Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (115)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (5)feb. (10)mar. (30)apr. (30)maj (31)juni (18)juli (24)aug. (31)sept. (30)okt. (32)nov. (30)dec. (5)

Sidste vinterdag i morgen bliver det forårsmåned

tirsdag 28. februar 2017
Blæsten går frisk over Nordsøens vande
af Bent Jakobsen

Der efterårsagtige vejr fortsætter med en sydvestlig vind og ikke mindre end 13-14 m/s. Men det er jo det man må forvente med en mild vinter. Temperaturen lå hele dagen på 4 grader, og da der kunne ses en anelse længere end Horns rev 1, må sigten jo ligge på 15 km. Med de hurtigt vandrende skyer hen over himlen passerede adskillige store byger uden om Blåvand, og solen kiggede frem flere gange.
Det blev til en times trækobservation i løbet af formiddagen med primært nordtrækkende sortænder, Rødstrubede lommer 14 og lidt ederfugle. Dagens clou blev en hedelærke som stille trak mod nord. På vandet lå ikke mindre end 70 havlitter. De lå først spredt tæt på kysten og dykkede intensivt, men på et tidspunkt var hele flokken tæt samlet, om det så var for at please mig, så jeg kunne få tal på dem eller andre årsager skal være usagt. Havlit kaldes iøvrigt i USA "oldsquaw". Hvorfor den skal sammenlignes med en gammel indianerkvinde vides ikke.
Da der var skydning stod hovedparten af de 1600 sølvmåger nord for pælerækken. En overflyvende stær giver ikke forår før i morgen, hvor forårsmånederne starter.

Regn, regn og atter regn

mandag 27. februar 2017
Den megen regn er godt til vores lille fugtige moseområde
af Bent Jakobsen

Sydlig og sydvestlig vind mellem 6 -10 m/s. Pga regnen diset vejr og en temperatur som lå ret konstant på 5 gr. I det Sønderjyske kom temperaturen dog helt op på 10 plusgrader, regn hele dagen.

”If the rain comes, they run and hide their heads” skrev Beatles i sangen Rain fra 1966. Og jeg skal love for at regnen kom pænt hele dagen, hvilket også betød at antallet af besøgende på Hukket var minimalt. Flere gange var P-pladsen fuldstændig tom for biler, så Beatles har da ret.

Vi er klar til ringmærkningssæsonen som begynder d. 1. marts og den nye æra med måltagninger. I weekenden til et rigtigt godt FSU møde (Dof’s fuglestations udvalg) i Gedser, sammen med de to øvrige A-fuglestationer, Gedser og Skagen og vores samarbejde udbygges. Mange spændende ting i støbeskeen.

Melodi grand prix i Blåvand

fredag 24. februar 2017
Små fuglene jubler over at gårsdagens kortvarige vinter allerede er slut
af Bent Jakobsen

Flot solskin med en frisk vind fra vest. Sigtbarheden +30 km da Horns rev 2 stod helt klart i horisonten. Temperaturen lå lige over frysepunktet, og sneen som faldt i går var næsten væk igen.
Gårsdagens snevejr og kølige vejr havde åbenbart givet sanglærkerne et mindre chok, da de var meget inaktive og ikke sagde en lyd. Eneste lærke var en indtrækkende.
De seneste dages blæst har åbenbart sendt rigtigt mange sølvmåger ind, da der i alt stod 4500 på stranden. Hovedparten syd for pælerækken og på hele stranden. Mere end 99% var adulte. Det havde dog ikke virket tiltrækkende på svartbagene da kun 20 sås. Derimod lå der 60 ederfugle og vuggede på bølgerne. Måske havlitterne har mere tendens til søsyge, da de lå ret tæt på kysten. Den store flok af sortænder lå stadig ud for nordhukket.
Småfuglene var åbenbart jublende lykkelige og tog forskud på dansk melodi grand prix, da bogfinke, grønirisk og musvit sang om kap. Dog bliver ingen af dem sendt til finalen i udlandet, da vi ikke vil undvære dem herude.

