Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (116)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Udfordret af vejret

fredag 1. maj 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: 80% af døgnet bød på regn og regnbyger, med lidt sol mellem bygerne i løbet af eftermiddagen. Ialt 8mm nedbør.
Vinden jævn fra sydøst til syd og temperatur på 7-11°C.
Moderat sigt med let dis og grå horisont.

En dag, hvor net blev åbnet og lukket flere gange.
Måtte vente til kl 6 med at åbne net, da nattens regn fortsatte indtil da.
Fik knap 2 timer inden næste omgang regn kom. Den nedbørsfront varede til kl 9:30.
På det tidspunkt var Bent dukket op, så med flere regnbyger i venteposition syd for os, delte vi os op og tog hver sin have og åbnede net på ny.
Bent i Fyrhaven og jeg ved Stationen, så vi hurtigt kunne styre nettene, når regnbygerne kom.
Holdt begge haver igang til kl 13, hvor Bent tog hjem, mens jeg fortsatte til kl 15 i Stationshaven.
Da kom næste større regnbyge og flere var på vej, så det blev sluttidspunket for dagens ringmærkning.
Ingen overraskelser på artslisten og beskedne 16 mærket og 5 genfanget blev dagens resultat.
Blandt genfangsterne var den faste Gransanger med hollandsk ring, samt 2 Gærdesangere og 1 Lille Gråsisken ringmærket sidste år.
Den ene af Gærdesangerne havde jeg allerede genfanget den 24. april og i dagene siden da, har den taget 0,8g på.

Bent fangede 2 af dagens fugle i rusen, der er et fangstredskab, hvor nedbør, i modsætning til fangst i net, ikke udgør et problem for fuglene.

Ellers prøvede vi med lidt spredte obs over havet og rundt i området bag Vesterled.
Det lykkedes at se lidt lom træk over havet mellem regnbygerne. En flok Lille Kobbersneppe trak syd og et par Strandhejler passerede også. 
Smukkest var dog Splitternene, der rastede i en flok på over 400 stk og gav en dejlig lydkulisse i det grå vejr.
Bag Vesterled havde jeg en han Ringdrossel sammen med et par Solsorte, men ellers var det mest de faste Sortstrubede Bynkefugle og et par syngende Skovpibere, der underholdt i klitterne.

Ikke rigtig vejr til meget fotografering, så det bliver den sidste fugl i hånden i går aftes, lige før solnedgang, der kommer portræt af her.

DSC 7214 2
DSC 7207 2
DSC 7198 paint
Broget Fluesnapper ringmærket 30. april.
Forårets hanner af Broget Fluesnapper varierer rigtig meget i udtryk.
Nogle er overvejende sort og hvide, mens andre, som denne 2k han, kan give et næsten hun lignende indtryk uden meget sort.
Der er dog hannens tydelige hvide pandepletter, samt lidt sorte indslag nederst på ryggen.
Desuden er de inderste af vingens dækfjer skiftet fra ungfuglefjer til de adulte sorte fjer, samt alle tertialer. 
Halen er også et mix af yderste bibeholdte ungfugle fjer og nye centrale halefjer, der både er mørkere og i bedre stand.

Dagens ringmærkning:
Løvsanger 2, Gransanger 0 + (1), Munk 4, Gærdesanger 5 + (2), Rødstjert 1, Sangdrossel 1, Gærdesmutte 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1 og Lille Gråsisken 0 + (2).

Ialt 16 mærket og 5 genfanget fordelt på 10 arter.

Folk: Bent og Morten