Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2020 (153)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

Pænt hættemågetræk

lørdag 8. august 2020
Karmindompap og stillits ringmærket
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først mest klart, senere et til dels lidt tyndt skydække. Svag vind fra omkring øst og sydøst der i løbet af eftermiddagen drejede mere om i syd og siden vest. Varmt med temp. op til 25 grader. God sigt.

Varmen har fortsat sit tag omkring hukket, og det var noget lunere i morges (19 grader) end det var i går på samme tid, så vi behøvede ikke varmt tøj. Vinden var taget en anelse til siden i går, og det har nok givet mere gang i trækket.

Der foregik en fint hættemågetræk hele morgenen igennem, og fx mellem kl. 6:15 og 6:45 trak der 413 individer. Totalen blev 1275. Der trak ligeledes ret mange store præstekraver (114) og igen en del dobbeltbekkasiner som har en tendens til at trække vest (men der var også nogle der trak et stykke ud over havet mod syd). Antallet af strandskader er fortsat ret lavt når vi tager tidspunktet i betragtning, så forhåbentligt kommer der en hel del flere de nærmeste dage.

Flere unge rørhøge var også forbi, og omkring middag kom hele 7 sammen. En stor flagspætte trak mod syd ligesom 130 landsvaler og 9 digesvaler.

Ole Zoltan havde stået på stranden hele morgenen og talt træk; her havde han 2 unge sorthovedede måger hvoraf én kom forbi os.
IMG 9484
Sorthovedet Måge. Foto: David Manstrup

En lille soloeftermiddagsobs gav ca. 100 strandskader mere. Der kom flere (mindre) flokke efter hinanden, højst med et par minutters mellemrum, og en del tæt forbi, så der var noget at se på det meste af tiden. Tillige blev det til 2 nye dagsarter (stenvender og småspove).

Bo og Finn havde været forbi og fotografere, og Ole Friis havde været til et ørnemøde det meste af dagen.

Jeg lavede en optagelse i nat, og den har bl.a. givet broget eller grå fluesnapper. Herudover ikke så meget: mudderklirer, kobbersnepper og strandskader.

Dagens træktal: ederfugl 4, toppet skallesluger 1, gravand 7, krikand 3, fiskehejre 7, (skarv 101), strandskade 256, strandhjejle 5, hjejle 5, stor præstekrave 114, småspove 1, storspove 3, lille kobbersneppe 20, stenvender 1, islandsk ryle 67, sandløber 61, alm. ryle 24, dobbeltbekkasin 64, mudderklire 3, svaleklire 1, hvidklire 5, rødben 25, tinksmed 1, vader sp. 1, hættemåge 1275, rørhøg 11, spurvehøg 1, stor flagspætte 1, landsvale 130, digesvale 9.

Folk: 2× Ole, Bo, Finn, David, Andreas, Luke, Merit, Michael.


 
Today I caught 13 birds of 12 species, a nice variety including a young Goldfinch and a Coal Tit, birds I’ve not caught here yet.

20200808 180757 Young Goldfinch. Photo: Luke Nelson

Migrant wise I got a Willow Warbler and my first Tree Pipit here. I have a soft spot for pipits as the first bird I ringed 8 years ago was a Meadow Pipit, and they are one of the birds I’ve ringed the most, once ringing 500 over 2 days during August 2013 at Spurn Bird Observatory using a Heligoland trap. I’ve caught far fewer Tree Pipits, so this one was nice to see!

20200808 180850Tree Pipit. Photo: Luke Nelson

Later I had a bird in the net that I initially thought was a young Bullfinch, but noticed the streaking on the breast and realised it must be a Common Rosefinch! It was a juvenile, likely from a successful nest in the area. Another new species for me, as it is a rare breeder and passage migrant in the UK. Denmark is at the eastern edge of their range, which spans across temperate Asia too. Unlike most long-distance migrants in Denmark, Rosefinch overwinters in South Asia rather than Africa.

received 296925231592357
Common Rosefinch. Photo: Merit Lenk

This afternoon I have been given a culinary introduction to Danish specialties – salted liquorice (yum) and Gammel Dansk (yuk). Gammel Dansk is a bitter liquor, and tastes a lot worse than it smells. We realised there would be no mornings with poor weather before Merit and Andreas leave (meaning we could have a late night drink), so I ended it up trying it early afternoon. A napcap rather than a nightcap!

