Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (108)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Stille og rolig dag

torsdag 18. juni 2020
Få fugle
af Bent Jakobsen

Svag vind fra det østlige hjørne. Med ganske få skyer på himlen blev den en varm dag med op til 22 grader. Sigten var som sædvanlig ret god.

Ankom rimeligt tidligt til stationen og åbnede nettene, da vejret var perfekt til ringmærkning med den svage vind.
En grøn karmindompap sad i længere tid og sang. Spændende om det er samme fugl som holder til og om den kan lokke en hun til. Det er snart en del år siden de sidst ynglede herude.
En enkelt overflyvende storspove bekendtgjorde med sin sang, at den fantastiske tid med vadefugletrækket ikke er langt væk.
I ringmærkningen var det primært lokale ynglefugle som blev mærket.
Derudover en spændende aflæsning af en gærdesanger. Fuglen blev mærket som 2K i maj 2014 og er aflæst hvert år siden. Den er 7 år gammel. Imponerende.

Ringmærkning: Jernspurv 1, solsort 1, gærdesanger 1 (1), grå fluesnapper 1, musvit 2, bogfinke 1, lille gråsisken 4, dompap 1. I alt 12 mærkninger 1 aflæsning af 8 arter.