Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (90)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (4)mar. (31)apr. (30)maj (30)juni (19)juli (31)aug. (31)sept. (30)okt. (31)nov. (27)dec. (14)

100 fugle fanget på tåget morgen

søndag 20. september 2020
Ingen hits
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først ret tåget, men ud på morgenen opklaring med en del sol. Svag vind fra omkring øst og nordøst. Lunt med temp. op til omkring 16°C. God sigt.

Vi stod op til noget tåget vejr, så morgenobsen blev udskudt en smule. Der var dog mange fugle rundt omkring i buskene, så der har tydeligvist været et fald. Det var altså lidt giftigt. Jeg gik en lille tur rundt i området for at se hvad der var på færde. Det var ikke det helt store, og det begyndte efterhånden at klare pænt op, så jeg begav mig op til obs.-posten hvor de andre også stod klar, og vi fik selskab af Torben og Hanne Sørensen.

20200920 071159
Fyr omringet af tåge. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Der kom dog aldrig rigtig gang i trækket. Nogle engpibere trak som sædvanligt; igen havde vi et pænt antal korsnæb, herunder i hvert fald 1 stor. En sortstrubet lom blev det også til, en fåtallig trækgæst herude. Også 4 skovskader kom herud. Andreas forlod morgenobsen fordi det var meget giftigt og der med sikkerhed var et hit i mosen, så han drog ud. Han kom dog tomhændet tilbage, men kunne berette at der var mange gransangere osv. i buskene.

Træktal: sortand 110, toppet skallesluger 3, andefugle sp. 4, pibeand 19, rødstrubet lom 5, sortstrubet lom 1, sule 4, strandhjejle 8, sandløber 7, dobbeltbekkasin 3, spurvehøg 1, stor flagspætte 1 TF, tårnfalk 1, skovskade 4 TF, sortmejse 2, hedelærke 1, sanglærke 2, munk 1, fuglekonge 4, sangdrossel 1, skovpiber 5, engpiber 160, skærpiber 2, gul vipstjert 1, bjergvipstjert 3, bogfinke 2, kvækerfinke 4, stor/lille gråsisken 4, stor korsnæb 1, lille korsnæb 28, grønsisken 14, rørspurv 4.

Efter morgenobsen forlod Peter og Jørgen stationen; de skal have tak for at hjælpe til. Andreas var meget forhippet på at finde hits, så efter lige at have været hjemme engang tog han atter ud. Ikke længe efter kunne han melde om en trækkende havørn som vi desværre ikke fik at se. Lidt efter havde han en mulig lille fluesnapper i mosen. Jeg var selv på vej ud og kunne ligeså godt begive mig i den retning for at se hvad det var. Da jeg kom frem, havde han ombestemt sig, men kunne fremvise et fint billede af en broget fluesnapper; det var en broget fornøjelse. Herefter skiltes vi igen; han fik vist ikke fundet noget yderligere. Jeg gik rundt for at se om jeg kunne få optaget nogle kald; jeg fik et par stykker. Desuden var der en hugorm og en tudse.

20200920 131039
Tudsefyr. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Rose og Ella var kørt nordpå for at finde bævere, og David er sørme tilbage på stationen igen.

De svage østlige vinde fortsætte i morgen, men vinden skulle dreje mere om i sydøst. Desuden er der endnu engang risiko for tåget først på dagen. Vi håber på noget spændende!

Folk: Torben, Hanne, Peter, Jørgen, David, Andreas, Rose, Ella, Daniel, Luke, Michael.


 

We woke up to a foggy morning, which potentially could have caused a lot of migrants to come to ground as they were migrating during the night, so we started the day with high hopes. As the morning obs was postponed until the fog cleared up, Jørgen, Peter & Michael were waiting outside the house, and claimed to have possibly heard a Bluethroat (Blåhals) and a Firecrest (Rødtoppet Fuglekonge) in the station garden. Daniel and I eagerly did a net round, but ended up with no birds! We headed up to the lighthouse garden, where we had a busy net round with twenty birds, mostly Robins.

Whilst I ringed the birds Daniel checked the station garden again, but still no birds. Strangely we didn’t catch any birds in the station garden until after 0900, whilst we were getting lots in the station garden, including another Great Spotted Woodpecker. The station garden then started catching quite well, and we continued with the nets open until 1420 when we stopped catching.

We were kept busy all morning, and ended up with 100 birds, 94 new and 6 recaptures, my highest catch here so far! Over half of the catch were Robins, so they must have had a fall during the night. Today I also successfully caught my first bird in the Heligoland trap here, a Robin.

Late in the morning a young White-tailed Eagle (Havørn) flew directly over us in the lighthouse garden, giving us exceptional views!

Species Ringed Recaptures
Great Spotted Woodpecker (Stor Flagspætte) 1 0
Wren (Gærdesmutte) 2 1
Dunnock (Jernspurv) 3 1
Robin (Rødhals) 56 2
Common Redstart (Rødstjert) 3 0
Blackbird (Solsort) 0 1
Song Thrush (Sangdrossel) 3 0
Garden Warbler (Havesanger) 2 0
Blackcap (Munk) 4 0
Chiffchaff (Gransanger) 11 0
Willow Warbler (Løvsanger) 4 0
Goldcrest (Fuglekonge) 3 0
Crested Tit (Topmejse) 0 1
Great Tit (Musvit) 1 0
Chaffinch (Bogfinke) 1 0
Total 94 6

 

Nærmest vindstille, men god trækdag

lørdag 19. september 2020
Nogle nye efterårsarter
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: halvskyet til ret klart og i begyndelsen så godt som vindstille, senere tiltog vinden en andelse fra øst. Lunere end i går med temp. mellem 13 og 17°C. God sigt.

På denne vindstille morgen var det lidt lunere end i går hvilket nok skyldtes at der var lidt flere skyer på himlen. Det er svært at vide med vindstille vejr, men det blev da til nogle gode overraskelser.

Ligesom det var tilfældet i går, trak der de sædvanlige pibere og finker, og omtrent samme antal. Til forskel kom der dog nogle flere korsnæb, heriblandt mindst 4 store korsnæb. Lidt senere hørtes et tjok-tjok-tjok fra buskene som kun kunne komme fra en ringdrossel; den blev dog aldrig set og forsvandt tilsyneladende i løbet af morgenen.

