg

Vindstille, mildt og tæt tåge gav nye fugle i nettene

lørdag 18. marts 2023
af Morten Jenrich Hansen

Tæt tæt tåge hele dagen med en sigtbarhed der vekslede helt nede mellem 200 og 500m.
Jeg brugte derfor ikke noget tid på at kigge ud i det grå over havet, men passede stationshavens net i 11 timer fra kl 6 til 17.
Det er med at udnytte, når der endelig er en vindstille dag og jeg fik da også fornøjelsen af nye arter på årslisten over ringmærkede fugle.
Dagens juvel var en Rødtoppet Fuglekonge, men dens fætter Fuglekonge kom også med som ny årsart.
Godt at se de små insektædere igen og Gransanger er virkelig ankommet nu - efter årets første ringmærkede i går fik jeg sat ring på 4 i dag.
Droslerne talte også på dagens ringmærkningsliste med 8 Solsorte, 2 Sangdrosler og 1 Vindrossel.

Af dagens 5 aflæsninger var de 2 Gulspurve og den ene Rødhals mærket som 1k fugle i august 2022.
Igen rart at se individerne, der har overlevet deres første vinter og kommer retur.

20230318_083315.jpg
Den Rødtoppede Fuglekonge er altid en lækker fugl - også selvom den er blevet mere almindelig de senere år.

20230318_094857.jpg
Dagens Vindrossel der føjede sig til rækken af arter, der i dag kom med på årets ringmærkningsliste

I tågen blev det ikke til mange obs udenfor nettene, men det lykkedes da at se både en flok på 45 Stære og 2 Hvide Vipstjerter, der fouragerede på græset ved p-pladsen.
8 Sjagger satte sig kort til rast i toppen af træerne ved Vesterlund, men ville altså ikke ind i haven og have ring på som dagens andre drosler.

20230318_173232.jpg

Lidt fornemmelse af forår ved fuglestationen

fredag 17. marts 2023
af Morten Jenrich Hansen

Vågnede til at nattens blæst og regn stadig var igang, så først kl 8 kunne jeg åbne net, da nedbøren var stoppet og vindstyrken løjet lidt af.
Det gav endlige lidt flere fugle i hånden og både Stillits og Gransanger kom på årets ringmærkningsliste.
Solsort var arten med flest mærkde individer indtil jeg lukkede net igen kl 12, da der trak lidt finregn ind over Hukket.
Prøvede at åbne net igen et par timer senere og eftermiddags mærkningen gav da lidt ekstra på dagslisten, da der var dukket Jernspurve op i haven med 3 mærket og en kontrol.

Bent var her et par formiddagstimer efter regnen var stoppet og fik udnyttet, at militæret holdt fri i dag, så han kunne gå en runde på stranden og gennem Mosen.
Inden starten af den tur stod vi og snakkede lidt på parkeringspladsen og havde et par overflyvende Hvid Vipstjert, så der var forårslyde i luften, hvor også 3 forårskåde Strandskader højlydt fløj ind over fuglestationen.

Bent talte bl.a. hele 12 Stor Præstekraver på stranden og havde Sortstrubet Bynkefugl i klit og Mose.
Bjørn Frikke dukkede op lige over middag og afløste Bent, der tog videre til Grønningen.
Der havde Bent i dag 2 Sortrygget Hvid Vipstjert, mens Bjørn tjekkede måger op mod Sabinebunkeren og ude over havet havde en sydtrækkende familieflok af Knortegæs, der kom sammen med en Skeand, 2 Spidsænder og 3 Pibeænder - god diversitet i den lille flok andefugle.
Mit eget bedste syn fra Sydhukket var en gruppe på 7 Havlit, men ellers koncentrerede jeg mig mest om nettene i haven.
Lader op til, at lørdag bliver en fin dag ved nettene, da vinden endelig skulle blive helt svag i morgen.

