Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (116)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Mange dværgterner; 1 ring aflæst

torsdag 9. juli 2020
Endelig svag vind
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: vind ca. 3-4 m/s fra nordvest, nogen til en del sol, temp. ca. 12-17 grader. God sigt.

Nu blev der langt om længe sat en lille stopper for den kraftige vind som vi har døjet med et stykke tid. Det gjorde sikkert også at der i dag trak flere fugle, omend vinden var i nordvest. Desuden havde jeg selskab af Merit som kom i går, og der var god tid til at se og studere de få fugle der trak forbi. Lidt senere kom Bent også ud på hukket for at tjekke dværgternerne.

Af trækkende fugle kom der en del stære, 672, som trak ud; ellers 54 strandskader, 3 små kobbersnepper, 2 hvidklirer, 1 mudderklire; 5 gravænder, 1 hvinand, nogle toppede skalleslugere og lidt fløjlsænder.

Bent talte 15 adulte dværgterner og 1 unge, og denne flyver nok fra reden inden for en uges tid. Én ring blev aflæst. Det drejede sig om en fugl fra Fanø, ringmærket i 2015 som ynglefugl. Den er siden blevet aflæst i 2016 og -17, begge gange på Fanø og som ynglende. I 2018 blev den ligeledes aflæst, igen på Fanø, men ikke som ynglende. I år er det første gang den er aflæst uden for Fanø, og den er sikkert i færd med at yngle i øjeblikket. Der er ingen data fra 2019.

2020 07 09 13.56.28
Dværgterneungen fra i dag. Den er godt kamufleret. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Om formiddagen åbnede vi nettene i Stationshaven. 8 fugle blev mærket: gransanger 2, rødhals 2(+1), husrødstjert 1, jernspurv 1 og lille gråsisken 2.

Her sidst på eftermiddagen kom David som tager en overnatning.

Vejret i morgen kommer nok til at minde lidt om i dag, dog skulle vinden tage til i løbet af dagen, og det bliver nok en forsmag på hvad der venter i weekenden.

20200709 111212
Nyudfløjen unge af rødhals. Foto: Michael Brunhøj Hansen