Hen mod obsen slutning, blev endnu en ny stemme hørt, nemlig en tør kort trillen som vi ikke har haft på morgenobs endnu; det måtte jo være en lapværling!

Over havet trak der lidt mere end i går, heriblandt også sortænder. Nogle pibeænder, ederfugle og fløjlsænder og en krikand blev det til; en skeand kom trækkende med en pibeand, og de er fåtallige herude. Af rødstrubede lommer kom der 35.

Gæssene trak mestendels inde over land, men de kunne ikke bestemmes med sikkerhed selvom det nu nok var kortnæbbede gæs mange af dem. Over vand kom 9 mørkbugede knortegæs.

For rovfuglenes vedkommende kom der heller ikke mange af dem. Fx 6 tårnfalke, 1 dværgfalk, 4 spurvehøge og 1 havørn. Et par musvåger rastede i området. Vi mangler at få set nogle blå kærhøge og røde glenter.

Også et par kragefuglearter kom herud. Det var både 2 husskader og 2 ravne.

20200919 082922red
De 2 husskader rastede kortvarigt på militærtårnet. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Af andre diverse arter kan nævnes stor flagspætte, alk, misteldrossel og skærpibere; 8 gule vipstjerter i en flok kom trækkende, og det er vel lidt usædvanligt taget tidspunktet i betragtning; 3 bjergvipper kunne vi præstere med i dag.

Træktal: mørkbuget knortegås 9, gås sp. 360, ederfugl 4, fløjlsand 8, sortand 1230, toppet skallesluger 2, skeand 1, pibeand 31, krikand 1, rødstrubet lom 35, fiskehejre 2, sule 7, skarv 14, strandskade 5, strandhjejle 1, dobbeltbekkasin 6, lille vader sp. 1, alk 1, splitterne 1, spurvehøg 4, havørn 1, stor flagspætte 1, tårnfalk 6, dværgfalk 1, husskade 2, ravn 2, blåmejse 1, musvit 3, sanglærke 2, landsvale 81, misteldrossel 1, sangdrossel 3, vindrossel 1, ringdrossel 1, jernspurv 6, skovspurv 3, skovpiber 15, engpiber 360, skærpiber 4, gul vipstjert 10, bjergvipstjert 3, hvid vipstjert 9, bogfinke 8, grønirisk 3, tornirisk 28, stor/lille gråsisken 6, stor korsnæb 4, lille korsnæb 23, stor/lille korsnæb 5, stillits 19, grønsisken 19, lapværling 1, rørspurv 28.

Bent og John har været her, og sidstnævnte har fået sat billeder op på væggene rundt omkring.

Der er desuden ankommet et par nye mennesker på stationen som skal blive weekenden over; det drejer sig om Andreas og Roses søster. Peter og Jørgen har prøvet fyrbakken for at finde rovfugle, senere Nyeng. Andreas har været rundt i området for at finde hvidbrynet løvsanger; det lykkedes i den grad ikke.

Men det gør det måske i morgen hvor den svage vind fortsætter, dog med risiko for morgentåge.

Folk: Bent, John, Annette, Andreas, Peter, Jørgen, Rose, Ella, Daniel, Luke, Michael.


 

Andreas had been telling us robber stories last night about how this weekend last year, when him, Jørgen and Peter were also here, a Red-flanked Bluetail (Blåstjert) was caught at the station, as well as Firecrest (Rødtoppet Fuglekonge) and Red-breasted Flycatcher (Lille Fluesnapper), implying that we might have a good ringing day today. The day didn’t turn out to be as exciting as last year, but was fairly steady with the bulk of the catch Robins and Chiffchaff.

20200919 200715

Chiffchaff. Photo: Luke Nelson

Rose joined us with the ringing today, whilst her sister, Ella, who arrived late last night was sleeping. She enjoyed herself, seeing the birds being extracted from the nets (acknowledging our patience when extracting a particularly tangled wren) and observing how we age the birds. I showed her how to hold a Robin and release it, which she was very happy about. There was quite a good mix today for her to see, from a tiny Goldcrest to a loud Great Spotted Woodpecker.

Bent and John joined us for a net round later in the morning (John having brought some much appreciated cake, what a hero). John wanted to get some action shots of Daniel and I ringing and taking birds out of the net, for future information displays I believe. It felt like we had the paparazzi with us or we were on a photo shoot as John was getting every angle covered. I hope he got my good side.

We had some interesting entomological finds today. John found a Diving Beetle (Vandkalv) on his car, which we got a good view of before it flew away. These guys are voracious predators in ponds, and Bent was telling us he once saw a frog being eaten alive by 6 beetles! As we were closing Daniel and I found some copulating Carder Bees (Agerhumle) which is rare to see. The queen is larger, and the male is smaller with a yellow face. Both Daniel and I have a fondness for bumblebees so we were interested to see them.

20200919 190137

Diving Beetle (Vandkalv). Photo: Luke Nelson

20200919 200638

Carder Bees (Agerhulme). Photo: Luke Nelson

unnamed

Roe Deer (Rådyr) seen by Daniel this afternoon in the military area, as he failed to get photos of Stonechat. "It was a lovely, extraordinary close experience" says Daniel. Photo: Daniel Bloche

Species Ringed Recaptures
Great Spotted Woodpecker (Stor Flagspætte) 1 0
Wren (Gærdesmutte) 1 0
Dunnock (Jernspurv) 1 0
Robin (Rødhals) 12 2
Common Redstart (Rødstjert) 1 0
Song Thrush (Sangdrossel) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 1 0
Blackcap (Munk) 3 0
Chiffchaff (Gransanger) 5 0
Goldcrest (Fuglekonge) 2 0
Blue Tit (Blåmejse) 1 0
Total 29 2

 

Havørnebonanza

fredag 18. september 2020
Stenpikker ringmærket
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: klart og tørt med svag østvinden der senere gik om i en vestlig retning. Først halvkoldt med temp. fra 7 grader, senere op til 17 grader. God sigt.

Atter en kølig morgen blev det til, faktisk den køligste indtil videre. Peter og Jørgen Staarup stod klar på hukket til at hjælpe til da vi ankom, og de skal blive weekenden over.

