Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (187)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Ustadigt vejr gav smukt træk

søndag 23. juli 2023
af Ole Friis Larsen

En våd søndag lukkede og slukkede på forhånd for ringmærkerne, som til gengæld kunne sove længe, men bød også på et fint træk af vadefugle og Sortænder (Melanitta nigra) i pauser mellem alt vandet fra sydvest. Observatørerne vovede sig ud til stranden og kom i gang med morgentælleriet et kvarter forsinket. Med en enkelt byge undervejs gik det an at se på træk i to timer, indtil vejrradaren på mobiltelefonerne viste, at den næste byge ville vare i flere timer, og vi akkurat nåede hjem, før det begyndte at sile ned.

Som udvekslingsstuderende fra Gedser Fuglestation må jeg konstatere, at vejret kan være lige barskt ved landets sydligste og vestligste punkt. I Gedser har vi den fordel, at vi altid kan komme i tørvejr ved en gammel marinestation og næsten altid finde læ. Til gengæld skal vi finde os i vejrliget i fem timer hver dag, hvor standardtiden ved Blåvand for mange år siden er fastsat til tre timer – med lidt mere rå arbejdsforhold og oftere i modvind med observationsretning mod nordvest og vest, mens vi i Gedser mest kigger mod øst og syd og har den samme vind mere i ryggen.

Bla sondag 663Små Kobbersnepper med lange opadbuede næb og Islandske Ryler med korte næb har ofte krydser Atlanterhavet fra Grønland eller det nordøstlige Canada, før de flyver forbi Blåvandshuk. På dette tidspunkt er de stadig i sommerdragter. Foto: Ole Friis Larsen/BFU

Søndag blev vi det første par timer belønnet med flere hundrede Sortænder og et mere artsrigt træk af vadefugle end i de foregående dage. Der var flest Strandskader (Haematopus ostralogus) og Små Kobbersnepper (Limosa lapponica), men også Småspover (Numenius phaeopus), Stenvendere (Islandske Ryler (Arenaria interpres), Sandløbere (Calidris alba) og en Dværgryle (Calidris minuta), der virkelig så meget lille ud mellem de Almindelige Ryler (Calidris alpina), som den kom flyvende sammen med. Fint var det også med en Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) og to Almindelige Kjover (Stercorarius parasiticus). Ustadigt vejr kan godt være smukt for fugletræk.

Bla sondag 666En håndfuld Strandskader på vej 'indenom' søndag eftermiddag. Alle er adulte/voksne fugle med helt røde næb. Årets unger har lange mørke spidser på deres næb - dem ser vi lige nu kun ganske få af. Foto: Ole Friis Larsen/BFU

Det var også på tide, at vi fik lidt mere gang i vadefugletrækket. I 2019 kom der 20.000 af dem forbi Blåvandshuk i juli. Indtil nu har vi i år registreret 5.500 vadefugle i juli, og der er bare en uge tilbage af måneden. Nogen forklaring har vi ikke, og der er ikke grund til bekymring, fordi antallet et enkelt år er ringere end andre år, men det skulle nødig gentage sig flere år i træk.

Vores amerikanske medarbejder Strummer kastede sig midt på dagen ud i regnen og kom stakåndet og pjaskvåd tilbage med en beretning om langt over hundrede Små Kobbersnepper. Det fik os andre af sted til en ekstra eftermiddagsobservation, da regnen endte, og det klarede op ved 15-tiden. Vi oplevede en times tid med pæne flokke af især Strandskader og Små Kobbersnepper og nåede op på i alt 728 vadefugle.

Se alle dagens observationer og ringmærkninger fra Blåvandshuk her.

Folk på stationen: Anne Hjortlund Hansen, Strummer Edwards, Henrik Böhmer, David Manstrup, Ole Friis Larsen.

Besøg fra Kroatien

lørdag 22. juli 2023
1 Middelhavssølvmåge og 3 Kaspiske måger og lidt træk af strandskader
af David Manstrup

Det var med afdæmpede forventninger vi gik ud på dagens morgenobs. 7 ms nordvestenvind og med vindstød på cirka 10 ms lignede det en stille dag.
Og det blev det også! Omkring 200 Strandskader fløj syd i løbet af de første lyse 4 timer, men udover strandskader var trækket nærmest ikke eksisterende. 
Efter den obligatoriske morgenobs gik Ole og jeg derfor på stranden, for at tjekke måger og terner. 


