Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (108)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Atter mange trækkende vadefugle

mandag 24. juli 2017
Og mængder af rastende fugle
af Mathias Blicher Bjerregaard træk og Bent Jakobsen ringmærkning og rast

Vejr kl. 5.15: Ø 4 m/s (97°), 12.9 °C, 6/8, 10 km

Det intense vadefugletræk fortsætter. På tredje dag i træk med østenvind sad jeg for en gangs skyld alene, men fik alligevel talt og noteret 1900 vadefugle på fem timer. I betragtning af at samtlige fugle blev fundet inden for revet eller højt, og dermed 0 i eller bag revet, ville det nok have hjulpet at have en med observatør. Mest bemærkelsesværdige tal var Almindelig Ryle 1109, Krumnæbbet Ryle 13, Lille Kobbersneppe 121 og så er Strandhjejlerne også begyndt at røre på sig, bl.a. sås en smuk flok på 13 fugle med 20 Islandske Ryler. Desuden sås for andet dag i træk en trækkende 1k Vandrefalk, der fik jaget en masse måger og terner på vingerne.

Vadefugletræktotaler: Strandskade 264, Stor Præstekrave 10, Hjejle 2, Strandhjejle 36, Islandsk Ryle 187, Sandløber 26, Dværgryle 1, Krumnæbbet Ryle 13, Almindelig Ryle 1109, Brushane 1, Dobbeltbekkasin 1, Lille Kobbersneppe 121, Småspove 16, Storspove 3, Rødben 39, Hvidklire 16, Stenvender 15, ubestemt vadefugl sp. 45

I alt: 1905 trækkende vadefugle, og dermed den fjerde dag i juli med over 1000 vadere.

Rast og ringmærkning

På revlerne rastede rigtig mange måger og terner således 1150 fjord/havterner og 790 sildemåger. Det der dog faldt mest i øjnene var det virvar af fugle lige bag revet. Suler piskede ned i vandet, så man skulle tro at der blev brugt piskeris og en kæmpe stor flok skarver lå også og guffede i fiskemylderet. I alt 900 suler er klar rekord for juli måned, hvor der ikke tidligere er set over 500 på en dag. Det var vildt at se, hvordan flokken blev større og større efterhånden som fuglene væltede ind fra både fra syd og nord.

Endnu en rekord blev sat i dag med i alt 15 gråsæler på sandbankerne. De 31 spættede sæler er mere normalt og ikke rekord. En stor flagspætte var ude og vende et par gange.

Vejret var ideelt så alle net åbne. Det blev en jævn ringmærkningsdag med 19 mærkede fugle. Stadig primært ynglefugle, men også et par uventede arter som stor flagspætte og korttået træløber.

Ringmærkning: Stor flagspætte 1, landsvale 1, hvid vipstjert 1, jernspurv 1, sangdrossel 1, gulbug 1, tornsanger 2, gransanger 3, topmejse 1, musvit 1, korttået træløber 1 (foto), tornirisk 3.
Ialt 19. 

kortta