Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (47)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Vinden drejer

tirsdag 25. juli 2017
Vi nærmer os 20.000 vadere i denne sæson
af Mathias Blicher Bjerregård

Vejr kl. 5.15: NØ 3 m/s (43°), 15.3 °C, 8/8, 5-10 km

Efter tre dage med østenvind, drejede vinden i dag op i det nordøstlige hjørne, hvilket fik Bent til at forudsige at trækket ville gå højt. Det fik han ret i - David og undertegnede fandt vel 95% af de trækkende vadere adskillige kikkertfelter oppe, så der skulle kigges højt meget af tiden (se foto), men heldigvis gjorde den overskyede himmel opgaven relativt overskuelig. Trods den ikke-optimale vindretning var der atter godt med vadefugle - lidt mere end 1100, primært Strandskader og Islændere, men også Hvidklire havde en fin dag med 25 fugle.

hojt

Bent åbnede net, og heri gik bl.a. efterårets første Havesanger, en fin 1k-fugl med masser af fedt (foto). Om eftermiddagen kørte David og jeg ned og tjekkede Grønningen, hvor der stod en 2k Kaspisk Måge i en flok blandede måger. Slutteligt lå der før solnedgang 90 Mursejlere og fangede insekter ved fyret. Det lykkedes desværre ikke at finde noget spændende imellem.

haves

Vadefugletræktotaler: Strandskade 511, Stor Præstekrave 7, Strandhjejle 3, Islandsk Ryle 269, Sandløber 1, Dværgryle 1, Almindelig Ryle 137, Dobbeltbekkasin 1, Lille Kobbersneppe 68, Småspove 2, Rødben 18, Hvidklire 25, Tinksmed 2, Mudderklire 4, Stenvender 2, ubestemt vader sp. 77.

I alt: 1151 vadere. Hermed er der talt 17.665 trækkende vadefugle ved Blåvand på én uge, ud af den foreløbige sæsontotal på 17.807. Hvornår mon vi rammer 20.000...?

Mathias