Der gik ikke lang tid før der dukkede 1 havørn op, og denne blev efterfulgt af hele 4 individer, alle sammen yngre fugle. 1 fortsatte sin færd mod syd, mens de andre tog ophold på revlerne ud for hukket i nogle timer.

20200918 101208
Tre af de rastende havørne. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Det var mere stille over havet; der trak dog fx i alt 81 rødlommer, men det var stort set det.

Vi havde en enkelt ny for efteråret, nemlig vindrossel der kom trækkende foran os. 2 misteldrosler kom også samt et par sangdrosler; så mangler vi kun ringdrossel som ligeledes gerne skulle ankomme inden så længe.

De store flagspøtter laver stadig trækforsøg herude; flere var forbi, men det er svært at sige hvor mange da nogle nok er gengangere; der var dog mindst 3, og i hvert fald 2 af dem var ungfugle.

Ellers kom der pibere, vipstjerter, finker, værlinger og andet godt; flest engpibere kom der med 367. I modsætningen de seneste par dage kom der nu landsvaler, mindst 80. Ca. 11 små korsnæb trak samt 8 bjergvipstjerter.

Morgenobsen blev lige forlænget med time selvom der ikke skete det helt store. Havørnene fløj lidt omkring, og 1 besluttede sig for endelig at trække væk. Efter morgenobsen ville jeg gå på Sydhukket for tælle og tjekke mågerne igennem da der stod en hel del. Dog da jeg ankom til parkeringspladsen, kom der én af havørnene og kredsede over stationen. Jeg ringede til Luke som nu endelig havde en chance for at se én tæt på; han var heldigvis på stationen, og det lykkedes ham at få den at se godt. Da jeg næsten var nået på Sydhukket, kom der yderligere 2 havørne der trak i omtrent samme retning. Der var dog den ulempe at dette havde fået skræmt alle mågerne op som nu fløj mod Nordhukket, så jeg opgav mit foretagende.

20200918 111754
Havørn på vej væk, vel en 2K. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Dagens træktal: mørkbuget knortegås 2, grågås 41, fløjlsand 6, sortand 285, svømmeand sp. 1, spidsand 1, rødstrubet lom 81, fiskehejre 2, sule 1, skarv 82, strandskade 7, strandhjejle 1, hjejle 1, alm. ryle 1, dobbeltbekkasin 3, spurvehøg 1, havørn 5, stor flagspætte ~3 TF, tårnfalk 3, dværgfalk 2, musvit 1, hedelærke 1, sanglærke 4, landsvale 88, gransanger 2, fuglekonge 1, stær 24, rødhals 2, stenpikker 6, misteldrossel 2, sangdrossel 2, vindrossel 1, jernspurv 2, skovspurv 1 TF, skovpiber 11, engpiber 367, skærpiber 3, gul vipstjert 3, bjergvipstjert 8, hvid vipstjert 10, bogfinke 39, kvækerfinke 1, grønirisk 2, stor/lille gråsisken 11, lille korsnæb 11, stillits 10, grønsisken 24, gulspurv 4, rørspurv 30.

David smuttede til Middelfart til et DOFbasemøde. Sidst på eftermiddagen fik jeg uventet besøg af min mormor som bor i sommerhus i området i weekenden. Hun fik lige en kort rundvisning i haven.

I morgen skal vi have en gang nordøstenvind som gerne måtte give nogle lommer som i går.

Folk: Peter, Jørgen, David, Rose, Daniel, Luke, Michael.


It was another cold start this morning with some mist over the military area, and from the lighthouse I could also see the mist out over the sea. It soon cleared and it ended up being a lovely still, crisp. sunny yet cool morning, with a fair number of birds which kept us occupied throughout the morning.

20200918 064401

Morning mist out at sea. Photo: Luke Nelson

We caught 41 birds total today, same as yesterday, with 37 new and 4 recaptures of 20 species, so a nice variety! The highlight was catching a female Wheatear, a new bird for Daniel. It was nice to finally get one having seen many about in the military area and even in the garden before.

20200918 182742

Wheatear in the hand. Photo: Luke Nelson

20200918 182707

Song Thrush. Photo: Luke Nelson

20200918 182829

Great Tit. Photo: Luke Nelson

As Michael was returning from the morning observation he rang me to say there was a White-tailed Eagle flying over the station, so I quickly went outside and managed to get a good view of one. A really impressive and large bird, a delight to see! Previously I’d only seen one as a dot in the distance which Michael assured me was an eagle.

Species Ringed Recaptures
Tree Pipit (Skovpiber) 1 0
Wren (Gærdesmutte) 1 0
Dunnock (Jernspurv) 1 0
Robin (Rødhals) 9 1
Common Redstart (Rødstjert) 1 0
Wheatear (Stenpikker) 1 0
Blackbird (Solsort) 0 1
Song Thrush (Sangdrossel) 1 0
Lesser Whitethroat (Gærdesanger) 1 0
Common Whitethroat (Tornsanger) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 1 0
Blackcap (Munk) 3 0
Chiffchaff (Gransanger) 6 0
Willow Warbler (Løvsanger) 3 0
Goldcrest (Fuglekonge) 1 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1 0
Blue Tit (Blåmejse) 0 1
Great Tit (Musvit) 0 1
Chaffinch (Bogfinke) 4 0
Yellowhammer (Gulspurv) 1 0
Total 37 4

 

Pænt træk af lommer

torsdag 17. september 2020
Ankomst af fuglekonger i nettene.
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: mest klart og svag vind fra omkring nordøst. Først køligt med temp. fra omkring 9°C, senere op til 17°C. God sigt.

Jeg vågnede om morgenen til noget fin rødhalsesang, så nu er de begyndt på deres efterårssang. Det har været en kølig nat og således også en ret kold morgen hvor det var lige før man skulle have taget handsker på. David, som er tilbage herude, kunne berette at han skulle skrabe is af sin bilrude om morgenen. Ude på hukket sang der desuden en gransanger, blot en enkelt strofe før den tilsyneladende trak videre.

Der var gang i trækket allerede inden vi ankom. Ca. 55 skarver trak, og da morgenobsen officielt gik i gang, kom der yderligere ca. 250 den første halve time. I løbet af 3 timer blev det til 626.