Vi kunne hurtigt glæde os over en farvemærket måge med rød ring. Nu gik jagten ind på at ringen skulle aflæses, da vi da kan få dataet på fuglen. Det lykkedes med hiv og sving at få nok fotomatriale til at kunne se at der stod "3P6H". Samme fugl er fotograferet på Fanø som 1k. Fuglen er ringmærket som en Middelhavssølvmåge fra Kroatien!! :)
IMG 1571

Vi fandt derudover 3 andre kaspiske måger, hvoraf en 3k fugl ikke lod sig skræmme væk - mågerne er meget bange i år.. De flyver ligeså snart vi bare nærmer os. Men denne fugl var ligeglad med min tilstedeværelse:

IMG 1419

Henrik, Strummer og Anne passede haverne flittigt, men de måtte nøjes med blot 4 nye fugle i nettene, heriblandt endnu en Stillits som ikke er vildt talrig i nettene.

//David Manstrup 

First full day of ringing at Blåvand

fredag 21. juli 2023
af af Strummer Edwards

Even though we only were ringing during the standard time yesterday, the birds we caught were absolutely incredible! We ended with 22 birds, and even got 8 birds in a single net run. 

Highlights included multiple young Icterine Warblers (Gulbug), a Yellowhammer (Gulspurv), three first year Crested Tit (Topmejse), and a European Blackbird (Solsort).  

 IMG 4069

This young Blackbird (Solsort) was one of the highlights for me

Icterine Warblers (Gulbug) were the species of the day, with multiple new birds ringed and some recaptures.  We even caught two with the heligoland trap, a recapture adult and an new bird still growing in its primaries.  Since these guys are early migrants, most adults we catch are likely lgetimately moving south (as opposed to many of the recaptures which are likely local breeders. 

IMG 4078

One of the young Icterine Warbler (Gulbug). You can see the shafts where the primaries and secondaries are still growing in. 

Despite the western wind decreasing our chances for the impressive bird movement we hope for during our surveys, we still found some great birds! The highlight were a pair of Parasitic Skua (Almindelig Kjove) and good numbers of Oystercatcher (Strandskade) as well.  

Fin beretning om Dværgterner

torsdag 20. juli 2023
af Ole Friis Larsen

Onsdag morgen var vinden på over 10 meter i sekundet for hård til, at ringmærkerne kunne sætte net op til den egentlige premiere på efterårsarbejdet, så i stedet for en enlig observatør, var vi tre, som søgte lidt læ i klitterne – ikke så meget for vores skyld, men så teleskoperne ikke bevægede sig for meget i vinden til at kunne bruges.

Der var dog ikke meget at se langs stranden eller længere ude over havet, og det endte med, at ringmærkerne gik hjem lidt før standardtællingen sluttede for at se, om de kunne få nogle net op. Over havet var der lidt bevægelser i Sortænderne (Melanitta nigra), og lidt træk af terner mod nord, men næsten ingen vadefugle. På fuglestationens område lykkedes det at fange og ringmærke lidt fugle.

Tirsdag aften kom Ulf Berthelsen med en firhjulstrækker fra Aarhus Universitet for at tælle Dværgterner (Sternula albifrons) og aflæse ringe på dem i fuglestationens rævesikre indhegning på stranden. Bilen fungerer som fugleskjul, så han kan sidde og observere ternerne på tæt hold om aftenen, når de går til ro.

Tirsdag aften talte han 25 voksne/adulte Dværgterner og 6 unge/juvenile, 7 af de voksne og tre af de unge var farveringmærkede, og særlig en af de ringmærkede var ”hele turen værd” for Ulf Berthelsen, der gennem mange år har specialiseret sig som frivillig i ringmærkning og aflæsning af Dværgterner.