Species Ringed
Tree Pipit (Skovpiber) 1
Lesser Whitethroat (Gærdesanger) 1
Common Whitethroat (Tornsanger) 1
Blackcap (Munk) 1
Willow Warbler (Løvsanger) 1
Crested Tit (Topmejse) 1
Coal Tit (Sortmejse) 1
Chaffinch (Bogfinke) 2
Goldfinch (Stilits) 1
Linnet (Tornirisk) 1
Rosefinch (Karmindompap) 1
Bullfinch (Dompap) 1
Total 13

 

2 korttåede træløbere ringmærket

fredag 7. august 2020
Ellers en stille og varm dag
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først let skyet, senere solrigt. Nærmest vindstille det meste af dagen samt varmt med op til 26 grader. Sigt ikke alt for god om morgenen pga. varmeflimmer.

Det vindstille og klare vejr gav ikke specielt mange fugle denne morgen som var mere træg end gårsdagens. Ole Friis gik igen på stranden under morgenobsen; her fik han aflæst lidt flere måger, og han opdagede at den hvidbrystede præstekrave fra den anden dag stadigvæk er i området.

Som nævnt skete der ikke meget trækmæssigt. Der kom en del dobbeltbekkasiner (71) samt flere rødben (27) som nok var det mest bemærkelsesværdige. Nogle enkelte rørhøge og spurvehøge trak ud.

Da Ole jo havde genfundet den hvidbrystede præstekrave, gik nogle af os på stranden for at finde den; den blev ikke aldersbestemt første gang, og billederne var heller ikke for gode. Der var en flok præstekraver langt mod nord, men så langt orkede vi ikke at gå da det allerede var ved at blive temmelig varmt.

Ellers er der blevet bagt i dag, Ole bagte et brød, Merit nogle cookies. Andreas var oppe på Fyrbakken for at se om der trak nogle rovfugle. Det blev "kun" til en duehøg.

Dagens tal:

Art Antal
ederfugl 2
toppet skallesluger 2
gravand 9
krikand 3
mursejler 3
fiskehejre 2
skarv 49
strandskade 123
hjejle 1
stor præstekrave 20
storspove 9
lille kobbersneppe 3
stenvender 13
islandsk ryle 8
sandløber 14
alm. ryle 28
dobbeltbekkasin 71
mudderklire 3
hvidklire 2
rødben 27
vader sp. 1
rørhøg 4
spurvehøg 2
skovpiber 1
gul vipstjert 1

Folk: Ole, David, Andreas, Luke, Merit, Michael


 

It was a still morning today, with a little wind from the east which I hoped might bring some migrants across. I had a good first net round with 11 birds, the bulk from the lighthouse garden where I could see a few flocks of Redpoll and Yellowhammer flitting about on the net round. This included a couple of migrants: a garden warbler with a moderate amount of fat, and a willow warbler. After that it slowed down with the heat, with rounds of one or two birds.

My highlight today was a Short-toed Treecreeper, another species we don’t get in the UK, only the Eurasian Treecreeper. They look very similar, so you have to look at small differences, such as the Short-toed having a longer beak and a shorter toe. I enjoy getting birds which have small differences such as this, they are like a puzzle you have to solve.

20200807 150304

Short-toed Treecreeper. Photo: Luke Nelson

Another nice bird I caught today was a young male Chaffinch which was going through post juvenile moult, like the Robin I mentioned yesterday. Juvenile (and female) Chaffinch’s are mainly buffish-grey, and you can see in this male the pink of the breast and a it of rusty red on the head being moulted in. There’s only a short window of the year you can see this and it’s nice to see moult in action.

