Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (90)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (2)mar. (29)apr. (30)maj (28)juni (8)juli (25)aug. (23)sept. (30)okt. (24)nov. (11)

Hvidbryn kommer nærmere

søndag 30. september 2018
Vi forlanger snart vejrlig penge
af Bent Jakobsen

Så er vi tilbage i rytmen igen med kraftig nordvestlig vind op til 14-15 sekundmeter, og igen passerende byger. Holder det da aldrig op. Vinden lidt aftagende over middag.
Da vinden slap lidt af håndfaste greb i os åbnede Michael nogle få net, for at prøve om der ikke skulle være bare lidt fugle i krattene og det gav 6 fugle.
Ringmærkning: gærdesmutte 1, rødhals 2, munk 1, gransanger 1, fuglekonge 1. I alt 6 fugle af 5 arter.
Der var enkelte folk på Hukket her til morgen, hvilket gav en af de store lommer, en dværgfalk og en almindelig kjove.
De hvidbrynede løvsangere nærmer sig og i dag sås der en på Nyeng ved Tipmose.
Sidst på dagen ankom Jimmy Skat Hansen, som er observatør de næste to uger.

Sortmejser igen

lørdag 29. september 2018
Næsthøjeste ringmærkningsdag i efteråret.
af Bent Jakobsen

Så var der endelig lidt stilstand i lavtrykkene med de kraftige vinde som passerer hele tiden. Vinden fra vestlig retning og 5-6 sekundmeter. Der var byger i luften.
Pga bygerne blev der kun åbnet nogle få net i fyrhaven, og det gav da også bonus med i alt 94 fugle.
Det var sortmejseflokkene som var totalt dominerende og mange hundrede har passeret.
Nettene blev lukket allerede kl 10 da vejret forblev ret skidt, så en rimelig dag med 94 fugle på 3 timer på ganske få net.
Falsterbo er begyndt at få blåmejser i pæne mængder, så gad vide hvad som venter her på vestkysten.
Ringmærkning: gærdesmutte 1, jernspurv 8, rødhals 8, rødstjert 1, fuglekonge 1, sortmejse 62, blåmejse 7, musvit 2, bogfinke 4. I alt 94 af 9 arter.
På Grønningen var der flere aktive folk, og der sås bl.a. storpiber og høgesanger.

Bent

Vejret driller

fredag 28. september 2018
Ingen obs. eller ringmærkning
af Bent Jakobsen

Pga vejret var der hverken observationer eller ringmærkning i dag.

Bent

Ringdrosler i rusen

torsdag 27. september 2018
Trods vejret en OK ringmærkningsdag
af Bent Jakobsen

Vinden kom fra vest og var oppe på 8-9 sekundmeter, derfor var der ikke ventet det store i nettene.
På havet sad de samme personer som i går, men lige lidt hjalp det på havtrækket. En mallemuk blev spottet og 2 adulte dværgmåger. Også en dværgfalk prøvede lykken ud over det åbne hav.
Trods vestenvinden gav det da mere end 200 trækkende engpibere, flere var lige ned i området, som blev ryddet for hyben i foråret. Imellem dem blandede en skærpiber sig også.
Ringmærkningen gik over forventning. Bl.a. skal nævnes to ringdrosler som fulgtes ad ind i rusen, og kunne ringmærkes. De første ringdrosler, som er mærket i efteråret.
Ringmærkning: Jernspurv 2, rødhals 1, ringdrossel 2, sangdrossel 2, munk 7, sortmejse 9, grønirisk 1, dompap 2. I alt 26 af 8 arter.
De næste par dage ser ikke for lovende ud.

Bent

 

Amerikansk sortand

onsdag 26. september 2018
Død dag på havet
af Bent Jakobsen

Med en vindstyrke på 13-14 meter pr. sekund fra sydvest, skulle man forvente lidt fugle, men ak og ve, det mærkelige efterår fortsætter.
Sandet føg ind over klitterne, så kikkerter og næsen blev sandblæst. Sandfygningen kommer dog ikke fra det område som er ryddet for hyben, men fra de alleryderste klitter, hvor der er rigtig meget slid fra turisterne. Man kan se hvordan en ny sti udvikler sig ved at vinden får fat og bliver til store fordybninger ind i klitterne.
Der var mange folk på havet i dag. David Manstrup, onsdagsholdet, Morten Christensen og Neergård. Anders Zuschlag kom i går for at kigge på ringbasen. Men lige lidt hjalp det på havfuglene.
David spottede en amerikansk sortand komme trækkende med 5 almindelige sortænder med samme kønsfordeling som set på Jomfruland i går. Alle fik glæde af den. Kun 1 almindelig kjove blev set, og så bør 3 bjergænder også nævnes. Kun 10 lommer passerede.
Kun ganske få suler sås, så efterhånden skal vi håbe på østenvind, hvis vi vil se mange suler.