Blavand tors 655Dværgterner sammen med Fjordterner (Sterna hirundo) ud for det indhegnede reservat på stranden. Det var nogle af dem, Ulf Berthelsen kom for at registrere. I baggrunden længst til højre ses en af årets unger med mere spraglet overside og sort næb. De to Fjordterner er en adult/voksen til højre og en af årets unger, ligeledes med mere spraglet overside, til venstre med hovedet skjult. Foto: Ole Friis Larsen/BFU

En af aftenens fugle ved Blåvands Huk var nemlig ringmærket i 2018 ved Bækbygaard Strand mellem Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. I mellemtiden er den meldt set 31. juli 2021 i Skotland, og det bekræfter, at der er en trafik af Dværgterner mellem den jyske vestkyst og Storbritannien, som det også viste sig sidste år med et britisk mærket individ i ynglebestanden på Blåvands Huk. Blandt de øvrige var to ringmærket ved Agger Tange, og en af dem blev 6. juli i år aflæst på Sydfanø – den har med andre ord ikke ynglet i år i indhegningen ved Blåvands Huk, og der er allerede en trafik langs den jyske vestkyst, før ynglesæsonen er helt overstået.

Ulf Berthelsens ringmærkning og aflæsninger har også gennemhullet gamle antagelser og viden om Dværgternerne. Det fremgår af litteraturen, at når Dværgternerene flyver til Afrika for at overvintre, så kommer årets unger ikke med tilbage til Danmark den næste sommer, men venter til de er to år (3k, tredje kalenderår). Ifølge litteraturen ligner de et år gamle fugle (2k, andet kalenderår) også de unge fugle mere end de voksne/adulte. Begge dele er forkert ifølge Ulf Berthelsens arbejde. Han har aflæst flere ringmærkede 2k-Dværgterner i Danmark, og de har ikke været til at skelne fra voksne/adulte fugle – bortset fra, at de skifter dragt og dermed næbfarve lidt senere end de adulte fugle. Fra gult med sort spids til rent gult og siden helt sort næb i vinterdragten.

Så vi lærte en masse om Dværgterner under formiddagskaffen hjemme på stationen efter morgenens observationer på stranden – og lige netop sådan noget er noget af det skønne ved at komme på fuglestationerne.

Se alle dagens observationer og ringmærkninger fra Blåvands Huk her.

Nyt fra stationen: Torsdag kom Anne til fuglestationen for at blive undervist i ringmærkning et par uger. Hun har sine rødder i Esbjerg og læser biologi på Københavns Universitet.

Folk på stationen: Anne Hjortlund Hansen, Svend Åge Clausen, Ulf Berthelsen, Strummer Edwards, Bent Jacobsen, Henrik Böhmer, David Manstrup, Ole Friis Larsen

Sæsonens hidtil største dag for Strandskader

onsdag 19. juli 2023
Fin dag for ringmærkerne med Gulspurve og en Stillits
af Henrik Böhmer & Ole Friis Larsen

Onsdag morgen satte Strummer og Henrik net op og begyndte at ringmærke, mens David og Ole gik til en af vores observationsposter ved stranden for at tælle trækket. Morgenen var overskyet, mørk og præget af enkelte kortvarige regnbyger fra vestnordvest, men efterhånden klarede det en smule op, og vinden tog af fra 4,1 meter i sekundet ned til 1,5 - næsten vindstille.

Blavand ons 654En af dagens fangster til ringmærkning var denne helt unge (1k, første kalenderår) Topmejse (Lophophanes cristatus). Den lave alder fremgår blandt andet af, at mejsen ikke har ret meget top. Foto: Ole Friis Larsen/BFU

Fangsterne i nettene bød på en god diversitet med 33 nye ringmærkede fugle og to genfangster. Højdepunkterne var fem Gulspurve (Emberiza citrinella) og en Stillits (Carduelis carduelis). Desuden er det værd at nævne, at to Gulbuge (Hippolais icterina) blev fanget i fuglestationens helgolandsruse ved fyret. Den er lavet efter forbillede fra verdens næstældste fuglestation, hvor modellen er opfundet og brugt gennem årtier på den tyske ø Helgoland længere nede i Nordsøen.