20200807 150228

Young male chaffinch moulting through adult plumage. Photo: Luke Nelson

At 10am Jonas took over the ringing for a tour for 2 hours. The last net check before is when we caught the Treecreeper, to which Jonas said it should have waited another net round for the tour group to see. Luckily for them Jonas caught a second Treecreeper, which also meant Michael, Andreas and Merit got to see one, as they weren’t around when we caught the first. Jonas also caught a Tree Pipit, a migrant I was thinking we should be catching these days.

Michael and I closed the nets at 12 after the tour as it was hot, during which we caught a Blue Tit. This was the first Blue Tit Merit had seen whilst she’s been here, and she enjoyed seeing it up close.

This afternoon there has been lots of baking with Ole making a fresh loaf of bread and Merit a batch of cookies, which were both lovely. I’ve really been enjoying communal life at the station sharing stories, eating and playing cards together.

Species Ringed Recapture
Robin (Rødhals) 1 0
Common Redstart (Rødstjert) 1 0
Blackbird (Solsort) 0 1
Icterine Warbler (Gulbug) 0 1
Common Whitethroat (Tornsanger) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 1 0
Willow Warbler (Løvsanger) 1 0
Blue Tit (Blåmejse) 1 0
Great Tit (Musvit) 4 0
Tree Pipit (Skovpiber) 1 0
Short-toed Treecreeper (Korttået Traeløber) 2 0
Chaffinch (Bogfinke) 0 1
Lesser Redpoll (Lille Gråsisken) 4 0
Bullfinch (Dompap) 1 0
Yellowhammer (Gulspurv) 2 0
Total 20 3

 

Sydøstenvinden gav rovterner

torsdag 6. august 2020
Spætmejse i Stationshaven
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først ret skyet, senere en del sol. Vind jævn fra omkring sydøst. Varmt med temp. op til 21 grader. God sigt.

Dagen i dag har den stået på sydøstenvind, og det plejer at give en del trækfugle. Disse forventninger blev dog aldrig helt indfriet da tallene ikke er specielt imponerende. Islandsk ryle og alm. ryle var dagens mest almindelige trækkere. Der kom dog fugle det meste af tiden, så det var aldrig kedeligt.

David, Ole og jeg gik efter morgenobsen på stranden da der stod en del måger på en revle. Det blev til i hvert fald én kaspisk måge. Kort efter opdagede jeg at der pludselig også stod 2 adulte rovterner på revlen! Da de andre var gået hjem, ringede jeg til Merit så de kunne få dem at se. Det lykkedes, og det viste sig at der åbenbart var tre. Vi havde under morgenmaden talt om hvad vi gerne ville have i dag, og én af fuglene var en rovterne, så det har været en ren succes med tre.
IMG 9414
Rovterne - Foto: David Manstrup

På vej hjem fra stranden mødte vi en farlig forhindring, nemlig en glubsk hugorm der var midt på vejen. Den kunne ikke komme op eftersom sandet skred ned når den prøvede at kravle op. Jeg løftede den da op med mit stativs ben og flyttede den ind i græsset og blev hermed dagens helt.
IMG 9429
Hugorm - Foto: David Manstrup

Ole havde under hele morgenobsen været på stranden for at aflæse mågeringe, og han fik aflæst 9 sammen med Svend Aage. Én af dem var en svartbag ringmærket i Norge i 2007. Det er den første aflæsning af individet fra Danmark.

Ole og jeg tog en lille eftermiddagsobs hvor der ikke skete det helt store. Da vi kom hjem, kunne jeg høre en spætmejse i Stationshaven, en fugl som er fåtallig herude.

Dagens tal:

Art Antal
ederfugl 3
krikand 1
rødstrubet lom 1
fiskehejre 2
strandskade 58
strandhjejle 9
hjejle 55
stor præstekrave 33
storspove 2
lille kobbersneppe 20
stenvender 10
islandsk ryle 192
krumnæbbet ryle 1
sandløber 18
alm. ryle 109
mudderklire 5
hvidklire 1
rødben 13
dværgterne 7
rovterne 3
rørhøg 2
duehøg 1
tårnfalk 1
spætmejse 1
skovpiber 1

I morgen står den på svag vind, igen nok overvejende fra en østlig retning.

