Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (47)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Årets første guldsmed i Fyrhaven

torsdag 14. maj 2020
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Det fortsætter bare med vind fra nordvest, der vekslede i styrke fra 7-10m/s i løbet af dagen. Masser af sol med 2/8 skydække efter en ganske kort regnbyge kl 4.
Temperatur fra 5-9°C og god sigt.

Dagens overskrift vidner om, at det igen var tamt med fugle herude.
Ringmærkningen nåede et nyt lavpunkt med blot 3 mærkede fugle på lidt over 5 timer - så opgav jeg, da der simpelthen ikke så ud til at komme nye fugle til haverne.

20200514 064520 2
Ud af dagens 3 fugle i nettene var der dog en af de skønne Skovpibere.

Michael tog næsten 4 timers morgenobs fra Sydhukket, mens jeg supplerede med obs fra Fyrhaven mellem de tomme netrunder.
Det gav da en morgenfrisk Havørn, der kom ud og vendte over Nordhukket allerede kl 6 - den samme fugl, der også var forbi for 2 dage siden.
Helt så tosset som jeg indledte med at skrive om fuglene herude var det alligevel ikke, da jeg havde en nordtrækkende Tejst. Det er en fåtallig art her.
Michael nåede op på 70 Rødstrubede Lommer, mens Suler og Sortænder var svære at holde styr på i dag, da de fløj både nord og syd. Altså ikke tegn på egentlig trækbevægelser, men mere flytninger i forbindelse med fouragering.
Udover territoriehævdende Vibe over den lukkede Mose, så blev det blandt vadefugle til 10 trækkende Småspover.
Blandt småfugle var der lidt flere svaler i dag med en Digesvale og 17 Landsvaler, der trak nord og 2 Gøge fløj rundt over Mosen.

Michael fik lyttet nattens optagelser igennem, men det lydspor bød kun på vindsus og noget statisk støj, så det er ikke fordi alle fuglene bare flyver over os om natten, at vi ikke ser flere i dagtimerne disse dage.

Ser ud til, at de samme vejrforhold fortsætter minimum 4 døgn endnu, så der er lange udsigter til rimelige fugledage herude.
Jeg kaster mig derfor over guldsmede i stedet. 
Jeg fik endelig set min første i år i Fyrhaven, da en Fireplettet Libel fløj rundt omkring rusen.

Dagens ringmærkning:
Skovpiber 1 og Gulspurv 2

Når vi nu ikke rigtig fanger nye fugle denne maj, så er det godt, at andre ringmærkere er aktive og kan give genmeldinger.
Per Kjær har dette forår været aktiv ved sit hjem i Sønderho på Fanø og det har givet endnu en udveksling af fugle mellem Blåvand og Fanø.
I dag kom meddelelsen om en Skovspurv, mærket her den 25. april, som Per har genfanget i Sønderho den 12. maj.
I det danske ringmærkningsmateriale er der ikke mange Skovspurve, der har bevæget sig ud over 30km fra mærkningsstedet, så det er lidt usædvanligt.
Dog ikke helt uhørt og arten kan en gang imellem trække langt - der er fx genfund i Danmark af en Belgisk mærket Skovspurv.

Folk: Michael og Morten