Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (108)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Fortsat østenvind - nu med fugle

søndag 25. august 2019
Flere gode arter på en lang dag.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

(Nederst har ringmærkeren Lisa Flam skrevet om dagens ringmærkning på engelsk.)

Der var ingen tåge i dag, så jeg gik forventningsfuld ud til den høje bunker for at få overblikket til begge sider. Jeg tog i dag for første gang alene fra stationen, og jeg frygtede lidt at jeg også skulle stå alene i østenvind med evt. uoverskueligt mange fugle. Heldigvis kom der et par stykker lidt efter der kunne meddele fugle til mig mens jeg bl.a. fokuserede på at tælle svaler. Trækket blev godt med flere fine fugle. Af vadefugle kom der dog ikke mange, ca. 130 strandskader og islandske ryler, omkring 40 storspover og et par dobbeltbekkasiner. Dagens vadefugl var dog 3 klyder der kom trækkende, og de ses ikke så almindeligt her. Muligvis har vi dog overset flere vadere da vi også skulle holde øje med baglandet.

Inde over land kom rovfuglene hovedsagligt. Der kom flere rørhøge som alle var unge (12), spurvehøge (11), tårnfalke (9), musvåger (8), fiskeørne (2) og sidst, men ikke mindst, en fin gammel han af steppehøg! Den blev opdaget mod nord trækkende lavt mellem klitterne lidt vest for Mammutbunkeren. Den trak så ud mod kysten og kom over skuret hvorefter den fortsatte over havet og mod sydvest. En finne ved navn Heikki fik taget fine billeder. Ole Göller m.fl., der stod på Fyrbakken i baggrunden, fik den også at se da vi meldte den over radionen, dog først da den var nået ud over havet. Siden det lignede at nogle af de trækkende rovfugle der trak ud over havet, syntes at komme tilbage igen efter nogen tid, var det svært at bedømme det egentlige træktal, så det er muligt at der er trukket flere fugle end det nævnte.

Herudover trak der også småfugle, særligt landsvaler (3510) og bysvaler (280) samt skovpibere (85), og de gule vipstjerters træk er ligeledes begyndt (49). Der kom også en enkelt almindelig kjove trækkende mod syd.

Allerede inden middag var alle de få fremmødte gået hjem, så jeg stod af uransaglige årsager helt alene en søndag middag og eftermiddag i sydøstenvind på Blåvandshuk hvor fiskeørne, rørhøge, tårnfalke, spurvehøge, musvåger m.m. trak henover mig. Måske var folk i stedet taget til Ballum Sluse for at se sort stork, aftenfalk og sortvinget braksvale.

Militæret holdt desuden en øvelse i dag, så der lød nogle salver inde fra området; det forstyrrede dog tilsyneladende ikke fuglene og trækket. En vagt i tårnet havde også teleskop, men det var næppe for at kigge på fugle. Han havde det dog ikke længe, for snart faldt både teleskop og stativ over rækværket og blev vistnok totalsmadret da det på vej ned i hybenkrattet ramte siden af tårnet hårdt.

I morgen kommer vinden fortsat fra det østlige hjørne, så vi skulle gerne få et fint træk som i dag. For ringmærkernes vedkommende måtte det godt blive bedre, måske med en efterhånden længe ventet og mange gange nævnt høgesanger.


Lisa Flam:

We were expecting a really good ringing day with many birds, but in the end it was pretty slow. Iben Hove Sørenses joined me today as well, she is an amazing ringer with lots of knowledge to share. We had in total 19 new ringed birds, 6 recaptures, from 11 species, mostly common, for instance Pied Flycatcher (broget fluesnapper), Yellowhammer (gulspurv), Chaffinch (bogfinke) etc.

There were some suprises, a Tree Pipit (skovpiber), that was ringed in the station 1 year ago as a juvenile, was recaptured today as an adult!

We also had 2 Crested Tits (topmejser) in the net that had already been ringed together in the past. Looking up the data I found out they were caught together last June, and have been caught since a few times, always together. They were both young birds; my guess is that they hatched from the same nest and have been together since. That was really moving for me realising they have been spending the last months with each other. We of course released them at the same time and watched them fly off to the same tree together. 

20190825 093655Crested Tits, maybe brother and sister?  Photo: Lisa Flam

And last but not least we had a suprise! A rare bird in Israel and in the station (last time it was ringed here in Blåvand was 2014!!), a young Grasshopper Warbler! That was really exciting for me finding it in the net due to the fact that at this time of the day we were catching only Garden Warblers and I was expecting it to be the same.

20190825 084917Grasshopper Warbler, first in 5 years! Photo: Lisa Flam