Folk: Svend Aage, Ole, David, Andreas, Luke, Merit, Michael

Species  Ringed  Recapture 
Wren (Gærdesmutte) 0 1
Dunnock (Jernspurv) 0 2
Robin (Rødhals) 0 2
Lesser Whitethroat (Gærdesanger) 1 0
Blackcap (Munk) 0 1
Chiffchaff (Gransanger) 1 1
Crested Tit (Topmejse) 0 2
Tree Sparrow (Skovspurv) 1 0
Bullfinch (Dompap) 2 0
Yellowhammer (Gulspurv) 1 0

 

Hvidbrystet præstekrave dagens fugl

onsdag 5. august 2020
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først skyet og byger, senere nogen sol; ret blæsende fra omkring syd og sydvest. Ret varmt med temp. op til 21 grader. God sigt.

Blæsevejr fra syd med byger er ofte ensbetydende med obs. fra Sabinebunkeren, og det var også gældende for i dag. Der kom dog relativt få fugle; de var nok blevet bremset af mere vedvarende regn mod nord. Der kom dog nogle strandskader, de første to forsøgte at powerwalke ned ad stranden mod syd før de endelig lettede efter flere minutter.

Efter en del venten med fortsat kun enkelte fugle ind i mellem kom der fra nord en flok præstekraver og landede på stranden ud for bunkeren. Jeg undersøgte flokken og kunne se at der var e?n der ikke lignede de andre og troede umiddelbart at det var en sandløber. Men da den vendte sig om imod mig, kunne jeg godt se at det var det ikke og udbrød "hov, er det ikke hvidbrystet præstekrave?!", og det var det sørme!

2020 08 05 08.34.39
Hvidbrystet præstekrave. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Flokken var heldigvis rimelig stationær, så vi kunne nå at f?å taget billeder. Arten er en sjælden gæst på Blåvands Huk med obs. fra bl.a. 2019, 2017, 2014, 2010, 2009 og 2001.

Vi gik gennem mosen på vej hjem; her blev der observeret over 20 dobbeltbekkasiner.

Om eftermiddagen gik Merit og jeg en lille tur på stranden og gennem mosen for at se om der skete noget, men der var ikke meget at berette om.

Dagens træktal: troldand 1, mursejler 2, strandskade 7, strandhjejle 5, stor præstekrave 15, hvidbrystet præstekrave 1, lille kobbersneppe 2, stenvender 7, islandsk ryle 17, sandløber 27, alm. ryle 12, dværgterne 5.

Pga. den kraftige blæst er der ikke blevet ringmærket i dag.

Folk: Ole, Andreas, Luke, Merit, Michael

Dværgternehegnet pillet ned

tirsdag 4. august 2020
Rolig dag med bl.a. storkjove og vandrefalk
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først mest klart med fuldmåne over havet samt en enkelt let byge, senere en del sol. Vind svag fra nordvest, og temp. op til 18 grader. God sigt.

Det blev en noget mere rolig morgenobs hvor der ikke trak særligt meget; langt de fleste vadere der trak, var strandskader. Ole opdagede en sule der tilsyneladende blev angrebet af noget, og kort efter fandt vi en storkjove der trak et stykke ude. En vandrefalk trak ud.

Efter obsen gik vi nok engang på stranden for at tjekke måger da vi havde opdaget at to fugle bar gule ringe. De forsvandt dog da vi kom ned, og de blev aldrig genfundet.

Ole og Andreas tog på en indkøbstur i Oksbøl omkring middag. I mellemtiden gik Merit og jeg på stranden for at fjerne dværgterneindhegningen eftersom der ikke er nogen fugle tilbage i området. Det gik overraskende godt taget i betragtning af at vi kun var to personer. De to jernstolper var måske en smule mere besværlige at slæbe på skuldrene, men det gik lige!

IMG 20200804 WA0001
Michael graver efter skatte. Foto: Merit Lenk

Til aften har vi spist hjemmelavet pizza.

IMG 20200804 WA0002
Pizza... Foto: Luke Nelson

Dagens træktal: ederfugl 1, toppet skallesluger 1, gråand 3 (N), krikand 12, rødstrubet lom 1, strandskade 159, storspove 1, stenvender 2, sandløber 17, alm. ryle 1, rødben, vader sp. 1, storkjove 1, fjord-/havterne 1, vandrefalk 1, bysvale 3, landsvale 12.