Ikke blot trak der en del skarver, men også en del lommer, igen flest i den første halve time hvor vi kunne tælle 123. Herefter gik det stødt ned, men vi havde i gennemsnit over 100 i timen og 325 i alt.

Herudover kom der flere flokke af grågæs, både langt ude over havet eller ind over hovederne på os fra land. Det løb sig op i 341 styks.

Ellers har der over vandet været både lys- og mørkbuget knortegås (hhv. 1 og 3), 1105 sortænder blev det til plus lidt krik- og pibeænder samt ederfugle; 10 fløjlsænder trak ligeledes. Af vadere kom der 4 alm. ryler, 6 hjejle, 1 lille kobbersneppe, 1 strandskade og 3 dobbeltbekkasiner; 2 storspover kom trækkende med en flok skarver.

Det var noget mere trægt med småfuglene, men der kom da nogle engpibere og bogfinker, og blandt dem enkelte kvækerfinker. Det blev i dag til 3 bjergvipstjerter og 2 skærpibere. Det er mærkeligt at vi fx ikke ser nogen landsvaler i disse dage når der har været flere tusinde trækkende på Fanø. En stor flagspætte var igen forbi.

Der kom heller ikke mange rovfugle, kun 2 dværgfalke. Men der skete noget hele tiden, så vi kom aldrig til at kede os.

Dagens træktal: mørkbuget knortegås 3, lysbuget knortegås 1, grågås 341, ederfugl 3, fløjlsand 10, sortand 1105, toppet skallesluger 2, pibeand 20, krikand 21, rødstrubet lom 325, fiskehejre 1, skarv 626, hjejle 1 (5 N), storspove 2, lille kobbersneppe 1 N, almindelig ryle 4, dobbeltbekkasin 3, stor flagspætte 1, dværgfalk 2, gransanger 1, rødstjert 1, jernspurv 5, skovpiber 4, engpiber 42, skærpiber 2, gul vipstjert 3, bjergvipstjert 3, hvid vipstjert 1, bogfinke 71, kvækerfinke 5, stor/lille gråsisken 6, stillits 2, grønsisken 31, rørspurv 8.

Det ser ud til at det enten skal blive næsten vindstille i morgen eller svag skiftende vind, så vi må se hvad det bringer hid.

Folk: David, Daniel, Rose, Luke, Michael.


 It was a cold start this morning as Daniel and I opened the nets with the sound of Red Deer stags roaring in the distance. It’s really feeling like Autumn now, and the bulk of our catch has shifted to shorter distance migrants, with the majority today consisting or Robins.

20200917 183449

Robin. Photo: Luke Nelson

We got two firsts for the season today: a Goldcrest and a Siskin! We’ve been hearing the Siskin passing over for a few days now, but usually they’re flying too high and don’t end up in the nets, so was nice to finally catch one, a new bird in the hand for Daniel. We’ll hopefully catch quite a lot of Goldcrest over the next couple months, but nice to get the ball rolling today, as they’re really cute birds. 

20200917 183543

Young female Siskin. Photo: Luke Nelson

20200917 183508

Goldcrest. Photo: Luke Nelson

There are a few long-distant migrants passing through still, including a Spotted Flycatcher. The peak of migration for these birds has passed now and feels like we’re catching the stragglers.

We kept the nets open an extra hour as we were still catching, but closed as it was turning into a nice warm day and there were no birds moving about. This afternoon we spent a couple hours cleaning the station, so all nice and spotless now!

Species Ringed Recaptures
Wren (Gærdesmutte) 2 0
Dunnock (Jernspurv) 2 0
Robin (Rødhals) 15 1
Common Redstart (Rødstjert) 1 0
Song Thrush (Sangdrossel) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 1 0
Blackcap (Munk) 1 0
Chiffchaff (Gransanger) 7 0
Willow Warbler (Løvsanger) 3 0
Goldcrest (Fuglekonge) 1 0
Spotted Flycatcher (Grå Fluesnapper) 1 0
Coal Tit (Sortmejse) 1 0
Blue Tit (Blåmejse) 1 0
Chaffinch (Bogfinke) 1 0
Siskin (Grønsisken) 1 0
Lesser Redpoll (Lille Gråsisken) 1 0
Total 40 1

 

Stålorme über alles

onsdag 16. september 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: skyet og efterhånden tiltagende vind fra omkring nordvest. Temp. op til omkring 16 grader. God sigt.

Det var en noget grå og ret mørk morgen vi stod op til, og nordvestenvinden gjorde hele affærden relativt kølig. Sigten var dog bedre end i går, og der var ikke problemer med dug på linserne.

I dag skete der lidt mere over havet, så der kom en god portion rødstrubede lommer samt sortænder. Over land skete der til gengæld mindre, men ret tidligt i forløbet kom der en skærpiber trækkende, den første dette efterår.

Der stod pludselig en vandrefalk på én af revlerne som jeg lige kunne nå at få et fjernskud af inden den fløj mod nord. Lidt senere kom den tilbage med en følgesvend, og sammen fløj de mod syd ud over havet og forsvandt. En dværgfalk tog også turen ud over havet. Så var der tilmed en ung rørhøg, og denne havde samme kurs som de andre; det bliver nok én af de sidste rørhøge (hvis ikke den sidste) vi får at se herude i år.

20200916 081721
Vandrefalk på stranden. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Af andre fugle kan nævnes 5 lysbugede knortegæs og 1 bjergvipstjert. Der kom ellers meget få småfugle, fx kun 31 engpibere og 9 bogfinker. Kun 2 strandskader blev det til, samt 5 hjejler, 3 dobbeltbekkasiner og 2 strandhjejler af vadefugle.

Dagens træktal: lysbuget knortegås 5, fløjlsland 1, sortand 905 S/112 N, toppet skallesluger 4, pibeand 14, spidsand 1, krikand 5, rødstrubet lom 46, sule 5, strandskade 2, strandhjejle 2, hjejle 5, dobbeltbekkasin 3, hættemåge 50, splitterne 8, rørhøg 1, spurvehøg 1, tårnfalk 1, dværgfalk 1, vandrefalk 2, løvsanger 1, rødstjert 1, jernspurv 1, skovpiber 2, engpiber 31, skærpiber 1, gul vipstjert 1, bjergvipstjert 1 N, hvid vipstjert 1, bogfinke 9, tornirisk 2, grønsisken 9.

