Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (47)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Strid østenvind gav en del fugle

lørdag 3. oktober 2020
Dog ikke så mange ænder
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: tørt med lidt sol. Noget blæsende fra øst med op til 12 m/s i middelvind og højeste vindstød på omkring 20 m/s. Temp. mellem 14 og 17 grader. God sigt.

Da det ikke er så almindeligt at vi oplever hård østenvind, var vi lidt spændte på hvad der kunne ske på denne blæsende dag. Vi håbede på gæs, småfugle og rovfugle, og det skulle vi få. Vi var kun fire om observationen, så vi var desværre lidt underbemandede til de mange fugle.

Tidligt kunne jeg se at det ville blive en travl morgen, for hér kom der allerede mange bog- og kvækerfinker, og over havet kom der flere ænder og gæs. Jeg tog mig af småfuglene, og det skulle blive til et par hektiske timer med konstant observéren, klikken og notéren.

Den første time trak der ca. 1500 finker hvorefter det løjede lidt af, men der kom fortsat mange, både lige over os, i baglandet og over stranden, og vi kom op på 3780 i alt. Ud på morgenen kom der efterhånden også en del svaler som skulle holdes styr på, og vi fik over 500 af dem. Stære kom der ligeledes nogle stykker af, 455. Af diverse andre småfugle kom der hedelærke, sanglærke, 1 bysvale, sjagger, skærpiber, bjergvipstjert, lille korsnæb m.m. Der var ikke mange engpibere hvor vi kun nåede op på 175.

Gæs kom der også i rigelige mængder, bl.a. 124 knortegæs, 481 bramgæs og 279 grågæs; herudover 3 kortnæbbede gæs. Der trak noget færre ænder i dag, fx kun 112 pibeænder. Skarverne blandede sig med 273 individer. Ellers kom der nogle suler, alkefugle og nogle vadere, for det meste almindelige ryler, men også enkelte sandløbere, strandhjejler og 1 hjejle.

I løbet af morgenen kom Bent ud til obs.-posten med en gruppe fra NaturSydVest, og de fik sig vist en god oplevelse, bl.a., udover de mange småfugle, 1 rastende havørn, 2 blå kærhøge; den bedste oplevelse var nok da 1 ung rød glente kom indtrækkende og trak meget tæt forbi os - desværre var der dog ikke én der stod klar med et kamera, så billederne blev taget lidt sent!

IMG 1401Den Røde Glente på vej væk fra os igen. Foto: David Manstrup

Ellers blev der af rovfugle set dværgfalke, tårnfalke, musvåger. Det blev endda også til hele 3 rørhøge som vi ellers ikke har set til i et stykke tid. En anden havørn trak i baglandet.

Dagens træktal: mørkbuget knortegås 124, bramgås 481, kortnæbbet gås 3, grågås 279, ederfugl 41, fløjlsand 12, sortand 790, toppet skallesluger 24, troldand 3, skeand 1, pibeand 112, gråand 11, spidsand 17, krikand 13, huldue 1, rødstrubet lom 129, fiskehejre 4, sule 29, skarv 273, strandhjejle 2, hjejle 1, sandløber 2, almindelig ryle 32, alk 9, lomvie 3, lomvie/alk 2, hættemåge 14, rørhøg 3, blå kærhøg 3, spurvehøg 1, havørn 2, rød glente 1, musvåge 5, tårnfalk 8, dværgfalk 2, kragefugl sp. (alliker, råger, krager) 60, blåmejse 1, hedelærke 3, sanglærke 6, bysvale 1, landsvale 581, stær 455, sangdrossel 4, solsort 1, sjagger 2, jernspurv 5, engpiber 175, skærpiber 4, bjergvipstjert 6, bogfinke/kvækerfinke 3780, stor/lille gråsisken 6, lille korsnæb 5, stillits 7, grønsisken 32.

Vi skal have linsesuppe til aftensmad à la Luke, og til dessert står den på tiramisu à la Merit. Det bliver herligt.

I morgen er der EuroBirdwatch 2020 hvor man kan komme og være med til træktælling fra kl. 8. Vejret ser umiddelbart lovende ud med vind fra omkring sydøst og syd.

Folk: Bent, Knud, Anders, David, Daniel, Merit, Andrea, Luke, Michael.