Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (97)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Prop i vaderstrømmen

onsdag 26. juli 2017
Nordenvinden stoppede trækket
af Mathias Blicher Bjerregård

Vejr kl. 5.15: N 4 m/s, 15.4 °C, 1/8, 15 km

Langt om længe drejede vinden helt væk fra det østlige hjørne, endda op i nord, og dermed var det helt slukket for al træk. Blot 19 artsbestemte sydtrækkende vadefugle sås af David og undertegnede på 3 timers morgenobs: Strandskade 11, Almindelig Ryle 5, Lille Kobbersneppe 2 og Islandsk Ryle 1. Der kom også lidt Skarver.

Til gengæld var havet levende af rastende måger og terner, og pludselig stod der en 2k Kaspisk Måge på stranden med gul ring X174 (foto), som jeg en overgang tillod mig at aflæse og fotografere mens David varetog observationerne. En sjov detalje ved denne fugl var, at den var meget modigere end alle andre fugle på stranden, idét samtlige måger og terner røg på vingerne over nogle hundeluftere, mens den kaspiske måge som den eneste blev stående og var ligeglad. Om fuglen var helt "ren" er svært at svare på (iflg. Henrik Knudsen kunne den let stamme fra én af de tyske kolonier med hybrider), men under alle omstændigheder bliver det spændende at få en tilbagemelding på ringen.

Ellers en meget stille dag.

Uden navn

Mathias