Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (90)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Lidt vadefugletræk

tirsdag 25. juni 2019
Mængder af måger
af Bent Jakobsen

Sydøsten vind med varmefremstød. I hele Europa er det varmt i øjeblikket helt op til 35 grader og i Blåvand nåede vi i dag 27 grader. Sigtbarheden var god og skydækket 3/8.
Med denne vind var tiden til at kigge efter vadefugle til morgen, og det gav da også lidt forbitrækkende, men havde forventet lidt mere. Det blev til 16 storspover, 1 småspove, 15 lille kobbersneppe, 28 almindelige ryler.
På stranden var der mængder af måger. Tror ikke tidligere jeg har set så mange måger på denne tid af året. Således 7500 sølvmåger, 850 sildemåger og 400 hættemåger. Desuden en 2K sorthovedet måge.
Fik senere på dagen at vide, at der overhovedet ikke er mågeunger på Langli, så mon ikke det er årsagen til alle de mange sølv- og sildemåger på stranden.
Alle net blev sat op, og det gav ikke mindre end 34 fugle.
Fugle i () aflæsninger. jernspurv 1, rødhals 2, sortstrubet bynkefugl 1, sangdrossel 1, gærdesanger 9 (1), tornsanger 6 (1), gransanger 2, løvsanger 1, topmejse (2), musvit 5, skovspurv 3, grønirisk 1, tornirisk 2, lille gråsisken (1).
Svend Aage Clausen og Svend Rønnest kom forbi med rundstykker, og de gik til den med rydning af vegetation i gården og mange andre ting som trængte til at blive ryddet op, men græsslåmaskinen kan vi ikke få gang i.
Senere på dagen hentede jeg Jón Aldára på Nyeng. Han har været på Langli og ringmærke måger med Kjeld Tommy fra Zoologisk Museum, og han bliver et par dage på stationen.

S. Bynk. DSCN1526

Foto: Svend Rønnest

S. Bynk. DSCN1524

Foto: Svend Rønnest

Mager. DSCN7679

Stranden var hvid af måger. Jeg har aldrig set så mange måger på denne årstid.
Foto: Bent Jakobsen