Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (100)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Vekslende vejr, gode tal på obsen og sjove arter i mærkningen

lørdag 31. juli 2021
Obsen byder på op mod 1000 strandskader, 5 almindelige kjover og mange forskellige vadefuglearter. Ringmærkningen giver genfangster af hvid vipstjert og bysvale
af Jonas Pedersen

Dagen startede som altid med en lille morgenmad og efterfølgende bevægede observatørerne sig ud i klitterne og ringmærkerne ud i haverne.


Der var ikke en stor mængde fugle i nettene og vi kæmpede lidt med nogle regnbyer dog kom der midt i standartiden en genfangst af både hvid vipstjert og bysvale.
Særligt bysvalen var interresant med dens meget lange vinger kontra korte plumbe krop. Mon ikke de to fugle var lokale ynglefugle der snart skal sydpå og som vi forhåbentligt ser heroppe igen næste år.
En ung husrødstjert var også fløjet i nettene og der var et lille influx af unge løvsanger, fugle der allerede er på vej sydpå??
Dagens ringmærkning:
image_1.png

På obsen var der lidt mere at se til fine tal af strandskader som fortsatte i intensiteten op ad dagen.
også 5 almindelige kjover kom forbi obsposten og rodede lidt rundt med de lokale måger og terner og trak derefter sydpå igen.
Der var også flere klirer, ryler og hjejler af forskellige arter.

Eftermiddagen bød også på en lille(stor) vadefugletur for Samuel og jeg der cyklede, først til grønningen, og derefter til Nyeng ved ho bugt.
En meget fin, lidt våd tur, som bød på mange hjejler, små kobbersnepper, lidt småspover. I nogle regnbyer gik vi i læ i noget skov og havde topmejse, egern og træløber.228266771_535766797630042_8626366808686040193_n.jpg

Andreas der var fast besluttet på at nå de 1000 strandskader tog flere gange ud på stranden, mon han nåede de magiske tusind?
Se om han lykkedes på dagens observationer her:
Dagens observationer på hukket

Imorgen er det strandskadens dag hvor der er mulighed for at komme og se fuglestationens arbejde. Både på selve stationen hvor der bliver vist og fortalt og også vist ringmærkning.
Vi står også på stranden og håber at der kommer lidt strandskader forbi!
Vi ses vel?

Folk på stationen: Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Jonas Pedersen, Ole Friis Larsen, Isabel Hunter, Bent Jakobsen, Andreas Pedersen.