Folk: Ole, Andreas, Luke, Merit, Michael
Another slow day today with only 4 birds. A case of quality over quantity though as I caught my first Icterine Warbler, a bird I was hoping to catch here. I had only seen this species for the first time a couple days ago, which was probably this individual! This is a species which doesn’t usually breed in the UK (< 10 records), and only a few individuals are seen during migration.

The forecast looks like tomorrow will be too windy for opening the nets, but later in the week there are some easterly winds which should bring some migrants across, so hopefully some busier ringing days.

20200804 162517
Icterine Warbler. Photo: Luke Nelson

Species New Ringed

Recaptures

Blackbird (Solsort)  1 0
Icterine Warbler (Gulbug) 1 0
Lesser Whitethroat (Gærdesanger) 1 0
Chiffchaff (Gransanger) 1 0
Total 4 0

 

Bedre vejr og flere strandskader

mandag 3. august 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først delvist skyet, senere nogen sol; jævn vind fra omkring nordvest, og temp. op til 18 grader. God sigt.

Nordvestenvind er jo ikke den bedste vindretning her i Blåvand, men vi havde ikke desto mindre en rimelig god morgen. Strandskaderne trak jævnt igennem og gjorde det det meste af morgenen og formiddagen mens der har været knapt så mange af de andre vadere (dog 11 stenvendere i en flok).

En smuk ung dværgmåge trak over revet og kunne nydes i et par minutter før den forsvandt mod syd. Ikke længe efter en anden måge, nemlig en ung sorthovedet måge som også trak over revet; senere kom der et par alm. kjover. Flere fjord- og havterner har også trukket i dag, og der begynder at komme flere krikænder.

Efter morgenobsen gik vi kortvarigt på stranden for at kigge måger, og en sildemåges ring blev aflæst. Flere strandskader trak, og en ung rørhøg trak ud. Herefter var der lidt afslapning derhjemme.

Om eftermiddagen tog jeg en lille obs igen hvor det blev til lidt over 100 strandskader. Ole, som ankom i går, havde også været rundt i området og havde bl.a. en trækkende gul vipstjert; Andreas havde en trækkende vandrefalk i mosen.

Dagens træktal: ederfugl 1, fløjlsand 4, krikand 21, rødstrubet lom 1, strandskade 657, stor præstekrave 7, stenvender 12, sandløber 39, alm. ryle 2, rødben 1, alm. kjove 2, hættemåge 20, dværgmåge 1, sorthovedet måge 1, fjord-/havterne 322.

Folk: Ole, Andreas, Luke, Merit, Michael


With a north west wind came a slow day ringing, with only 7 birds, including a nice young female Redstart. The benefit of the slow morning was I got to take some time exploring the beach more and taking a look at the wildflowers about, as it was a beautiful sunny morning.

20200803 180337

Common Redstart, young female. Photo: Luke Nelson

20200803 081507

Photo: Luke Nelson

20200803 082400

Rabbitfoot Clover (Trifolium arvense) Photo: Luke Nelson

The Hare I mentioned in a previous blog has been there every day in the lighthouse garden and is getting used to my regular checking of the nets. Today it didn’t run away and even came up to within 1m of me to feed whilst I stood still!

Today I caught a second dragonfly in the net, after catching one yesterday too, and managed to extract both safely. I identified them today as Southern Hawkers (Aeshna cyanea) and thought they might have emerged from the station garden pond. The only way to know this for sure is to find their exuvia, the exoskeleton of their larvae form left behind when they climb out of the water and emerge as adults. This afternoon I managed to find 5 exuvia in the pond! Here be dragons!

