Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (90)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Stadig gråt vejr, men både lidt fugle og besøg gav liv til fuglestationen

mandag 20. marts 2023
af Morten Jenrich Hansen

Overskyet hele dagen, hvor vindretningen var stik vest og uden den helt store styrke. Temperaturen var stabil hele døgnet på 5 grader og luftfugtigheden var relativ høj med lidt vekslende finregn og tågebanker gennem dagen.
Jeg fik egentlig lukket net op til standard tid kl 06:00, men måtte allerede klappe dem sammen igen efter en halv time, da der kom en 3 kvarter med lidt for intensivt regn til, at jeg ville holde net åbne.
Bent nåede i mellemtiden herud, så da vi kl 07:30 kunne åbne net igen, tog vi os af hver sin have.
Jeg holdt mig som vanligt til stationshaven, mens Bent pasede Fyrhaven.
Der kom et pænt ryk af Solsorte i dag med minimum 50 stk i området. Blot 12 af dem nåede dog ind i haverne og vores net, men Bent så flere mindre flokke komme ind ude fra havet og gå ned. Specielt rabatten af Fyrvej og området bag Vesterled så ud til at være populært optankningsområde for arten.
Da Bent gik i Fyrhaven og åbnede net fløj en Skovsneppe ud af haven og mellem netrunderne så han over havet bl.a. lidt nordtræk med 26 Mørkbugede Knortegæs og 57 Hættemåger.

Desværre kom der generelt ikke så mange fugle igennem haverne som i går, så selvom vi have gang i net i begge haver, blev totalen ikke større end 38 ringmærkede fugle og 3 egen kontroller.
Blandt de sidste var en Jernspurv mærket som ungfugl her den 26. oktober sidste år og det er første gang, at den bliver registreret igen siden mærkningen.
Dagens bedste fugl var dog en han Stor Flagspætte, som både Ole Amstrup og Bents familie fik glade af at få set i hånden.
Ole var kommet forbi med dejlige chokoladesnegle til formiddagskaffen, inden han skulle videre til en tælling på Skallingen. Hyggeligt at se en god gammel vestjysk ven igen!
Bents familie hyggede sig også og fik set yderligere et par ringmærkninger oppe i Fyrhaven og nåede også en tur på stranden, så børnebørnene fik en oplevelse ud af det.

20230320_095013.jpg
Stor Flagspætte er en overraskende fåtallig art om foråret herude på Hukket. I perioden 1984-2022 er der kun ringmærket 6 stk i første halvår. I andet halvår er billedet helt anderledes, da den stort set bliver fanget årligt og i nogle år optræder med flere individer i nettene.

Lige efter at Ole var kørt mod Skallingen dukkede dagens bedste rastende fugl op på græsset ved p pladsen, da en Sortrygget Hvid Vipstjert slog følgeskab og fouragerede sammen med en almindelig Hvid Vipstjert. Selvfølgelig havde jeg ikke noget kamera klar på det tidspunkt, så jeg fik kun en dårlig dokumentation med foto fra min mobiltelefon. Det var ellers klasse pædagoisk sammenligning mellem de to racer.

20230320_104933.jpg

Täima skulle ankomme i aften, men da hendes fly fra Frankrig blev forsinket, vil hun først nå frem til fuglestationen så sent, at jeg er gået til ro. Bent sørger for at køre hende herud fra Esbjerg, da der om aftenen ikke er mange chancer for offentlig forbindelse ud til det sydvestligste punkt.
Morgendagens vejr varsler lidt mere vind og nedbør, så ringmærkningen kan godt blive udfordret, men så kan jeg jo stille og roligt få hilst på Täima uden stress :-)

Dagens ringmærkning:
20230320_171051.jpg