På vej hjem fra hukket stødte vi på en stålorm der var på vej over stien; den var ret langsom, så vi kunne fint nå at få taget nogle billeder af den; det er første gang jeg ser og kan nærstudere en stålorm så godt.

20200916 100920
En lille hanstålorm går til stålet. Foto: Michael Brunhøj Hansen

I morgen bliver det klart vejr med svag nordøstenvind. Jeg håber at fuglene ikke kommer til at trække alt for højt.

Folk: Daniel, Rose, Luke, Michael.


There was a brisk northerly wind this morning as we went to open, meaning we didn’t open the most exposed nets, as they were blowing and the wind was forecast to increase through the morning. It meant we had to close a little early at 11:15.

20200916 062209

The lighthouse put on a lightshow this morning. Photo: Luke Nelson

There were a few migrants about, mainly Robins and a couple of Song Thrush. The Song Thrushes have started to come through since yesterday, and are perhaps Danish or Norwegian birds that will be heading south west to winter in Southern France, the Iberian Peninsula or North Africa. Lucky them.

Daniel and I saw a female Slow Worm across the path in the lighthouse garden. She didn’t move at all so must have been quite cold and was out in the open to get some warmth. Nice to see though! She had gone next time we came around so must have warmed up.

20200916 085849

Female Slow Worm. Photo: Luke Nelson

This afternoon Daniel made some Swedish cinnamon rolls (Kanelbullar) which were delicious and very welcome! We froze some to save for a busy day when hopefully we won’t have time to bake.

20200916 174653Daniel’s Kanelbullar. Table decorations found by Rose. Photo: Luke Nelson

20200916 184425
For dinner we had some nice enchabolos with guacamole. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Species Ringed Recaptures
Robin (Rødhals) 6 0
Blackbird (Solsort) 0 1
Song Thrush (Sangdrossel) 2 0
Blackcap (Munk) 1 0
Chiffchaff (Gransanger) 1 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1 0
Yellowhammer (Gulspurv) 1 0
Total 12 1

 

Lidt af hvert på en fin dag

tirsdag 15. september 2020
Spurvehøg og flagspætter ringmærket
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først lidt dis, men ellers tørt og solrigt med svag vind fra omkring øst. Temp. op til 23°C. Rimelig sigt det meste af tiden.

Gårsdagens varslede tætte tåge holdt sig heldigvis væk selvom der var lidt dis over land, og sigten over havet var heller ikke alt for god det meste af tiden. Morgenen var ligeledes lidt køligere end i går, men solen stod snart op og gav varme. Morgenobsen begyndte i dag kl. 7 hvor solen også stod op. Det er 2 timer og 15 minutter senere end hvad vi begyndte med i starten af juli. I løbet af morgenen kunne man høre masser af maskingeværsalver og skud fra kampvogne inde fra heden, så der er vist blevet udkæmpet et drabeligt slag.

Grundet disen var det begrænset hvad der kunne ses over vandet, men det blev da til i alt 595 sortænder, 15 krikænder, 1 toppet skallesluger og 13 rødlommer samt 168 skarver og 1 enkelt sule.

Over land skete der lidt mere. Engpiberne kom jævnligt trækkende med deres spinkle kald med nogle skovpibere nu og da. Der var et par overraskelser og et par nye efterårsarter. For det første 1 kvækerfinke, også en af de første i landet dette efterår; herudover 1 sanglærke. 1 sortklire kom kaldende henover, og de er som bekendt fåtallige herude.

Dagens helt store overraskelse blev dog en klart trækkende spætmejse. Den kom fra nord i den yderste klitrækker over militærskuret og trak meget målrettet videre mod syd; det er formentligt første gang den tages som trækkende på en morgenobs. Bent havde ligeledes en trækkende på Nyeng, og det er også første gang han har set én trækkende. Der er måske alligevel noget om at en lille "invasion" af arten er i gang selvom det nok drejer sig om mere eller mindre lokale fugle fra plantagerne i området.

Af andre nævneværdige fugle er der eksempelvis 1 dværgfalk, 1 mursejler, 1 gul vipstjert, 2 bjergvipstjerter og 3 små korsnæb.

Under morgenobsen bemærkede jeg at spurvehøgene fløj lidt frem og tilbage i området, og jeg tænkte at det nok ville være i dag at Luke fangede en spurvehøg. Og minsandten kunne Luke lidt senere meddele os at det langt om længe var lykkedes ham at få fanget én. Der skete ikke så meget trækmæssigt, så vi gik lige kortvarigt ind og fik den at se, en fin ung han.

Træktal: sortand 595, toppet skallesluger 1, krikand 15, mursejler 1, rødstrubet lom 13, sule 1, skarv 168, dobbeltbekkasin 2, sortklire 1, spurvehøg 6, tårnfalk 2, dværgfalk 2, sanglærke 1, løvsanger 1, spætmejse 1, stær 5, jernspurv 7, skovpiber 5, engpiber 193, gul vipstjert 1, bjergvipstjert 2, hvid vipstjert 4, bogfinke 15, kvækerfinke 1, tornirisk 1, stor/lille gråsisken 11, lille korsnæb 3, grønsisken 35, rørspurv 6.

Om eftermiddagen gik jeg en tur i mosen. Her var der bl.a. flere rødstjerter, brogede fluesnappere, stenpikkere og engpibere samt 1 trækkende dværgfalk og et par spurvehøge.

I morgen bliver det overskyet og jævn nordenvind.

Folk: Bent, Daniel, Rose, Luke, Michael... + en tysker der ville gøre os opmærksomme på at der var en sæl på stranden.


 

It was a little foggy this morning, but less than I expected based on the forecast yesterday. Daniel and I split up to open the nets in each garden, excited about what the morning would bring.

The first net round produced a couple of Chiffchaff, with another later, which is the first movement of this species this Autumn. We should be getting more of these now as they usually peak at the end of September/beginning of October. These are likely Norwegian birds passing through Denmark and then the North-western coast of Europe to spend the Winter in the Iberian Peninsula or North Africa.

