Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (90)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Snart flyvefærdige dværgterner

tirsdag 31. juli 2018
Middelmådigt træk
af Bent Jakobsen

Den svage vind startede i sydøst, men i løbet af morgenobsen drejede den til en vestlig retning. En rigtig lun morgen med omkring 20 gr., nok fordi skydækket lå på omkring 5/8. Sigten +10 km.

Det var undertegnede og Svend Aage Clausen, som tog morgenobsen i dag. I den første time var der fint gang i trækket, hvorefter det ebbede hurtigt ud, og det hjalp da heller ikke, da vinden drejede om i en vestlig retning.
Der nåede dog at passere jævnt med vadefugle som almindelig ryle 284, islandsk ryle 187, krumnæbbet ryle 8 og strandskade 148.
Derimod var der igen i dag virkelig mange rastende fugle. Som i går kom der rigtig mange skarver østfra og det blev til 700, som begyndte at fiske og rastede på revlerne. Herude stod ikke mindre end 1070 fjordterner.

Dværgterneindhegningen blev tjekket og her var to næsten flyvefærdige unger. Gad vide om der også er nogle unger uden for afpærringen, da et par var meget agressive lige øst for og der var i alt 5 adulte fugle. Dejligt var det også at se 4 dunbolde i for af unger af stor præstekrave, som selvfølgelig var meget nervøse. Håber de over lever alle i de løse hunde som er på stranden.

Militærtårnet blev i dag omdøbt til fugletårnet pga de mange arter af fugle som sås hoppe rundt på stilladset eller sidde ovenpå. Mest interessant var to vendehalse, som hoppede rundt på bjælkerne, især skråbjælkerne. Af andre arter i tårnet var hvid vipstjert, sortstrubet bynkefugl, skovpiber, solsort, stær og gulspurv.

Efter morgenobsen blev der ringmærket i stationshaven i 2 timer hvilket gav 15 fugle.
Jernspurv 1, tornsanger 2, løvsanger 1, broget fluesnapper 1, musvit 1, skovspurv 3, bogfinke 2, grønirisk 1, tornirisk 2, gulspurv 1. I alt 15 af 10 arter.

Blev ringet op af en tysk familie, som i går havde fundet en syg lunde ved Henne strand. Den døde desværre og den blev indleveret til os.

 

Dvaergterneunge DSCN7246

Ung lunde fra Henne strand 20180731 113618