Senere kom Bent for at hjælpe Strummer og Henrik med at skifte nogle slidte net net ud med nye, så næsten alt er klar til den egentlige premiere på efterårssæsonens ringmærkning torsdag morgen – de mangler stadig at skifte tre net.

Blavand tir 651Sandløbere (Calidris alba) på træk langs stranden. De voksne/adulte fugle er lige nu stadig i mørke sommerdragter. Senere bliver de lysegrå, sorte og hvide. Foto: Ole Friis Larsen/BFU

Trækket bliver en sammenfatning af to dage, idet et teknisk problem betød, at vi ikke fik lavet blog for tirsdag. Begge dage var præget af vestlige vinde med lidt kraftigere styrke tirsdag, men til gengæld lidt småbyger onsdag, hvilket generelt er godt for trækket af Standskader (Haematopus ostralegus), men ikke så godt for andre arter. Det gav os onsdag det hidtil højeste antal sydtrækkende Strandskader ved Blåvands Huk i år med 338 fugle i løbet af standardtidens tre timer og en ekstra time, som vi brugte på at studere måger på stranden.

Blavand tir 645Nogle af tirsdagens 60 registrerede Strandskader på sydtræk samt en enkelt Islandsk Ryle (Calidris canutus). Foto: Ole Friis Larsen/BFU

Tirsdag var til gengæld lidt mere artsrig med blandt andet to Almindelige Kjover (Stercorarius parasiticus) i henholdsvis en mørk og en lys version, begge forholdsvis tæt på og i godt lys. Ikke nogen dårlig belønning for indsatsen.

 

Se alle dagens observationer og ringmærkninger fra Blåvands Huk her.

Folk på stationen: Strummer Edwards, Bent Jacobsen, Henrik Böhmer, David Manstrup, Ole Friis Larsen

Interesting gulls (måge) at Blåvand

mandag 17. juli 2023
af af Strummer Edwards

Despite not getting the crazier seabirds that we were hoping for, the more westerly southwestern winds brought in some great birds during our survey! Including some interesting gulls (måge), we also had some nice alcids and an incredible number of cormorants (Skarv). 

The strong western winds also brought an impressive number of Northern Gannets (Sule), with the final count being 18.  We got some great looks at the more uncomon gulls, including a beatiful Little Gull (Dværgmåge) in breeding plumage and a single Black-legged Kittiwake (Ride).  Early in the morning, Henrik also had multiple Caspian Gull (Kaspisk Måge)!

Without a doubt the most impressive spectacle of the morning was the incredible numbers of cormorants (Skarv) foraging along the coast. We were able to see them traveling over the point multiple times and it was always incredible to see their local movements.   

Once we got back to the station, I was also pleasantly suprised to get my lifer Red Crossbill (Lille Korsnæb).  Henrick texted me that he had heard their flight calls and I ran out of the house in time to see them flying northbound.  Even though I am familiar with their calls from the eastern United States, it was suprising how different they sounded here.  

Tomorrow we plan to finish raking the mowed areas of the lighthouse garden, with the ringing starting in only a few days we´re making sure everything is ready for the season to start off smoothly! 

Strong south-southwestern winds at Blåvand

søndag 16. juli 2023
af af Strummer Edwards

With strong southwestern winds coming from the English Channel, we were all very hopeful that there would be some great seabirds during our survey.  Unfortunately, it ended up being heavy southern southwestern winds, unlike the western southwestern winds we were hoping for.  Despite this, there were still a few nice suprises, such as a single Red-necked Grebe (Gråstrubet lappedykker) and quite a few Red Knots (Islandsk Ryle).  

The southern winds were so heavy that we actually conducted the observations from inside on the bunkers north of the point, which gave us some shelter from the wind which we were all very thankful for.  

Bunker moment  

The bunker we conducted the survey from

On the way back, we walked through some nice habitat with good looks at Red-backed Shrike (Rødrygget Tornskade) and European Goldfinch (Stillits).  

Tomorrow has more western southwestern winds so hopefully that will bring more seabirds (and perhaps even a shearwater!).

Insane shorebird migration off Blåvand

lørdag 15. juli 2023
af af Strummer Edwards

Despite expectations being high due to the predicted eastern winds, none of us were expecting to see such an incredible number of shorebirds.  We had almost three thousand migrating and great numbers of many species which we'd expect these great numbers far later in the season. 