As Daniel was processing the birds from the first net round in the light house garden, I noticed a bird in a net behind the Heligoland trap, and looking though my binoculars I saw it was a Sparrowhawk! I immediately got up and ran to go and get it before it escaped, without explaining to Daniel what was going on. This bird was well caught in the net for once, so I finally managed to catch a Sparrowhawk here! Seventh time’s a charm! It was a young male, sex told by it’s size (females are larger) and age by the rufous fringes to it’s upperparts.

20200915 183932

Young male Sparrowhawk. Photo: Luke Nelson

On a later net round Daniel and I came across two young Great Spotted Woodpeckers in the net, which whilst exciting, was a painful experience. The bird Daniel was taking out did not stop shrieking at an ear-splitting volume the whole time. Daniel was jealous of my bird which was quiet, but that was because it was treating my finger as a tree, drumming away and making me bleed.

20200915 184017

A young Great Spotted Woodpecker’s red cap, red like the crimson stain it inflicted on my fingers. Photo: Daniel Bloche

A nice variety of species today, the bulk being Dunnock and Robins, with a few long-distance migrants still passing through: Garden & Willow Warbler and Redstart.

 

Species Ringed Recaptures
Sparrowhawk (Spurvehøg) 1 0
Great Spotted Woodpecker (Stor Flagspætte) 2 0
Dunnock (Jernspurv) 6 0
Robin (Rødhals) 5 1
Common Redstart (Rødstjert) 3 0
Blackbird (Solsort) 1 0
Song Thrush (Sangdrossel) 2 0
Garden Warbler (Havesanger) 1 0
Blackcap (Munk) 2 0
Chiffchaff (Gransanger) 3 0
Willow Warbler (Løvsanger) 2 0
Coal Tit (Sortmejse) 1 0
Blue Tit (Blåmejse) 1 0
Bullfinch (Dompap) 0 1
Total 30 2

 

Ny efterårsrekord for spætmejser

mandag 14. september 2020
Flere trækkende småfugle
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: tørt og solrigt med svag til jævn vind fra omkring sydvest. Efterhånden ret varmt med temp. op til omkring 19 grader. Rimelig god sigt.

20200914 071145
Solopgang over Blåvand på en klar morgen. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Vinden var løjet noget af, himlen var for en gangs skyld klar igen, og vi kunne atter placere os på den høje bunker. Der var dog en del fugt i luften, så det var ikke specielt klart over havet, og der blev dannet en del dug på vores linser.

Der var temmelig dødt over havet (dog kom der 15 rødstrubede lommer, 1 krikand, 125 sortænder, 10 strandskader og 1 islandsk ryle), men til gengæld er der begyndt at komme lidt liv i småfuglene, især engpiberne som vi havde over 500 af. Bogfinkernes træk er efterhånden også i gang med 74 stk. Skovpibere, jernspurve, grønsiskener, gråsiskener og bjergvipstjerter kom der tillige blandt de mange engpibere. En ny for efteråret dukkede op, nemlig en hedelærke der lige gav et melodisk fløjt fra sig; endnu en stor flagspætte var herude og vende.

Nogle rovfulde talte vi også. Fx 3 dværgfalke og 1 vandrefalk samt 14 spurvehøge. Bent havde desuden en rastende rørhøg i mosen. Bent havde også været på Nyeng om morgenen hvor han bl.a. havde 10 hedelærker.

Dagens træktal: sortand 123 S/2 N, krikand 1, rødstrubet lom 15, skarv 56, strandskade 10, islandsk ryle 1, dobbeltbekkasin 1, spurvehøg 14, tårnfalk 4, dværgfalk 3, vandrefalk 1, stor flagspætte 1, hedelærke 1, jernspurv 39, skovpiber 19, engpiber 506, gul vipstjert 1, bjergvipstjert 2, hvid vipstjert 2, bogfinke 74, gråsisken 7, grønsisken 37, rørspurv 15.

Lige efter morgenobsen kunne Luke melde at han havde fanget en spætmejse, nr. 2 dette efterår. Lidt senere kontaktede han mig igen og kunne melde om endnu en spætmejse, således den 3. dette efterår. Det er det største antal spætmejser på et efterår nogensinde og vist nok også en ny dagsrekord, så der er åbenbart en lille invasion af denne art i gang(?). Mere om dette herunder.

Om eftermiddagen var jeg en tur henne ved TDC-masterne, men der var ikke noget særligt; dog havde jeg 3 store flagspætter.

I nat aftager vinden endnu mere og går efterhånden over i et mere østligt hjørne. I morgen kan vi således forvente noget tåge først på dagen, men ellers skulle det blive solrigt og varmt, og forhåbentligt kommer der nogle fugle herud trods den svage vind.

Folk: Bent, Rose, Daniel, Luke, Michael.

20200914 122201
Dagens 2. spætmejse. Foto: Michael Brunhøj Hansen


After two days without ringing, I was excited this morning to be able to get the nets open. It’s a lot quicker to do so now Daniel is here to help. We could hear lots of birds about as we went for the first net round, mainly lots of Chaffinches calling in the trees, and Meadow Pipits passing overhead. We caught one of the Chaffinches, a new migrant for the season. These will likely be Norwegian birds that pass through Denmark on their way to spend the winter in Western Europe.

20200914 202947A young male Chaffinch. Photo: Luke Nelson

We caught a nice variety of species today, and Daniel got three new birds in the hand, including a nice adult male Yellowhammer, which are particularly stunning with their sunshine yellow plumage, and a retrapped Crested Tit in the station garden.

20200914 202915Adult male Yellowhammer. Photo: Luke Nelson

Mid-morning whilst we were checking the nets in the lighthouse garden, Daniel said he had a rarity in the net: a Nuthatch! The 9th for Blavand in the autumn, and Daniel’s first in the hand. Around midday I came across another one in the net, at first I assumed it was this mornings bird, but I realised it was a new bird. This made today a record breaking day, with the most Nuthatch caught in a day and the most caught in an Autumn! The Danish Bird Atlas III shows that the Nuthatch has spread into Western Jutland in recent years, so perhaps they have spread into Blavand as the trees in the gardens of the summer houses mature, and I have noticed nestboxes about which Nuthatch will use. Nuthatch are generally very sedentary, only moving at most a few kilometres from where they hatched. However some northern populations can be irruptive. I think it more likely that these are birds moving in to the area, as it’s only in recent years we’ve been catching them, and I haven’t heard of any Nuthatch irruption this year.