20200803 094818

Southern Hawker (Aeshna cyanea) female. Photo: Luke Nelson

20200803 134830

Dragonfly exuvia from the station garden pond. Photo: Luke Nelson

Species

New ringed

Recaptures

Wren (Gærdesmutte)

1

0

Common Redstart (Rødstjert)

1

0

Song Thrush (Sangdrossel)

1

1

Common Whitethroat (Tornsanger)

0

1

Chiffchaff (Gransanger)

0

1

Bullfinch (Dompap)

1

0

Total

4

3

Ikke det helt vilde træk trods østenvind

lørdag 1. august 2020
Strandskadens dag i morgen
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først tørt og klart; vind op til 9 m/s fra sydøst. Varmt med temp. op til 24 grader. Om eftermiddagen mere skyet enkelte dryp. God sigt.

Vi havde store forventninger til dagens træk, så vi lavede madpakker som vi tog med ud på obs.-pladsen. David dukkede også op, men gik efter de første tre timer.

Selvom der trak godt med fugle, blev det sjældent særligt vildt. Den dominerende vaderart var alm. ryle med 513 individer efterfulgt af strandskade på 293. Der kom en del flere klirer end hvad vi har været vant til, flest rødben (43), samt hvidklire (2), svaleklire (2), tinksmed (1).

IMG E1943
Silhuet af svaleklire. Foto: Merit Lenk

Nogle rørhøge var forbi samt en enkelt spurvehøg. 5 tårnfalke rastede på stranden en overgang.

IMG E1955
Ung rørhøg der trak lige over os. Foto: Merit Lenk

IMG E1938
En lille tårnfalkefamilie var på stranden i dag. Foto: Merit Lenk

IMG E1934
Tårnfalk på stranden. Foto: Merit Lenk

Dagens fugle (til kl. 10): knortegås 2, grågås 15, ederfugl 11, fløjlsand 1, toppet skallesluger 8, gravand 12, troldand 3, pibeand 6, krikand 36, mursejler 6, rødstrubet lom 1, fiskehejre 6, strandskade 293, strandhjejle 17, hjejle 55, stor præstekrave 87, småspove 15, storspove 16, spove sp. 5, lille kobbersneppe 31, stenvender 17, islandsk ryle 32, krumnæbbet ryle 5, sandløber 108, alm. ryle 513, mudderklire 2, svaleklire 2, hvidklire 2, rødben 43, tinksmed 1, lille vader sp. 2, sorthovedet måge 2, rørhøg 3, spurvehøg 1, tårnfalk 5, digesvale 4, skovpiber 2, lille korsnæb 9. I alt 1246 vadere.

Der skete ikke det helt store omkring kl. 10, så Merit og gik hjem. Vi sluttede os til Luke på nogle netrunder. Der var dog ikke mange fugle, så vi lukkede nettene efter få runder. Mellem runderne trænede vi dansk med Luke.

Andreas fortsatte dog på stranden, og han fik selskab af Thyge, og de har fået nogle flere tal (tilføjes senere). Bl.a. er det reelle rødbental nok et godt stykke over 100.

Det er strandskadens dag i morgen, så John Frikke var forbi for at stille en pavillon op. Vinden skulle kom fra et vestnordvestligt hjørne, så vi håber på god dag med en del strandskader.

Folk: Thyge, John, David, Luke, Merit, Michael


Luke Nelson:

It’s feeling like Autumn is beginning now as we are catching more migrants, which today included a Pied Flycatcher and Garden Warbler.

Today we caught a nice variety, 14 species total, including this handsome male linnet, and some young Bullfinch and Wrens.

20200801 170616
Male Linnet. Photo: Luke Nelson

At one point a Sparrowhawk flew past me and I saw it go into the net, but it got out as I ran to try get it annoyingly.

Later in the morning Michael and Merit joined me for a couple net rounds, when we got the flycatcher, and they were great help in closing the nets. More hands make light work.

20200801 092635
A nice day at the station. Photo: Luke Nelson

Sorthovedet måge på visit

fredag 31. juli 2020
... og hvepsevåge
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: tørt med en del sol; svag vind fra omkring nordvest. Temp. 14-18 grader. God sigt.

Det var en forholdsvis kølig og rolig morgen. På hukket havde vi atter selskab af Erik Vikkelsø og Thyge Enevoldsen, og Ole Zoltan +1 var kommet for at obse i strandkanten.

