Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (108)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Rigtig god dag i Blåvand

mandag 26. august 2019
Særligt for ringmærkere.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

I sydøstenvind kan det næsten kun blive godt ved Blåvandshuk, og det blev det også i dag med flere spændende arter. Morgenobsen lagde ud med en mulig hortulan der trak ind fra havet, men ellers skete der ikke så meget andet. Landsvalerne begyndte efterhånden at komme i flokke, og der kom skovpibere og gule vipstjerter. Omkring halv otte blev jeg kontaktet over radioen om at de havde fanget hvad jeg først hørte som nordsanger, så jeg pakkede mit grej sammen meget hurtigt og skyndte mig tilbage til stationen. Her fik jeg dog at vide at det "blot" var en lundsanger (jf. forneden), men det var ikke desto mindre en ny art for mig, så jeg var godt tilfreds.

Efter at fuglen var blevet sat fri igen, gik jeg tilbage og obsede videre. Der skete ikke meget yderligere. Der kom et par unge rørhøge og enkelte spurvehøge, svalerne trak fortsat i et ret stort antal, og ude over vandet trak der strandskader, islandske ryler og storspover forbi med jævne mellemrum. Ud på formiddagen gik trækket dog lidt i stå, så jeg valgte at gå hjem lidt skuffet over det lave antal rovfugle.

Nettene var stadig åbne, så jeg tog et par runder med Lisa og Bent. Her i overtiden blev der fanget en fin vendehals (se forneden). Mens vi gik rundt i haverne og hængte ud på gårdspladsen ved stationen, begyndte der dog at komme nogle interessante rovfugle. Først en hvepsevåge, så flere rørhøge hvoraf én var en gammel hun (ellers var det ungfugle), og under en runde i fyrhaven blev vi kontaktet af Bent der meldte to glenter ud over fyret. Vi fik dem ikke at se ordentligt, men det drejede sig om en sort glente og en rød glente. Lisa sagde at den sorte glente var uinteressant da der er så mange af dem i Israel, og at hun hellere ville se rød glente som er meget sjælden dér. Den får hun sikkert snart at se.

Vejret for i morgen ligner omtrent det samme som i dag, dog kunne der måske komme en (torden)byge om eftermiddagen, og det skulle ikke blive helt så varmt som i dag. Vi ser altså frem til atter en god dag med gode fugle, både på træk og i nettene.


Lisa Flam:

Today like all days started by opening the nets before sunrise. Most days we go out an hour after opening the nets to get the birds; today it took less than 45 minutes to understand this is going to be a busy day. By 08:00 we had already ringed 29 birds, more than yesterdays total.

It was a busy day with 56 birds from 16 species, including some common and some surpises - 3 species of Tits (Coal. Blue and Crested), Pied Flycatcher (6), Garden Warbler (18), Wryneck (1) etc. But let's not forget the Greenish Warbler. 

While I was taking out a Garden Warbler from the net, Bent came over with a small warbler with a bar on its wing. I took one look and opened my eyes wide - "NO WAY! GREENISH WARBLER!". We were still hoping for an Arctic Warbler but wing length didn't match - I was still really excited.

It didn't weigh much and had just a tiny bit of fat, so maybe it will still be around here for the next few days, who knows?

amen 0690
Greenish Warbler, young. Photo: Lisa Flam

Thanks to the nice weather and the birds that were still migrating we kept the nets open a bit longer, and good thing we did! We caught a Wryneck!

It's amazing seeing its neck constantly moving around from side to side looking as "snaky" as possible. I think this bird might be one of the most interesting birds to see in the hand due to its incredible behavior that may be missed while observing out in nature. 

vendehalsDagens vendehals var formentligt også en ungfugl, men det blev aldrig helt opklaret. Vi kunne få den til at vende halsen ved at føre en finger omkring dens hoved; det ses dog ikke så godt på billedet hér. Foto: Michael Brunhøj Hansen