Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Havørn over Hukket og spinkelt småfugletræk

mandag 8. marts 2021
Fint besøg af en voksen havørn over Hukket, og småfuglene udnyttede det vindsvage vejr
af Simon Græsbøll

IMG_2224.JPG

En flot, vindstille morgen på Hukket og første fugl, som blev set i luften, var en havørn, der kom ind fra nord. Den fik alle måger på vingerne, inden den gik ned lavt over vandet ud mod spidsen af Horns Rev. Her panikkede alle svømmefuglene, men ørnen havde ikke heldet med sig, så den fortrak tilbage mod nord.

Vandspejlet var meget roligt, og der var derfor lavt aktivitetsniveau på trækket ude over vand. Til gengæld kom der over obs-posten flere trækkende småfugle som tornirisk (5), engpiber (11), jernspurv (11), misteldrossel (2), sanglærke (13), m.fl.

Se dagens tal fra Hukket her.

Bent gik en tur på stranden nord for Hukket og fandt en sildemåge af racen ssp. graellsii, det vil sige af britisk oprindelse. Samtidigt gik Simon og talte de rastende havlitter på stranden syd for Hukket og så en indtrækkende bjergvipstjert.

IMG_2233.jpg
Et kadaver af en gravand på stranden syd for Hukket.

Og så har vi fået selskab af Line, som vil bo på stationen de næste dage.

Folk: Bent Jakobsen, Jacob Coleman, Line Bang, Simon Græsbøll