Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (106)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

20 arter vadefugle

søndag 23. juli 2017
Igen over 3000 vadere
af Mathias Blicher Bjerregård

Vejr kl. 5.15: Ø 5 m/s (77°), 15.3 °C, 8/8, 10 km

Folk: MBB, HBØ, DMA

Når der har været en rigtig god trækdag under perfekte vejrbetingelser, er det tommelfingerreglen at der kommer færre fugle næste dag. Det var også delvist rigtigt i denne omgang, da det "kun" blev til lidt over 3800 vadere i dag efter gårsdagens 6100. Ikke desto mindre var intensiteten endnu større for smårylerne, da fem timers morgenobs 5.15-10.15 gav Almindelig Ryle 2362, Krumnæbbet Ryle 145 (foto: MBB), Sandløber 145 og Dværgryle 17. Til gengæld så trækket af Lille Kobbersneppe ud til at være ebbet ud i denne omgang, da blot 35 fugle blev talt. Der kom stadig en del Rødben (98), Strandskader (373) og Islandske Ryler (321) og da også mindre hyppige arter som Sortklire, Mudderklire, Svaleklire og Tinksmed alle kom i bogen, blev hele 20 vadefuglearter registreret på træk denne dag, hvilket jo er fornemt. Obsen måtte desværre afbrydes kl. 10.15 grundet regn og torden.

krum

Morgenobsen blev også godt krydret, idet David fandt de 2 første Sortterner i efteråret, en 1k Vandrefalk kom trækkende lavt over stranden og endelig jokkede Henrik og jeg en adult Lærkefalk op under gåturen hjem. Sejt.

En så stor morgenobs på en østenvindsdag krævede naturligvis et tjek om aftenen, men knapt 150 vadere på knapt to timer 16.55-18.45, herunder 0 krumnæb, motiverede ikke til at blive på posten aftenen ud. Det mest bemærkelsesværdige på aftenobsen blev Sortterne 1, Almindelig Kjove 1 og Lille Kobbersneppe 21.

Det er vildt, at antallet af krumnæb pr. østenvindsdag bare fortsætter med at stige, og Henrik Bøhmer, som har set på vadefugletræk herude i mere end et årti udtalte at han aldrig har set noget lignende. Således er 145 det næsthøjeste tal for Krumnæbbet Ryle i stationens historie, kun overgået af 172 trk. S 24/7-1992. Måske kunne rekorden let have være slået, hvis der havde været manpower til at dække middagstimerne mellem regnbygerne, men desværre kommer her næsten ingen folk i juli. Det er mærkeligt.

Vadefugletræktotaler: Strandskade 396, Stor Præstekrave 25, Hjejle 3, Strandhjejle 11, Islandsk Ryle 328, Sandløber 166, Dværgryle 17, Krumnæbbet Ryle 145, Almindelig Ryle 2419, Dobbeltbekkasin 3, Lille Kobbersneppe 56, Småspove 32, Storspove 9, Sortklire 1, Rødben 98, Hvidklire 20, Svaleklire 1, Tinksmed 2, Mudderklire 4, Stenvender 53, ubestemt vader sp. 28

I alt: 3817 trækkende vadefugle. Hermed er der i dagene 19-23. juli talt 14.609 vadere ved Blåvands Huk!

/Mathias