20200914 203012Nuthatch. Photo: Luke Nelson

This afternoon Rose, Daniel and I went for a swim, making the most of the nice weather today. Daniel used to volunteer doing guided tours of the Wadden sea in Germany, and when I found a crab he told us about how Males will often hold onto females until they shed their exoskeleton, as only then can they mate. After Rose left I found a big crab which Daniel picked up, only for us to see a smaller female being held by the large male! This was really cool to see, and Daniel had only heard about it and not witnessed it.

IMG 20200914 WA0011A large male crab carrying round a female to mate with when she moults. Photo: Daniel Bloche

Tomorrow looks like it could be a good morning for ringing. There’s good conditions tonight for birds to migrate, with a clear sky and little wind, with fog forecast for the early morning, which should cause birds to drop down. Fingers crossed!

Species Ringed Recaptures
Wren (Gærdesmutte)   1
Dunnock (Jernspurv) 8  
Robin (Rødhals) 1  
Blackcap (Munk) 1  
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1  
Crested Tit (Topmejse)   1
Coal Tit (Sortmejse) 3  
Great Tit (Musvit) 2  
Nuthatch (Spætmejse) 2  
Chaffinch (Bogfinke) 1  
Bullfinch (Dompap) 5 1
Yellowhammer (Gulspurv) 1  
Total 25 3

 

Lang dag uden noget særligt

søndag 13. september 2020
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: mest skyet og i begyndelsen en byge, ellers tørt. Blæsende, mest fra omkring sydvest og temp. op til 18 grader. For det meste god sigt.

Vi var nogle der havde store forventninger til dagens obs der foregik fra Sabinebunkeren. Martin Søgaard var også taget håbefuldt hertil, og der stod folk på Vejers Strand som kunne melde hvis der kom noget. Der skete dog ikke meget. Nogle suler (nok mindst 2-300 i løbet af hele dagen) og sortænder trak forbi, og ind i mellem kom der nogle strandskader, sandløbere og andre vadere.

Ud på morgenen får vi en melding om en rastende atlantisk skråpe ved Vejers Strand. Den kom desværre aldrig forbi os. Vi havde en vandrefalk der nærmest var ved at flyve ind i bunkeren, men den gik lige over, og vingeslagene kunne høres.

Lidt senere blev der meldt en stor stormsvale ud, også fra Vejers, men den rastede i området før den trak ud mod sydvest. Vi så ikke en eneste stormfugl pånær en mallemuk som kun Martin så om eftermiddagen. Her havde han også dværgmåge og storkjove (sidstnævnte gik jeg lige nøjagtig glip af efter at have været hjemme et par timer). Der blev meldt en stor stormsvale ud igen om eftermiddagen; den slap også forbi os... Martin havde nu siddet og kæmpet her nærmest forgæves i 11 timer, men sådan kan det gå; i det mindste var rimelig lunt.

Træktal: lysbuget knortegås 9, fløjlsand 2, gravand 1, pibeand 7, spidsand 6, rødstrubet lom 10, mallemuk 1, strandskade 40, strandhjejle 2, stor præstekrave 8, lille kobbersneppe 4, stenvender 1, islandsk ryle 5, sandløber 81, alm. ryle 19, lomvie 1, storkjove 1, hættemåge 8, dværgmåge 1, hav-/fjordterne 6, splitterne 16, vandrefalk 1.

I mellemtiden har Bent også været her, og han prøvede Sydhukket; han havde dog heller ikke noget særligt. Rose er tilbage fra København.

Ingen ringmærkning i dag pga. vind.

20200913 191806
Glad aftensuppe til græskar. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Vinden tager noget af til i morgen og skulle fortsat være i det sydvestlige hjørne. Så skulle det også være muligt at få ringmærket lidt igen!

Folk: Martin, Bent, Rose, Daniel, Luke, Michael.

20200913 102455
Vingetørrende skarv lige ud for Sabinebunkeren. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Acceptabel eftermiddagsobs

lørdag 12. september 2020
Og uacceptabel morgenobs
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først overskyet og blæsende fra sydvest, og lige nord for os lå et regnvejr; hen mod middag regn og svagere vind, og om eftermiddagen tørt med lidt sol og igen tiltagende vind, men nu fra vest. Temp. omkring 16-17 grader. God sigt.

Som nævnt lå der et regnvejr lige nord for hukket som meget langsomt rykkede nærmere, og der kom da også et par smådryp ind i mellem. Dette satte nok en stopper for trækket, for der kom stort set ingenting. Der kom enkelte lommer nu og da samt enkelte vadere, fx hjejler og strandhjejler, men ellers var der virkelig langt mellem fuglene. I det mindste fløj der sortænder mod nord og syd sådan at der var lidt at kigge på. Noget af tiden havde jeg John Frikke, Luke og Daniel på besøg, og vi sad i hullet. Selvsagt blev der altså ikke ringmærket i dag.

Da morgenobsen var slut, begyndte det passende at dryppe noget mere, og det regnede til lidt over middag. Herefter tog vinden noget til igen, op til 13 m/s, og jeg overvejede om det ikke var en god ide at tage ud igen. Jeg nølede dog lidt indtil der blev meldt en stor stormsvale ud fra Vejers Strand af Henrik Böhmer hvorefter jeg så gik ud mod Sabinebunkeren.

Jeg havde knapt sat mig i Sabinen før der kom en storkjove tæt på over stranden, sikkert den samme der var set ved Vejers Strand omkring 20 minutter tidligere. Det stod altså klart at det godt kunne blive en god eftermiddag. Luke og Daniel var inde at handle, men de kom hjem fem minutter efter at jeg var gået og sluttede sig til mig kort efter.

20200912 154307
Storkjove der kæmper sig mod syd over stranden. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Der kom nogle strandskader, heraf en del 1K'ere, nogle sandløbere og et par lommer ind i mellem, samt 10 lysbugede knortegæs, men ingen stor stormsvale; den har vi nok misset. Vi blev dog siddende da der kom lidt, og der blev meldt stormsvale ud igen lidt længere mod nord, så der kunne sagtens komme nogen.