Som sagt kom der ikke meget, så der var tid til at se på mågerne der stod på stranden. Der stod i hvert fald én kaspisk måge (1K), og senere dukkede også 1 adult fugl op. Lidt senere stod der pludselig en længe ventet art, nemlig en sorthovedet måge; det var et fint juvenilt individ der dog kun stod kortvarigt på stranden før den fløj mod nord.

De mere bemærkelsesværdige trækfugle var knortegås og tinksmed; nogle spurvehøge trak desuden forbi, så deres træk er også begyndt.

Nogle tal fra i dag: knortegås (mørkbuget) 1, krikand 5, rødstrubet lom 1, strandskade 287, strandhjejle 1, stor præstekrave 9, småspove 1, lille kobbersneppe 7, islandsk ryle 1, sandløber 32, alm. ryle 5, tinksmed 1, hvepsevåge 1, spurvehøg 4, stor flagspætte 1 (trækfors.), tårnfalk 1.

Efter morgenobsen gik Merit og jeg på stranden for at tælle måger og splitterner. Der var en del splitterner, i alt 212 hvoraf hele 80 var ungfugle. Desuden stod der en splitterne med en farvering som det lykkedes os at aflæse; muligvis stammer den fra Holland. Der var ligeledes nogle ringmærkede måger, men dem kunne vi ikke aflæse da de desværre stod for meget i vandet. Den lille dværgterneindhegning ser ud til at være forladt, for der er ingen aggressive fugle tilbage, og der ser desuden ret dødt ud derinde. I hvert fald 2 dværgterneunger kom vingerne.

Vi havde en plan om at finde en brilleand i området, så lidt over middag drog Andreas, Merit og jeg mod Nordhukket. Det blev dog ikke den helt store succes da der kun var meget få sortænder på havet, og lidt bølgegang besværliggjorde eftersøgningen. Der kom dog nogle rovfugle trækkende fra mosen, herunder en hvepsevåge, og de er ret sjældne herude. Hermed fik Merit sin 3. nye art i dag.

IMG 20200731 WA0001
Hvepsevåge på træk. Foto: Merit Lenk

Efter en lang eftermiddag gik vi hjem og lavede aftensmad.

20200731 175122
Aftensmaden stod på kartofler i ovnen samt fiskefiletter. Foto: Luke Nelson

I morgen ser det ud til at vi endelig får en dag med rigtig sydøstenvind. Vi ser frem til en travl dag med masser af trækfugle første dag i august!


Luke Nelson:

Today was my best day ringing here so far, and in my first net round I caught as many birds as I had on the other two ringing days (6). When I opened the nets I could hear more birds moving about and the wind had dropped, which boded well. A non-cloudy sky meant I managed to see my first nice sunrise too!

20200731 051735
First non-cloudy sunrise. Photo: Luke Nelson

Today also saw the first migrating birds in the nets, with a few Willow Warblers starting to pass through. The sign of things to come!

20200731 160248
Willow Warbler. Photo: Luke Nelson

The majority of the birds we are catching currently are local breeding birds, the bulk being this year’s young. There are also a few adults about who are moulting their wing feathers post childcare duties.

20200731 160317
Juvenile Robin. Young Robins have a spotty appearance for camouflage whilst in the nest and in their first few weeks of life. In the coming weeks they will be growing in their familiar red breast. Photo: Luke Nelson

The highlight of my day though was catching my first Crested Tit! In the UK they are only resident in Scotland, not where I usually ring around Sheffield, so exciting for me to see in the hand! A really dapper bird, and a crest is always cool. It was interesting for me to look up any specific ageing criteria, in this case including eye colour which helped me age this bird as being a juvenile born this year due to the brownish eye, an adult’s would be more reddish.

20200731 160400
Crested Tit. Photo: Luke Nelson

At 10am a ringing demonstration for families took place so Jonas Gadgaard from NaturKulturVarde took charge of the nets for a few hours to lead the tour. In total we caught 18 new birds today, and 4 recaptures.

