Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (108)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

En snert af efterårstræk

tirsdag 26. juni 2018
Så kom der også sol i Vestjylland
af Bent Jakobsen

Der var dømt ren sommer i dag med solskin oven på de foregående dages kolde og blæsende vejr. Også vinden var aftaget ned til 5 m/s, dog nåede temperaturen ikke over 20, men i solen var der dejligt.
Det blev til både mosen og stranden i dag, og småfuglene i mosen var igen aktive. 5 sortstrubede bynkefugle var aktive og ligeledes 2 rødryggede tornskader og 2 gulbuge. En flok på 60 stære viste at juli nærmer sig.
På stranden var der en snert af efterårstræk, da en adult almindelig ryle rastede og en flok på 14 sandløbere i sommerdragt. Den ene var farvemærket med hvad som lignede hvid ring på både venstre og højre ben, men kunne desværre ikke aflæses.
Dagens clou var igen dværgternerne, hvoraf 6 holdt til og to af dem så ud til at være rugende. Det lykkedes desværre ikke at få fat i Oksbøllejren, men jeg forsøger igen i morgen og får vished for om de er rugende, så vi kan få spærret af.
Jonas havde tur og fremviste ringmærkning og flere gange på runderne lå en stor fed hugorm hun oppe i fyrhaven.
Alle nettene var åbne i 5 timer og det gav ikke mindre end 35 ringmærkede fugle fordelt med
jernspurv 3, gærdesanger 2, topmejse 1, musvit 6, gråspurv 8, skovspurv 14, tornirisk 1.
Næsten alle fuglene var 1K og spændende var især 8 gråspurve, som ikke er så almindelig herude.
2 bysvaler var i gang med at lave rede helt oppe i toppen af gavlen. Mærkeligt at de ikke benytter en af de allerede eksisterende reder. Tiden er jo knap.
Tidligere sås larver af græsspinder og egespinder meget ofte i klitterne og var rimeligt talrige. De senere år er der desværre blevet længere og længere mellem disse larver. 

Graesspinner 20180626 103333