Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (200)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Flyvende tønde på stranden

onsdag 21. juli 2021
Trækket er stadig beskedent og foregår mest mod nord. En Storkjove (Great Skua) har i flere dage holdt til på stranden.
af Af Ole Friis Larsen og Taïma Lorentzen

Trækket på Hukket. Vinden var i nordvest, og der var lidt regn i luften på årets sidste dag med mødetid klokken 5 for fuglestationens tre træktællere. Vi starter dagens tre timers standardtælling i det kvarter, som solen står op i, og det gjorde den 5.14 – torsdag vil solopgangen ske i næste kvarter. Selv om trækket ikke er stort, er det alligevel interessant at opleve nu. Mange ville forvente, at fuglene trækker mod syd nu, men de fleste flyver mod nord langs den jyske vestkyst.

 Det er terner og måger, som følger kysten på jagt efter mad, før de indleder det egentlige træk mod syd. Farveringmærkning har afsløret, at der er hollandske og vesttyske Splitterne, som tager hele vejen op omkring Skagen og langt ind i Østersøen, før de måske følger store floder ned over Europa. Årets unger er med på trækket, men har stadig ikke lært at klare sig selv. Vi ser dem tigge mad hos de adulte/voksne fugle, som flyver i pendulfart med småfisk til ungerne, mens fuglene bruger stranden som rasteplads om morgenen, før der kommer mange mennesker.

 Desuden er der lidt trafik af Sortænder (Common Scoters), som også er på fourageringstræk op og ned ad kysten.

 Hvor der er mange måger, kommer der ofte også røvere for at plyndre dem for mad. Kjoverne kaldes ligefrem Raubmöwen (rovmåger) på tysk. Onsdag kom der en Almindelig Kjove (Arctic Skua) sydfra jagende lave ind over sandrevlerne med måger allerede et kvarter efter solopgang. Det var en mørk variant, som var let at skelne fra mågerne på sit sortagtige udseende med store hvide felter på vingerne, men kjoverne opdager vi også ofte på, at alle mågerne pludselig letter. Ingen af dem vil have en kjove tæt på.

 Senere dukkede en Storkjove (Great Skua) op. Den har været i området i flere dage, og vi kan genkende den på, at den er en af de mindre almindelige lyse varianter. Mange af arterne af kjover findes såvel i lyse som i mørke og mellemformer. Storkjover yngler på øer i Nordatlanten, men strejfer om i større havområder uden for yngletiden. Det er en stor og tung fugl, der ofte bliver beskrevet som ’en flyvende tønde’.

Storkjove a 00001Storkjove (Great Skua) på stranden ved Hukket. Fuglen har været der i flere dage og kan genkendes på den lyse fjerdragt. Den bruger meget tid på at trykke sig i sandet og holde øje med fugle, som finder mad og kan plyndres. Foto: Ole Friis Larsen/BFU

Storkjoven ved Blåvands Huk lige for tiden har en anden teknik. Når den ankommer, forsvinder alle måger og terner fra de nærmeste revler. Kjoven lagde sig også onsdag morgen tålmodigt ned tæt op noget tang eller andet opskyl, hvor den kunne ligge lidt i skjul og vente, at måger og terner faldt til ro igen. Derfra holdt den øje med de andre fugle og slog til i korte lynangreb, når nogen havde fundet noget mad, der var værd at plyndre dem for.

Storkjove e 00001Mågerne holder sig langt fra den store kjove, men ternerne angriber ivrigt for at jage den væk. Foto: Ole Friis Larsen/BFU

Mågerne skulle ikke i karambolage med den sølvmågestore rovfugl, men ternerne angreb igen og igen, når de fik øje på kjoven. Der var rigelig underholdning for morgenholdet på stranden, selv om trækket af vadefugle stadig ikke kom i gang onsdag. Vi så dog flere Strandskader (Oystercatchers) end i de foregående dage, så de større flokke er på vej.

 På stranden så vi også flere Store Præstekraver (Ringed Plover), som slæbte sig hen over sandet med ’brækkede’ vinger. Det er et trick, som de bruger for at lokke trusler væk fra deres unger. Derfor tydede fuglene på, at der i hvert fald var tre ynglepar. Hos et af parrene så vi to små dununger. Det er sent og formentlig udtryk for, at det første kuld er gået tabt, hvorefter parret har lagt nye æg. Det kunne også være tilfældet for de andre, vi så med den specielle yngleadfærd.

Ringmærkning.

Hej allesamen !

Jeg er tilbage i Blåvand, efter en måned i Skagen. Det er rart at være tilbage her :) . Dagen startede godt for det ringæmærkende team, på de første par runder får vi 2 Gulspurve og nogle unge gærdesmutter. Samuel vidste os hvordan man aldersbestemmer Gulspruve, en forskel i fjerdene på hovedet af Gulspruve kan hjælpe med af finde ud om fuglene er en unge han, unge hun, ad. hun eller ad. han. 

IMG_1122.jpg

3k+ Gulspurv, Foto: Taïma Lorentzen

IMG_1119.jpg

1k Gulspurv, Foto: Taïma Lorentzen

IMG_1113.jpg1k Gærdesmutte, Foto: Taïma Lorentzen

Det var lidt blasende også åbende vi ikke alle nettene ved Fyret. Andrea ringmærkede sin første fugl, det var en flot rødhals, og jeg ringmærkede min første Gærdesmutte. Senere i dag ankommede David Manstrup og Rasmus Momme. 

ringmærkning :

  • 2 Tornirisk (Linnet, Linaria cannabina)
  • 1 Rødhals (Robin, Erithacus rubecula)
  • 2 Gærdesangere (Lesser Whitethroat, Curruca curruca)
  • 1 Musvit (Great Tit, Parus major)
  • 2 Gulspurven (Yellowhammer, Emberizia citrinella
  • 2 Tornsangeren (Whitethroat, Sylvia communis)
  • 1 Gulbug (Icterine Warbler, Hippolais icterena)
  • 2 Gærdesmutte (Wren, Troglodytes troglodytes)

Se dagens observationer fra Blåvands Huk her.

Folk på stationen: Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Andrea Mestrov, Jonas Pedersen, Oliver Laursen, David Manstrup, Ole Friis Larsen, Rasmus Momme