20230317_084012.jpg
Årets første Stillits i hånden

20230317_093923.jpg
Årtes første Gransanger i hånden

Dagens ringmærkning:
                                     Mærket     Kontrol
Solsort                               4               1
Sangdrossel                      1               0
Jernspurv                           3              1
Rødhals                             2               0
Gærdesmutte                     2               0
Gransanger                        1               0
Bogfinke                             1               0
Grønirisk                             2               0
Stillits                                  1               0

Ialt 17 (2)Kulørt natteshow og åbne net i morgentimerne

torsdag 16. marts 2023
af Morten Jenrich Hansen

Jeg klædte mig igen varmt på og gik ud med lygte og ketcher ved 23 tiden i går aftes.
Stranden var igen fugletom og folk vadede rundt med deres uv-lygter og projektøre, så da jeg nåede op til pælerække opgav jeg fangstforsøg på stranden og prøvede, at gå ind til Mosen i stedet.
Jeg så et glimt af en flyvende ugle, der strøg om bag klitterne i den nordlige del af Mosen og 2 Gråænder i den sydlige branddram var også uden for rækkevidde.
Jeg kom derfor tomhændet hjem efter at være vendt ved den nordlige branddam, men natturen gav både oplevelsen af 2 Ræve, 5 Hare og lidt Rådyr og Krondyr.
Det bedste var dog synet over horisonten mod nord da jeg nåede op til vendepunktet.
Der begyndte at komme et tydeligt grønt lysbånd trods lidt vekslende skydække på en ellers stjerneklar nat.
Var klar over, at det lys betød aktivt Nordlys, så jeg gik hjemad for at få fat i mit kamera.
Nåede heldigvis tilbage til fuglestationen inden Nordlysaktiviteten stoppede og nåede at få lidt fotos at det spetakulære farveshow på nattehimlen.
Altid en kæmpe oplevelse at se Nordlys de sjældne gange, at det kommer så langt mod syd som Danmark.

DSC_26762.JPG Midnats lysshow bag Blåvand fyr med flot aurora borealis mellem lave skyer over den nordlige horisont.

Trods den begrænsede mængde nattesøvn var jeg oppe før solopgang og klar til at åbne net i Stationshaven for første gang i flere døgn.
Bent var også tidligt herude og tog sig af nettene i Fyrhaven
Vinden var stik syd på 10m/s, så vi kunne finde net nok i læ til at få gennemført en standard ringmærkning.
Det holdt lige tidsmæssigt inden vinden på ny tog til og regn kom ind fra vest.
Da jeg gik ud for at åbne net startede jeg med at have en Skovsneppe, der kom flyvende og gik til rast bag nabogrunden. En Sangdrossel sang fra trætoppene ved Posthaven og Bent havde også en syngende oppe i Fyrhaven. Første gang i år, at den art har gang i det herude på Hukket, så det var næsten ventet, at Bent kunne sætte ring på en.
Samlet blev det til 9 mærkede fugle og 2 kontroller, hvor en af dem var en Bogfinke han mærket i oktober 2021 og dagens kontrol er første aflæsning af den.
Bent holdt øje med havet fra bænken ved ringmærkningslaboratoriet i Fyrhaven, men der var ingen trækbevægelser i dag og ikke noget at skrive om.
Samme oplevelse havde jeg ved et besøg i klitten ved Sydhukket, så det eneste jeg fik ud af det tjek var en aflæsning af en farveringmærket Sølvmåge.

20230316_072633.jpg
Årets første ringmærkede Sangdrossel i Bent´s hænder.

Da vi havde lukket net, fik jeg lavet varm mad til frokost og sov derefter eftermiddagen væk, mens regn og rusk præger resten af døgnet udenfor.
Bent tog dog forbi Grønningen på hans vej hjem og meldte om fundet af 3 Hvide Vipstjerter, hvoraf den ene var en flot han Sortrygget.
Klassisk, at den lokalitet har de første obs af Hvid Vipstjert for lokalområdet og også klassisk, at der dukker individer af den Sortryggede race op blandt de tidlige obs.

Blæst og regn skulle fortsætte hele natten og ind i de tidlige morgentimer, så jeg regner ikke med at kunne gennemføre standard ringmærkning i morgen, men kommer nok først til at åbne net op ad formiddagen, hvor vinden skulle aftage til de 10m/s og komme fra stik syd, så jeg da kan bruge de samme net som i morges.

Dagens ringmærkning:
                                       Mærket      Kontrol
Sangdrossel                         1               0
Solsort                                  5               0
Jernspurv                             1               0
Rødhals                                1               0
Skovspurv                             1               1
Bogfinke                                0               1

Ialt   9 (2)

Behøver jeg nævne kold blæst fra nordvest?

onsdag 15. marts 2023
af Morten Jenrich Hansen

Kan starte dagens blog med opdatering på mit aftenbesøg på stranden igår.
Gik rundt derude i timen omkring kl 23, men havde ikke held med fangst af fugle.
Stranden var faktisk ret tom for de væsner.
Mågerne rastede ude på vandet bag brændingen og den eneste fugl, som jeg fik støvet op på stranden, var en Stor Præstekrave. Desværre blev den opmærksom på mig og trippede væk, inden jeg kom tæt nok på, til at nå den med lys og ketcher.
Den stod et stykke inde på stranden og min færden der var nok lidt for suspekt, da hoben af folk med ravlygter alle gik yderst ved strandkanten, så at der om natten kom en person gående inderst på stranden er fuglen altså ikke vandt til.

