Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Sidste dag i juli

mandag 31. juli 2017
Atter over 1000 vadere
af Mathias Blicher Bjerregård

Vejr kl. 5.30: SV 7 m/s (204°), 16.8 °C, 6/8, 20 km

På denne sidste dag i juli stod jeg atter med en primært-solo-morgenobs, der dog var fint underholdende, idet der igen kom over 1000 vadere, talt i timerne 5.30-11.15. Som en klassisk sydvestenvindsdag var Strandskade klart talrigeste art med 839 fugle - bedste dag i sæsonen indtil videre. Men det ændrer sig forhåbentligt inden længe. Ellers kom der fint med Islandske Ryler og Stenvendere. Resten af arterne var fåtallige. Herudover var det i det hele taget en meget smuk sommerdag i Blåvand, som jeg har forsøgt at forevige med nedenstående panoramafoto:

IMG 2363

En enkelt morgentime fik jeg besøg af Paul Walser fra Schweiz, der glædede sig over Almindelig Kjove og bidrog med at finde en ung Ride. Også Bo fra Esbjerg dukkede op på vej til nordstranden for at fotografere de trækkende vadefugle. Måske jeg på et tidspunkt kan lokke nogle div-obs fra eftermiddagen, hvor der ellers ingen dækning var, ud af ham.

Om eftermiddagen vendte David tilbage til stationen efter et par dages fravær og til aften ankom Henrik Knudsen, der starter som observatør i morgen, 1. august. Hermed er ansvaret for den daglige dækning af trækket vist taget af mine skuldre for nu.. :-)

Vadefugletræktotaler: Strandskade 839, Stor Præstekrave 5, Strandhjejle 2, Islandsk Ryle 173, Sandløber 37, Almindelig Ryle 36, Lille Kobbersneppe 10, Småspove 1, Storspove 2, Rødben 9, Hvidklire 1, Stenvender 33

I alt: 1150 vadefugle. Dette bringer os godt op over 21.000 trækkende vadere i dette års juli måned, hvilket er den højeste julitotal siden 1994. Det kan man snart læse mere om i et kommende opsamlingsindlæg, men det skriver jeg måske først i morgen..

Mathias