Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (47)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Endnu en fin art på forårets ringmærkningsliste

tirsdag 17. marts 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Relativt lunt med 5-8°C, men meget mindre sol end i går.
Overskyet det meste af dagen, dog med flere perioder, hvor skydækket var så tyndt, at solen kunne ses og enkelte huller med blå himmel blev det også til.
Vinden frisk fra sydvest på 9m/s og sigten moderat med fugtig dis over horisonten.

Stod op til lidt sværere betingelser for ringmærkningen end i går. Vinden gjorde, at det ikke var alle net, som jeg kunne åbne.
Alligevel blev det en ok forårsdag ved nettene med 20 mærkede fugle og 5 genfangster inden jeg lukkede ned kl 15.
Dagens absolut bedste fugl blev en Fyrremejse fanget i Fyrhaven..
Blot 4. ringmærkede Fyrremejse om foråret for Blåvand Fuglestation - alle har været fanget siden år 2014.

20200317 115801 2
20200317 115254 2

Dagens fugl - Fyrremejse!

Blandt genfangsterne var der en Rødhals mærket som 1k fugl i oktober 2019 af Lisa.
Fra oktober sidste år var der også en han Bogfinke, men den har allerede været igennem mine hænder én gang tidligere her i marts.
Juvelerne i form af 2 Rødtoppede Fuglekoinger var også genfangster - den ene fra i går, den anden fra den 10. marts.

Undervejs mellem netrunderne tog jeg et kig på Sydhukket, hvor havdykænderne lå tæt på land, lige omkring og indenfor brændingen. Desværre fandt jeg ikke meget læ i klitten, så det lykkedes mig ikke at pille nogle af de sjældne arter ud.
Havde jeg ikke haft nettene at passe, så ville jeg havde brugt mere tid på at finde et godt sted for at se efter Brilleand og de helt specielle arter blandt Fløjlsænderne.
Måske får jeg en chance for at gøre det i morgen, hvor nedbør vil forhindre mig i at ringmærker.

Bent nåede ud og gik en tur rundt ved stranden, mosen og bag Vesterled.
Det gav bl.a. en trækkende Sortstrubet Lom ved havet og 5 Sortstrubede Bynkefugle i området.
På vej hjem var Bent omkring Hvidbjeg Strand/Grønningen, hvor han meldte om hele 12 Sortryggede Hvide Vipstjerter - et højt tal!
Inden han drog hjemad, havde vi nået at få snakket lidt sammen om de her helt specielle tider vi er på vej igennem.
Corona krisen påvirker også fuglestationen og vi holdt os behørigt på 2 meters afstand under samtalerne.
Det var egentlig planen, at 4 biologistuderende fra Ålborg Universitet skulle komme her og overnatte fra torsdag til fredag. De skulle arbejde med et projekt med noget statistik analyse på nogle af de mange års indsamlede ringmærkningsdata.
Med de seneste meldinger fra myndighederne om vores adfærd i de næste uger, så må vi dog udskyde det projekt.
Jeg vil også henstille til, at man ikke booker sig ind som besøgende på fuglestationen og overnatter herude i de næste uger.
Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kigge forbi og gå ture i det åbne landskab. Man kan også fint komme med ind på fuglestationen, men vis hensyn og hold behørig afstand under besøg.

Dagens ringmærkning:
Fyrremejse 1, Gransanger 1, Fuglekonge 3, Rødtoppet Fuglekonge 0 + (2), Rødhals 4 + (2), Sangdrossel 1, Solsort 5, Jernspurv 2 og Bogfinke 3 + (1)

Ialt 20 mærket og 5 genfanget fordelt på 9 arter.

Folk: Bent og Morten