Curlew Sandpiper (Krumnæbbet Ryle) had particularly impressive numbers, with over 50 individuals counted.  We were also pleasantly surprised when both species of stint were detected during the survey.  Besides a pair spotted a week ago, the last sighting of Temminck's Stint (Temmincksryle) during our surveys was during the early 2010s.  The more frequent migrants also had great numbers, with 1688 Dunlin (Almindelig ryle), 406 Red Knot (Islandsk Ryle), and 189 Bar-tailed Godwit (Lille Kobbersneppe) being counted.  

After the survey, we continued preparing the net lanes for the ringing season.  We mowed and cleaned around half of the lanes and we plan on finishing the cleaning before Thursday.  Henrick showed me the Heligoland trap by the lighthouse, something that I've been incredibly excited to see since I heard about them years ago. 

IMG 3668

During the afternoon, Henrick decided to do some ringing with the nets by the station.  After we prepped the ringing room and opened the nets, David and I were thrilled to watch as Henrick ringed some great birds, including a surprise Common Redstart (Rødstjert)! We caught 18 birds in just a few hours, which was very impressive considering the time of day and quality of the nets (many are either bleached or worn down, we plan on replacing them some time later this week).  

The next few days should have strong southwestern winds so hopefully that will bring in some interesting seabirds during our migration surveys!

Western winds bring some great birds to blåvand

fredag 14. juli 2023
af af Strummer Edwards

Despite the western winds still slowing down shorebird migration, we were able to find some great birds during the survey today! 

The gull (måge) diversity was definitely the highlight of the morning, with great birds such as Little Gull (Dværmage) and Mediterranean Gull (Sorthovedet Måge).  Probably the most surprising find of the morning, Henrick spotted a single adult Kittiwake (Ride) moving north around 0700.  

We also had some impressive movements of Oystercatcher (Strandskade), Diver (Rødstrubet Lom), and a single Razorbill (Alk) that gave us great views as it flew right by the shore. 

With autumn ringing starting in less than a week, much of our time after the survey was devoted to clearing out the garden net lanes of vegetation and making sure we would have ample space to move around the nets when we actually open them on the twentieth.  We were thrilled to get some help from Bent, Svend, and John (Bent and John were also here to pick up some of the old data sheets from the nineties).   

Tomorrow, it looks like we're finally going to get some eastern wind, hopefully that will bring some great shorebird numbers! On Sunday it looks like we're going back to strong western winds which may bring more interesting seabirds (hopefully even a tubenose).

Knap tusind terner

torsdag 13. juli 2023
Vedvarende vestenvind har indflydelse på trækket
af David Manstrup

vsv(250) 9,3 ms, 16,4 grd, 4:8 skydække, 20 km sigt.

Igen en stille morgen med lave antal. Den vedvarende vestenvind er ikke godt til vadefugletræk, der gerne vil have østlige vindretninger. 
De først 45 min af morgenen var virkelig tyndt, men i løbet af morgenen skete der en anelse mere. 
Her kan eksempelvis nævnes 2 flotte voksne Almindelige kjover, som på majestætisk vis jagtede terner inden de drog sydover.
Inden da havde vi kunne nyde synet af 4 voksne Dværgmåger som stille og rolig gled syd på bølgerne. Men det var så også dagens bedste fugle, og dermed intet at råbe hurra for. 

Jeg havde tid til at tjekke terner og måger godt igennem. Antallet af terner fra steget gevaldigt siden i går. Jeg talte i 10'ere til 980, så lige knap tusind terner, som alle rastede på diverse sandøer skabt af lavvande. 

Vestenvinden fortsætter i morgen, hvor vi får selskab af Henrik Bøhmer som har meldt sin ankomst fra morgenstunden. 
Vi ser derudover frem til lørdag, hvor håbet er at vi får en bedre morgen da vinden starter i sydøst inden den midt på morgenen drejer i syd. 
Vi får se hvad de næste dage bringer :)

//David Manstrup


FORRIGE     1  |  ...  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  186     NÆSTE