Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (108)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Mere gang i andetrækket

onsdag 30. september 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: mest skyet og mest tørt. Vind først svag fra omkring syd, senere tiltagende og fra omkring sydøst. Temp. omkring 15 grader. God sigt.

Det var noget lysere og med en bedre sigt end i går på trods af at det igen var skyet. Vinden var nærmest fraværende i begyndelsen, men efterhånden tog den til i løbet af morgenen og formiddagen, og der kom faktisk lidt sol.

Endelig er der kommet lidt gang i andetrækket. Flest (udover 1765 sortænder) kom der af pibeænder (330) efterfulgt af spidsænder (120) samt enkelte krikænder. 1 skeand og 1 knarand, sidstnævnte rimelig ualmindelig, men dog årlig, herude, kom trækkende. Der kom lidt mørkbugede knortegæs også (21) samt 3 canadagæs og 14 ederfugle.

IMG 1088Trækkende Mørkbuget Knortegæs. Foto: David Manstrup

Et pragteksemplar af en adult lys fase almindelig kjove kom trækkende lige i revet; ellers bl.a. 51 rødstrubede lommer, 14 toppede skalleslugere og 147 skarver.

Af vadere trak der nogle strandhjejler (20), hjejler (5) og almindelige ryler (44) samt stor præstekrave (1).

Det blev også til et pænt antal engpibere med over 700; de fleste kom trækkende over stranden eller revet og ikke som så ofte henover os. Der trækker fortsat kun få bogfinker. Ud på formiddagen kom der lidt landsvaler.

En flok skovskader på 21 kom ud til os. Det er den største flok skovskader set herude siden 2014.

Dagens træktal: mørkbuget knortegås 21, canadagås 3, ederfugl 14, fløjlsand 17, sortand 1765, toppet skallesluger 14, skeand 1, knarand 1, rødstrubet lom 51, sule 9, skarv 147, strandhjejle 20, hjejle 5, stor præstekrave 1, almindelig ryle 44, dobbeltbekkasin 11, lomvie/alk 2, almindelig kjove 1, splitterne 4, blå kærhøg 1, tårnfalk 1, dværgfalk 1, skovfalk 21 (TF), landsvale 28, skovpiber 8, engpiber 763, skærpiber 1, bjergvipstjert 2, bogfinke 113, kvækerfinke 6, grønirisk 8, tornirisk 14, stor/lille gråsisken 4, lille korsnæb 10, lille/stor korsnæb 2, stillits 13, grønsisken 13, rørspurv 5.

Bent og Svend Aage har været forbi. Svend Aage fik vist nok lavet en ødelagt skuffe i køkkenet, men det får vi at se senere. Rose holder "fødselsdagsuge" og havde i den anledning lavet en lagkage som de fleste spiste til eftermiddag.

IMG 20200930 WA0006
Svend Aage i færd med fikse vores ødelagte skuffe. Bare han ikke skuffer! Foto: Daniel Bloche

20200930 132943
MMMMM!!!!!! Foto: Luke Nelson

Om eftermiddagen gik nogle af os en tur i mosen og på stranden. Der var lidt stille, men den hvidbrynede løvsanger der har holdt til i mosen de seneste dage, er meldt ud i dag, prøvede vi at finde, men der kom ikke noget svar. Den er der dog nok endnu. På stranden var der ikke noget bemærkelsesværdigt. Vi fik aflæst nogle sølvmåger hvoraf 2 var gengangere fra den anden dag. Der var også nogle hættemåger.


IMG 1201
Rastende Hættemåger. Foto: David Manstrup

Kent Olsen + 1 skal overnatte her.

Vi har store forventninger til i morgen hvor vi håber at den halvkraftige sydøstenvind får blæst noget herud; forhåbentligt bliver forventningerne indfriet! Ringmærkerne får dog nok lidt problemer.

Kent + 1, Bent, Svend Aage, David, Rose, Daniel, Merit, Luke, Michael.


 We had a quieter day today with 47 new birds and 14 recaptures, with the bulk being Robins and Chiffchaff again. Merit joined us again, and Bent helped extract for the first couple rounds when we had the most birds. 

The highlight was a young male Stonechat, which Daniel was happy with as it was a bird he was hoping to catch here. 

Young male Stonechat. Photo: Luke Nelson

20200930 210026 

This afternoon Daniel ran a session going through the basics of moult and using knowledge of moult strategies for aging birds in the hand to intoduce Merit to the subject. We then went through some of the birds we've been catching using the ringers digiguide, a resource created by Ottenby bird observatory in Sweden showing birds of different ages. It was an enjoyable session which went on for a couple hours. 

Species Ringed Recaptured
Wren (Gærdesmutte) 0 1
Dunnock (Jernspurv) 4 2
Robin (Rødhals) 14 5
Stonechat (Sortstrubet Bynkefugl) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 0 1
Blackcap (Munk) 4 0
Chiffchaff (Gransanger) 14 2
Goldcrest (Fuglekonge) 2 3
Chaffinch (Bogfinke) 4 0
Siskin (Grønsisken) 2 0
Yellowhammer (Gulspurv) 2 0
Total 47 14