Jeg stod op igen til en morgen med blæst fra nordvest og dagstemperatur på 3 grader. Jævnlige sludbyger kom ind over Hukket, men drev hurtigt videre, så der var konstant skiften mellem slud og sol.
Holdt til et par timers havobs under de betingelser, men der var nærmest intet træk af fugle over havet.
Dagens tal i DOFbasen blev derfor mest de faste rastende fugle, som jeg kunne finde i bølgerne og der var ingen overraskelser.
Mågerne var igen faldet i antal, men der var et lille skifte med lidt større andel Stormmåger blandt hovedvægten af Sølvmåger.
Bent var lidt senere en tur ude mellem sludbygerne på Sydhukket og havde en håndfuld Hættemåger i sommerdragt, samt beretning om, at han kunne se en god samling måger længere mod syd i retning af Hvidbjerg strand.

20230315_074833.jpg
Fra sludbyger og begrænset sigtbarhed..

20230315_081243.jpg
Til klart sigt i sol med udsigt til sludbygernes hurtige driven ind fra Nordsøen mod Vadehavet

Mens Bent tog middagsturen ude i den kolde blæst fik jeg selv varmen igen efter morgenobsen, da jeg gav ovnen en tiltrængt omgang rengøring. Det krævede en del knofedt og hyppige skift af vand, men nu er det lige ved, at man kan se, hvad der er igang i ovnen uden at skulle åbne ovnlågen.
Det er vist længe siden, at det har kunne lade sig gøre.
20230315_130733.jpg

Her til eftermiddag er der stadig kraftig blæst på 12m/s med 18m/s i stødende. Den er drejet til ren vest og skulle i løbet af natten dæmpe sig en smule og ende med vind fra stik syd i morgen.
Holder det, så burde der være chance for at finde net i læ i haverne til at åbne op for ringmærkningen efter alt for mange dages pause.
Både Bent og jeg vil være klar til fugle i hånden!

Ingen nye forårsfugle i kold blæst fra nordlig retning

tirsdag 14. marts 2023
af Morten Jenrich Hansen

Stod op til vedvarende regn og slud, der blæste ind på ruderne med hård vind fra nord.
Godt nok stoppede nedbøren omkring kl 8, men blæsten blev ved hele dagen og drejede til nordvest, men var stadig lige kold på trods af at solen kom frem.
Sølle 2-4 plusgrader og en skarp chill faktor i vinden gjorde det til en kold fornøjelse, at gå ud til obsposten i klitten.
Jeg var fremme på Nordhukket med mit teleskop kl 08:20, men der var ingen nye fugle i omløb.
Vandstanden var stadig høj og mågerne mæskede sig i søstjerner i brændingen på relativt tæt hold.
Det lykkedes dog ikke at finde en eneste Kaspisk måge blandt de ca 750 Sølvmåger og Sildemågerne var reduceret i antal i forhold til i går, da jeg kun kunne finde 2 stk i dag.

Ude over havet trak beskedne 89 Rødstrubede lommer og 13 Suler.
Blandt de rastende fugle fik jeg kigget Ederfugle igennem uden at kunne finde Kongen fra i lørdags, så bedste havdykand blev 5 rastende Havlit.
På stranden havde 134 Sandløbere travlt med løb og fouragering i opskyllet, inden der kom mange ravsamlere på banen.
Uden de store antal i notesbogen gik jeg tilbage til varmen og fuglestationen, hvor Bent og Svend Aage var ankommet. De fik lavet lidt praktiske opgaver og ellers var der hygge, da Svend Aage havde medbragt en pose med de søde sager fra bageren.
Bjørn Frikke kom også forbi og kunne berette, at der stadig er Sortgrå Ryler omkring høfterne ved Hvidbjerg strand.