Species New ringed Recaptures
Robin (rødhals) 2 1
Blackbird (solsort) 1  
Song Trush (sangdrossel) 1  
Dunnock (jernspurv) 2  
Common Whitethroat (tornsanger) 1 1
Chiffchaff (gransanger) 2  
Willow Warbler (løvsanger) 5  
Crested Tit (topmejse)   2
Blue Tit (blåmejse) 1  
Great Tit (musvit) 1  
Lesser Redpoll (lille gråsisken) 2  
Total 18 4

 

Stille nordvestenvindsdag

torsdag 30. juli 2020
Lidt ringmærkning gennemført
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først halvskyet med enkelte byger samt blæsende fra vestnordvest; senere opklaring med aftagende vind og en del sol. Temp. op til 18 grader. God sigt.

Det blæsende vejr har fortsat sit tag om Blåvand, og nok engang var vinden drejet om i nordvest. Det bedste sted at stille sig var således ved skuret. Vi havde selskab af Thyge Enevoldsen det meste af den ret stille morgen.

Der skete som sædvanligt med denne vindretning ikke ret meget. Vi rundede 5 vadefuglearter (strandskade, lille kobbersneppe, islandsk ryle, alm. ryle og sandløber), og vi nåede alligevel over 100 strandskader.

3 alm. kjover kom trækkende mod nord (2 2K og 1 3K+). Desuden rastede 3 rider tilsyneladende ud for hukket. En mellemkjove blev meldt ud fra Sabinebunkeren trækkende syd, men enten kom den aldrig forbi os eller også gik den under vores radar.

Om eftermiddagen var vinden aftaget så meget at det var muligt at gå på stranden og få tjekket måger og terner igennem; der er fortsat ingen sorthovedede måger eller middelhavssølvmåger, men mon ikke der kommer i hvert fald én af de to inden ugen er omme? Merit fik taget nogle billeder herfra også hvor der ellers ikke var det helt store.

IMG 20200730 WA0005
Rastende adult strandskade. Foto: Merit Lenk

IMG 20200730 WA0001
Sølvmåge i færd med at sluge en søstjerne. Foto: Merit Lenk

Det bliver fortsat nordvestenvind i morgen, men den skal have aftaget noget, så det bliver nok ikke for slemt at sidde derude.


Luke/ringmærkning:

It’s been a slow start for me at the station, with only 6 birds caught on Monday followed by two windy days where we didn’t open the nets. This morning Bent and I opened some of the more sheltered nets, as it was still fairly windy. We caught 2 new birds, juveniles of Lesser Whitethroat and Blackbird, and 3 retraps; an adult female Blackbird and juveniles of Robin and Song Thrush.

20200730 092525
Photo: Luke Nelson

On most net rounds this morning in the light house garden, we were joined by a hare which kept fleeing from us down each net run!

Folk: Thyge, Bent, Luke, Andreas, Merit, Michael

Blæsende dag med kun få fugle

onsdag 29. juli 2020
Storkjove, mallemuk
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: delvist skyet med enkelte byger; blæsende, op til 15 m/s fra vest, og temp. omkring 15 grader. Moderat til god sigt.

Endnu engang blev morgenobsen taget i Sabinebunkeren, men desværre var der en del mere sandfygning i dag da det ikke rigtigt havde regnet. Erik Vikkelsø var igen forbi for at obse med os.

Vi forventede ikke det helt store, og sådan blev det også. Meget få vadefugle kom forbi, fx kun 26 små kobbersnepper og 23 strandskader samt enkelte sandløbere, islandske og alm. ryler. Dagens fugle blev storkjove og mallemuk. Henrik Böhmer var i Vejers og havde alm. skråpe, men pga. den dårlige dækning i Sabinebunkeren kom beskeden for sent, så vi fik ikke mulighed for at se den.

Svend Aage og Svend Rønnest prøvede også Sabinebunkeren om formiddagen, men uden noget særligt.

Resten af dagen er gået med indendørsaktiviteter. Bent, John og Svend Aage har holdt møde sidst på eftermiddagen.

Der har heller ikke været ringmærkning i dag, ligeledes pga. vejret.

Folk: Bent, John, Svend Aage, Svend Rønnest, Andreas, Luke, Merit, Michael


1  |  2  |  3  |  ...  |  101     NÆSTE