Efterårsblæst

onsdag 22. februar 2017
Trods kulingen fortæller lærkesangen at det er forår
af Bent Jakobsen

Det mest interessante i dag er simpelthen vejret. Fra et gevaldigt regnvejr i nat var det med fuldstændig opklaring til morgen med morgensol. Vinden var som en efterårsdag med vindstyrker på 10 m/s om morgenen tiltagende til 16 m/s sidst eftermiddagen. Horns rev 1 kunne lige ses, så det giver en sigbarhed på 15 km.
En times trækobs gav lidt nordtrækkende rødstrubede lommer i alt 15. En højtgående flok på 6 ledte de længselsfulde tanker hen på forårstrækket. Da militæret havde øvelse var det ikke muligt at komme på nordhukket, så det blev til 44 trækkende sortænder. Nok som lommerne uden tvivl kompensationstræk. 20 havlitter lå ret tæt på stranden. Lidt trækkende sanglærker. På sydstranden fouragerede 60 sandløbere.
Forstyrrelser: En enkelt hund forlystede sig med at jagte rundt med måger og sandløbere.

Sprudlende lærkesang

tirsdag 21. februar 2017
Så er dagen blevet 3 timer længere
af Bent Jakobsen

Et fantastisk vejr trods den kraftige vind 13 m/s fra vest-nordvest, og det var de 5-6 varmegrader og solskin som gjorde det ekstra dejligt. Også sigtbarheden var til at have med at gøre i dag i dag, da den var oppe på 15 km. Den kraftige vind betød at enkelte flokke af svartbage kom trækkende helt inde over klitterne, og det blev til 15. Hovedparten af de øvrige måger fouragerede aktivt i brændingen 200 m fra kysten. 150 stormmåger og 600 sølvmåger, mens ravsamlere stod og kiggede misundeligt ud på dem, da der uden tvivl ligger ravskidt derude. Nå, de spiser jo nok ikke ravet inden det kommer ind. En enkelt Hættemåge trak mod nord. Der var godt med bølger, men sortandeflokken så ud til at være den samme størrelse, som sidst talt. Ude bag flokken kom 3 adulte suler trækkende nord. På landjorden var det især lærkesangen som gjorde sig bemærket. Første dag hvor de virkelig sang igennem. I mosen en engpiber og mon ikke en solsort og 2 vindrosler i mosen er tiltræk. Der må have været brus på bølgerne. På et tidspunkt lød det fra gårdspladsen, som om buldren fra havet vest for fyret. Har aldrig hørt det så gennemtrængende før.

Gråt i gråt

mandag 20. februar 2017
En stær gør ikke noget forår
af Bent Jakobsen

Gråt og trist med småregn næsten hele tiden. Vinden sydvest 11 m/s. Sigtbarheden vekslende fra 500 m til 1 km. Men heldigvis var det dejlige varmegrader med 5 grader. Vejret gjorde også sit til at kun få fugle sås på turen ad stranden og i mosen. Anttalet af måger utroligt småt med kun 195 sølvmåger, 3 svartbage og 3 stormmåger. Måske der kommer flere ind med den kuling de lover midt på ugen. Temperaturen steg lige et par grader, da en stær kom flyvende ind over stationshaven og videre over P-pladsen. Det lugter da lidt. På trods af vejret trak også 2 sanglærker. Af tiltræk sås 3 vindrosler i mosen. Så kuglepennen blev ikke glødende, og notesbogen kunne lige klare presset.

Foråret fortsætter

fredag 17. februar 2017
Fuglene bliver mere aktive
af Bent Jakobsen

Efter gårsdagens dis og regn var det igen foråret som fik overtaget i dag. Med svag vind drejende fra sydvest til nordvest og til tider sol som trængte igennem skydækket føltes det igen som det rene forår. Vinden 3-5 m/s og temperaturen 3-5 gr. Sigtbarheden meget varierende. Ringduerne er allerede ved at etablere sig i haven. Igen i dag flere trækkende sanglærker og en enkelt adult sule trak mod nord. Havlitterne lå meget tæt på kysten, og det blev til 34, ligesom 168 sandløbere fouragerede i strandkanten. Det lykkedes at få et godt tal på sortænderne inden havgusen kom ind igen, hvoraf der var 15.400. Ingen Fløjlsænder sås på vingerne, men de har nok været derude. 14 pibeænder trak syd. Branddammene er totalt lavvandede pga den nedbørsfattige vinter.