Omkring en time inde i obsen, opdagede Daniel en ridelignende fugl blive jagtet af en lille gøende løs hund i strandkanten. Jeg fik den i skopet, og den skællede brunlige ryg kunne jeg ikke få til at passe med ung ride, og nærmest med det samme gik det op for mig at det kun kunne være en sabinemåge! Denne fugl har jeg længe håbet på at få at se, og at få den at se så tæt på var jo ekstra dejligt, dog desværre med en hund i hælene på sig; desuden gik det så stærkt at jeg ikke nåede at få billeder hvilket var ærgerligt. Arten var også ny for Luke og Daniel, så vi kan vist alle leve med at det ikke blev til stor stormsvale denne gang. Det er den første sabinemåge for Blåvands Huk siden efteråret 2017.

Vi blev siddende en halvanden time endnu for at se om der ikke lige kom en stormsvale, og der blev meldt endnu en sabinemåge ud lidt længere mod nord. Der kom dog ikke meget mere, og først på aftenen gik vi halvtrætte, men tilfredse hjemad.

Dagens træktal: lysbuget knortegås 10, toppet skallesluger 2, troldand 2, rødstrubet lom 25, strandskade 42, strandhjejle 3, hjejle 3, lille kobbersneppe 2, islandsk ryle 5, sandløber 29, alm. ryle 1, dobbeltbekkasin 1, lomvie/alk 2 N, storkjove 1, sabinemåge 1, fjordterne 1, splitterne 6, spurvehøg 1, tårnfalk 1.

Der er chance for at se stormsvaler igen i morgen hvor blæsevejret fra vest fortsætter.

Folk: John, Bjørn, Luke, Daniel, Michael.

Lundsanger fanget og ringmærket

fredag 11. september 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: mest skyet og enkelte byger. Til tider ret blæsende fra omkring sydvest, men om morgenen også perioder med svagere vind. Temp. omkring 16°C. God sigt.

En byge ramte under første periode af morgenobsen, så der skete der ikke så meget. Da den endelig var overstået, gik der kun få minutter før vi fik en melding om at en lundsanger var blevet fanget i Fyrhaven, og det er jo ingenlunde skidt. Vi skyndte os derop, fik beundret den samt fik de fornødne billeder hvorpå den blev sluppet. Sålunde blev dette til efterårets hidtil sjældneste fangst.

Tilbage på obsen skete der fortsat ikke meget; dog er engpiberne begyndt at røre lidt på sig, så der kom nogle flokke af dem trækkende. Enkelte lommer kom der ligeledes. Den seneste tid har sydvestenvind ikke givet meget, og faktisk har nordvestenvind flere gange været meget bedre, så som det var tilfældet i går.

Dagens træktal: sortand 249 S/42 N, krikand 1, rødstrubet lom 9, fiskehejre 2, strandskade 1, sandløber 1, alm. ryle 1, hættemåge 8, spurvehøg 2, tårnfalk 1, skovpiber 3, engpiber 186, grønsisken 3, rørspurv 1.

Rose forlod midlertidligt stationen i løbet af formiddagen, men skulle være tilbage på søndag. Bent, Sven og Karen har åbenbart også været forbi.

Om eftermiddagen gik jeg en tur på stranden mod syd og så op til TDC-masterne, he?r måske med et lille håb om at finde en bestemt sanger. Bedste fugl blev dog en vendehals som jeg trådte op på grusvejen. Ellers var der bl.a. dompapper, mejser og fuglekonger. Fuglekonge og rødtoppet fuglekonge er endnu ikke røget i nettene dette efterår, men de må være lige på trapperne.

I morgen kommer der om morgenen nok til at ligge et regnvejr lige nord for os som i løbet af formiddagen rammer os; dette sætter formodentligt en lille prop i trækket, så det kunne godt blive tre uinteressante timer, men jeg håber at jeg tager fejl!

Folk: Sven, Karen, Bent, Daniel, Rose, Luke, Michael.


 

The wind had dropped a little this morning, meaning we could finally get out ringing at first light, the first time since Monday. We had a patch of light rain early on, but with two of us we quickly cleared the nets of any birds so we didn’t need to close.  

In our first net check after the rain, the first net in the lighthouse garden had a small warbler in it, and as I went to take it out I noticed it had a wing bar, and I was pretty sure it was a Greenish Warbler! Back in the lab Daniel and I checked the wing formula to confirm the ID and rule out any similar looking warblers like Arctic, and informed Bent and Michael. I’ve been keeping my eye out for these as last year one was caught around this time, but I didn’t realise quite how rare this is here, with only 9 caught in the Autumn: in 2010 before last year, and 2002 before that. Greenish warbler breed across Northern Asia with the edge of their range extending into Eastern Europe, and they winter in India and Southern Asia. So they only turn up in Blaavand when they end up off course during migration. An exciting bird to catch!

20200911 202158

Greenish Warbler. Photo: Luke Nelson

In total we caught twenty new birds, mainly Robins and Dunnocks. It seems likely the peak of the long distant migrants has passed now, as today we only caught one Willow Warbler. It’s really starting to feel like Autumn now, mushrooms are popping up along the net lanes and the leaves are being blown of the trees. I’m excited to see what Autumn treats we’ll get in the nets!

20200911 202233

Lesser Redpoll. Photo: Luke Nelson

This afternoon Daniel made klatkage, a gooey chocolate cake, which was very welcome. We spent some time this afternoon going over moult and looking at different moult strategies, as Daniel is keen to improve his ability at ageing, and there’s always more to learn and revisit.

Tomorrow the wind is picking up again so we might not be able to ring, but we will see what the morning brings.

Species Ringed Recaptures
Dunnock (Jernspurv) 5 0
Robin (Rødhals) 5 2
Reed Warbler (Rørsanger) 1 0
Common Whitethroat (Tornsanger) 1 0
Blackcap (Munk) 2 0
Greenish Warbler (Lundsanger) 1 0
Willow Warbler (Løvsanger) 1 0
Lesser Redpoll (Lille Gråsisken) 1 0
Bullfinch (Dompap) 3 0
Total 20 2

 


FORRIGE     1  |   2   |  3     NÆSTE