Vejrudsigten lover stadig kold blæst det kommende døgn, så jeg forbereder mig på en onsdag, hvor jeg endnu engang ikke kan benytte nettene i haverne.
Har nu fået hvilet helt ud efter weekenden og taget en eftermiddagslur, så jeg kan prøve kræfter med lys og ketcher på stranden i aften, når det er blevet helt mørkt.
Kommer der noget ud af det, så vil jeg da få lidt at berette om i morgen, hvor forventningerne til fugle i området er ret lave med stadig blæst og kold luft.

20230314_094041.jpg

God tryk på vinden fra sydvest

mandag 13. marts 2023
af Morten Jenrich Hansen

Så kom jeg tilbage efter en fin weekend i Odense med årsmøde for ringmærkerne i Danmark.
Takket være gæstfrihed fra Böhmer og Nicole kunne jeg overnatte hos dem fredag aften og dermed nå et morgentog fra Esbjerg til Odense, så jeg kunne være med fra start til mødet lørdag morgen.
Søndag eftermiddag var det Vagn Lind, der var flink og give mig et lift fra mødet til Kolding, så det var overkommeligt for mig, at nå helt tilbage til fuglestationen søndag aften.
Her ankom jeg til en pæn ryddelig fuglestation efter DKU gruppen havde holdt deres forårsmøde på stationen.
Ydermere har de efterladt et godt fyldt køleskab med rester, så jeg har mad til det store frokostbord de næste par døgn - tak for det!

Jeg var noget træt her mandag morgen efter alle weekendens timer med mange indtryk og snakke, så det var egentlig meget passende, at vejret bød på både hård blæst og regn hele morgenen.
Jeg kunne derfor roligt sove længe og Böhmer fik ret i sin forudsigelse på gårsdagens blog om, at jeg ikke ville kunne ringmærke i dag.
Faktisk ser det ud til, at der går nogle døgn før vindstyrken og nedbørsmængden tilladder at åbne net.

Regnen stoppede dog i dag ved 10 tiden og midt på dagen var der et par timer med sol.
Vindstyrken var da nået op på 18 m/s i middelvind og godt 25m/s i stød, så alle net forblev lukket.
I stedet pakkede jeg mig godt ind, tog mit telskop på nakken og gik ud til obspladsen i klitten på Nordhukket.
Holdt der til 2 timer med obs ved det oprørte hav.
Der kom dog ingen stormfugle forbi, men efter blot 10 minutters obs kom en flot Dværgmåge trækkende mod syd og for første gang i år var der ankommet flere Sildemåger til den rastende/fouragerende flok af Sølvmåge på Hukket.
12 stk Sildemåger i dag, hvor der hidtil kun har kunnet pilles 1-2 individer ud pr dag i mågeflokkene.

Vindstyrken var så voldsom, at jeg opgav at gå ned på stranden og komme tættere på mågerne for at tjekke for farveringe eller evt Kaspiske måger.
Håber på at kunne gøre det en af de kommende dage, hvor det stadig skal blæse for meget til ringmærkning, men dog af lidt mindre styrke end i dag.
En eftermiddagstur til klitten på Sydhukket gav ikke flere fugle i notesbogen, men udsigt til højvande, hvor den frie sandstrand var noget reduceret i bredden.

20230313_165339.jpg

Vi savner varme!

søndag 12. marts 2023
af Henrik Böhmer

Egentlig så vejret nogenlunde ud med skift fra vest til syd og tiltagende vind, samt overskyet og et par plusgrader. Men anderledes så det ud over havet. Der kom lidt flere sortænder i dag, men trækket af lommer, ederfugle og stort set alle andre arter stod ret stille. Vi havde et par havørne og en vandrefalk, men ellers var det nok den mest stille dag i år. Asger og Troels gik på stranden og fandt en kaspisk måge - det er den første i et stykke tid. 

På stationen behandlede DKU de sidste sager færdigt og forlod stationen omkring kl. 13. Så var der lige et let oprydning, så Morten kunne modtage stationen pæn og nydelig. 

Det næste stykke tid ser lidt broget ud med en række lavtryk der skal passere landet. Det inkluderer både blæst og en del regn. Morten er tilbage mandag, men forholdene er nok for dårlige til ringmærkning. For mit eget vedkommende, går der noget tid før jeg kommer tilbage. Der er lidt arbejde og en rejse til Israel, så næste obsdag for mig bliver først d. 28. marts. Men herefter kommer der ret mange obsdage, så april ser rigtig god ud. 

Kan I holde jer muntre og så giver jeg stafetten videre til Morten :) 


1  |  2  |  3  |  ...  |  171     NÆSTE