Der er forår i luften

onsdag 15. februar 2017
Og liv i haven
af Bent Jakobsen

Vejrmæssigt en fantastisk dag med strålende solskin fra en skyfri himmel, hvilket betød at de maksimale 2,5 gr føltes varme. Om morgenen havde den dog været ned på -3. En svag vind fra sydøst på 3-5 m/s kunne ikke køle solens stråler, som bagte i ansigtet. Sigtbarheden fulgte dog ikke trop, da den kun var 2 km. Og på grund af østenvinden var der totalt lavvande med sandbanker næsten til England.

Så nu kan det ikke skjules længere. Foråret banker for alvor på, så skal vi ikke lukke det ind. I alt 17 trækkende sanglærker tager vel ikke fejl og to flokke grågæs på henholdsvis 11 indtrækkende mod nordøst og 6 direkte mod nord mente også at det nu var tiden. Dette blev akkompagneret med lyden af tusindvis af sortænder. Der lå simpelthen en musik af gyvende sortænder over hele området.
I haven fløj amorinerne også rundt. Skovspurvene havde indtaget kassen på væggen ved naturskolen og musvithannen prøvede at gøre sig lækker for en hun. Derudover fremviste haven og et par grønirisker, 2 topmejser og årets første kurrende ringdue.

Alt var dog ikke lutter idyl. Desværre var tre sortænder søgt op på land, og måden de lå på tyder desværre alt for meget på at det er olie. ØV

Det er hvidt derude

torsdag 9. februar 2017
Hvidt pudder i landskabet
af Bent Jakobsen

En smuk vinterdag med svag nordøst og østlig vind, og det føltes ikke ret koldt da styrken kun var 4-5 m/s. Rigtigt klart vejr med en temperatur som på et tidspunkt lige tangerede nul, men ellers holdt sig på omkring -2 gr.

Stranden var pudret som en kvindekind med hvidt pudder, men nærmest vandet var der frit sand hvor 425 sølvmåger og 53 sandløbere fandt et frirum til at hvile og fouragere. En enkelt farvemærket sølvmåge med blå V.TR0. Flokken af Sortænder ligger stadig nord for pælerækken og en skarv tog højde og trak mod nord.

På vej tilbage gennem mosen startede the show of the day, hvor det var som at zappe på en fjernbetjening. En havørn kom udefra hen over militær tårnet, syd om fyret og fortsatte ind over P-pladsen. Lige sluppet denne flyvende dør kom en 2K vandrefalk drønende gennem mosen mod nord, hvor der pludselig strøg en blå kærhøg op fra klitterne og skulle mobbe den indtrængende falk.

Vel tilbage på stationen var det tid for Grønne, Svend Aage og jeg til et møde med NKV om den fremtidige struktur på naturcentret.

Forstyrrelser: Nogle tyske børn morede sig med at løbe efter mågerne for at få dem på vingerne.

20170209 132048

Kulden banker på

mandag 6. februar 2017
Stadig østenvind
af Bent Jakobsen

Det er meget stabilt vejr i øjeblikket. Østenvind 6 m/s og 8/8 med en god sigt. Temperaturen et par grader plus endnu, idet de lover rigtigt koldt vejr fra i morgen. Så går vi i dybfryseren.
Lige neden foran på sydstranden lå 18 havlitter tæt på stranden. De ganske få måger som kunne tælles ret nøjagtigt, 165 sølvmåger, 18 stormmåger og 3 svartbage stod primært spredt nord for pælerækken, da der var skydning og dermed fred og ro. Her fouragerede også 75 sandløbere og med dem en enkelt strandskade.
Grønne så i halvmørket en skovsneppe
Dagens højdepunkt blev en adult sydtrækkende sule lige bag revet.
Til aften møde i Blåvandgruppen.


1