Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (97)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Interessant dag med noget for enhver

søndag 27. september 2020
Hvidbrynet løvsanger i Fyrhaven
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først overskyet og efterhånden lidt blæsende fra omkring nordøst. Ret lunt med temp. op til 21 grader. God sigt.

Det var en noget mørk morgen grundet et tykt skydække der lå over os. Der var flere vin- og sangdrosler rundt omkring i krattene, og der trak også nogle stykker af dem, blandt andet trak en sangdrossel meget tæt forbi mellem mit hoved og min notesbog mens jeg var ved at skrive noget ned...! Henrik Haaning kunne ledsage os på denne morgen.

Der var ikke så meget gang i småfuglene, men der skete da lidt over havet. Blandt andet trak der en god gang rødstrubede lommer igen, 129, og der kom nogle spændende andefugle. En lokal sjældenhed blev en flok taffelænder på 6 der trak mod nord. De er ikke observeret her siden 2017. En anden fåtallig and var hvinand, 2, og bjergand, 1. Der kom også mørkbugede knortegæs og sågar en flok bramgæs.

Der kom enkelte rovfugle, fx en blå kærhøg i baglandet samt en dværgfalk over stranden. Også et par tårnfalke blev det til.

Efter morgenobsen gik vi hvert til sit. Haaning gik på Sydhukket for at tjekke sortænderne igennem, David og Rose gik hjemad, og jeg begav mig ned på stranden for at tjekke mågerne igennem; der stod nemlig en 3-400 stykker, nogle med ringe, og de virkede ret stationære selvom der gik mennesker rundt omkring dem. Det lykkedes også at få dem tjekket godt igennem og få aflæst 5 ringe. Der var ingen kaspiske måger i blandt dem.

Mens jeg tjekkede måger, landede der også en sortgrå ryle; den fløj dog desværre ret hurtigt igen før jeg fik taget et billede.

På vej tilbage stod der flere og kiggede ind i Fyrhaven; der var nemlig en hvidbrynet løvsanger på spil. Den fouragerede i hybenbuskene og blev set godt af flere omgange. Lidt senere sluttede jeg mig til Luke og Daniel, og vi prøvede at se om vi ikke kunne lokke den ind i et af nettene. Det lykkedes desværre kun næsten, men der kommer vel flere chancer de næste uger. Desuden er der fortsat en stationær hvidbrynet i mosen.

20200927 120740
Der kigges efter hvidbrynet løvsanger. Foto: Michael Brunhøj Hansen

hvidbryn
Og her er den lille fyr der vimsede rundt i krattene i Fyrhaven. Foto: David Manstrup

I løbet af eftermiddagen blev der set trækkende rød glente samt trækkende rørhøg fra gården ved stationen.

I morgen får vi ret svag vind, først fra nordøst, senere øst og sydøst. Dette bliver også temaet for den kommende uge som godt kunne blive lidt giftig. Forhåbentligt kommer der i den anledning nogle store trækdage samt måske en lille sjældenhed eller to...!

Folk: Henrik Haaning, Sakari Kaupinnen, Morten Bentzon, Ib Jensen, Anders Wiig, Helle Wendel m.fl. samt David, Rose, Daniel, Luke, Michael.


 We had a good ringing day today with 75 birds caught. The wind was quite gusty early on so we didn’t open all of the nets, but it slowed down a bit so later we opened some more. The bulk of the catch was Robins, as well as a fair amount of Siskin, Blackcap and Song Thrush. We had our best catch with the Heligoland trap today, with four birds caught including three at once.

20200927 192422

Adult male Siskin. Photo: Luke Nelson

We thought we had seen the last of them but we caught one Garden Warbler, one Willow Warbler and one Pied Flycatcher today, perhaps the final breaths of summer passing through.

On one net round mid-morning I heard a Yellow-browed Warbler in the lighthouse garden, being very familiar with the call after hearing Michael imitate it the whole season. I informed Michael and David who let others know and several people got good views of it. Sadly we didn’t manage to catch it, which is frustrating as it was in the area of the nets.

This afternoon Rose took Daniel and I to Nyeng, our first time there. It’s a very different coastline to Blavandshuk, being tidal mudflats. We were there just after high tide so there was a good concentration of waders including many Curlew, Oystercatcher, Dunlin, Common Ringed Plover, Golden Plover, Grey Plover and Bar-tailed Godwit; with flocks of Pintail flying past and some Buzzards over the woods and a Red Kite. It was nice to see where Bent has been doing some morning observations, with a few small flocks of Siskin and Meadow Pipit heading past. I also spotted a White-tailed Eagle later on getting good views as it disturbed some waders and headed over the forest.

27091

Luke & Rose looking at waders at Nyeng. Photo: Daniel Bloche

27092

White-tailed Eagle disturbing a flock of Pintail at Nyeng. Photo: Daniel Bloche

We went for a wander out on the mud, and luckily for Rose and I, Daniel was our guide, having given guided tours of the Wadden Sea in Germany in the past. He told us about the saltmarsh plants, worms, crabs, shrimp; basically the full buffet that the wading birds feed on in the Wadden Sea. It was a really enjoyable afternoon with a late burst of summer weather.

Species Ringed Recaptures
Dunnock (Jernspurv) 1 1
Robin (Rødhals) 38 0
Song Thrush (Sangdrossel) 6 0
Common Whitethroat (Tornsanger) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 1 0
Blackcap (Munk) 7 1
Chiffchaff (Gransanger) 3 0
Willow Warbler (Løvsanger) 1 0
Goldcrest (Fuglekonge) 1 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1 0
Chaffinch (Bogfinke) 3 0
Siskin (Grønsisken) 9 1
Total 72 3