Bent

Endelig, endelig

tirsdag 25. september 2018
Så kom der fugle i garnene
af Bent Jakobsen

Om morgenen nordvest 6 sekundmeter efterhånden aftagende til 3-4 og drejende om til vest. Første dag i en længere periode uden kraftig vind. Temperaturen ret kølig og nede på 9 grader til morgen.
Nogle observationer i klitterne efter trækkende småfugle gav helt fint selv om det kun blev til 3 kvarter. Der var brug for en ekstra hånd ved nettene, så resten af obsen blev foretaget mellem netrunderne.
Det blev til i alt 1290 bog/kvækerfinker og det var første dag med en del kvækerfinker, ca 20%. Sortmejserne fortsætter og i dag trak 295. Første da med over 1000 stære og så er lærkerne også begyndt deres træk. I dag således 10 sanglærke og 4 hedelærker. Selv om der trak en del fugle på modvindstræk var antallet af engpibere utroligt lavt, når der tænkes på at de skal kulminere nu. Havtrækket var meget dødt.
Derimod kom der endelig gang i ringmærkningen med i alt 141 fugle. Så godt som samtlige fugle blev der taget biometriske mål på, så der var travlhed ved nettene og i laboratoriet.
Sortmejseflokkene kom igen i dag piskende gennem haverne, til glæde for ringmærkerne.ellers var rødhals og jernspurv dominerende.
Ringmærkning: Gærdesmutte 2, jernspurv 27, rødhals 33, rødstjert 2, sangdrossel 1, munk 2, gransanger 3, fuglekonge 3, sortmejse 46, musvit 8, skovspurv 2, bogfinke 6, grønirisk 4, gulspurv 2. I alt 141 af 14 arter.
En munk hun med deformt næb blev fanget. På næbryggen sad noget som lignede en vorte som på en heksenæse, og næbbet var vokset alt for langt og kunne ikke lukkes ude i spidsen. Ikke desto mindre besad hun en fedtscore på 3.

Munk deformt naeb20180925 092419

Munk med deformt næb.

Der ringmaerkes 20180925 084310

Michael og Jacob knokler med biometriske mål.

Ynglesæsonen slut

mandag 24. september 2018
Stadig stiv kuling fra nordvest
af Bent Jakobsen

Blæsten kom fygende ind fra Nordsøen med vind op til 14 sekundmeter fra nordvest. Bygerne stod i kø, som blev mindre i løbet af dagen, men det gav mange flotte regnbuer.
Pga. vejret var der ingen ringmærkning i dag. I stedet brugte jeg dagen til nedtagning af ynglefugleskiltene til Dværgterne området.
De sidste dages blæst har medført kraftigt højvande, hvilket har haft indvirkning på skiltene, som var skruet delvist ned i sandet. Det lykkedes dog med en spade og møje og besvær at få skiltene op. De skal nu klippes fri for minestrimmel og snor, inden de kan bæres op til stationen.
På stranden rastede 45 strandskader. Selv om det blæste meget trak flere hundrede finker op mod vinden, ligesom nogle stære- og grønsiskenflokke også trak.

Bent

 

Ringmærkerkursus

søndag 23. september 2018
Blæsten løjer lidt
af Bent Jakobsen

Stadig meget kraftig vestlig vind.
Henrik Bøhmer var på Hukket fra kl. 09.00 og her blev det til 2 store stormsvaler og 1 1K mellemkjove. Ellers er det lang tid siden der har været trækkende hættemåger, men i dag trak 487. Også småfuglene viste lidt modvindstræk med 300 engpibere og 200 bogfinker. I alt 50 sortmejser kom også piskende gennem vegetationen.
Ringmærkningskuset fortsatte i dag, og heldigvis var der lidt fugle i dag, så alle kursus deltagerne fik fugle gennem hænderne.
Jesper Johannes Madsen var her for at fortælle om ringmærkningscentralen til kursisterne.
Kurset sluttede med frokost, og et rigtigt godt kursus med dejlige mennesker sluttede umiddelbart efter frokost. Henning Ettrup skal have tak for et godt tilrettelagt kursus. Og tak til deltagerne Julie, Kirstine, Niki og Joakim.
I løbet af dagen åbnede Michael nettene i fyrhaven og i alt blev der ringmærket 12 fugle primært sortmejser, enkelte munke og en gransanger.

Ringkursus 20180923 094925

ringkursus 20180923 102711

Ringkursus 20180923 104009

Ringkursus 20180923 122450

 

Spurvehøg i nettet

lørdag 22. september 2018
Godt kursus med positive deltagere
af Bent Jakobsen

Stadig kraftig vind hele dagen, hvor den dog til sidst aftog helt ned til 14 sekundmeter og var drejet mere i vest. Kraftige byger fejede ind over landskabet.
Svend Rønnest og Henrik Brandt tog nogle timer i sabinebunkeren med resultat af 2 sodfarvede skråper, 1 mellemkjove og 1 lille kjove.
Lidt længere oppe af kysten ved Vejers blev der også set stormsvaler og flere storkjover.
På trods af vejret blev der åbnet nogle enkelte net i håbet om at fange et par fugle til kursisterne. Det gav da også pote idet det lykkedes at fange en spurvehøg og en ringmærket rødhals.
Iben og Henrik kom om morgenen og i løbet af eftermiddagen ankom også Jesper Johannes Madsen, som skal fortælle om ZM i en time tid i morgen. Også Jes Graugård ankom i løbet af aftenen.
Jeg fik fremvist vores ringmærkningsfaciliteter for Michael, og så må vi håbe der bliver nogle mærkedage. Vejret tyder ikke alt for godt.
Efter en god gryderet til 11 personer blev der hygget og snakket, og håbet om nogle fugle til ringmærkning i morgen er intakt, selv om vinden ikke løjer meget.

ringkursus 20180922 192511

Der råhygges til aftensmaden på ringmærkningskurset

Knud går i land

fredag 21. september 2018
23 sekundmeter og ankomst af kursister og vores ny ringmærker
af Bent Jakobsen

Knud kom løbende. Altså stormen navngivet Knud. Mærkeligt navn til en storm. Men han viste kræfter den stærke Knud. Vindstyrker det meste af dagen over 20 sekundmeter med maksimum 23 i middelvinden og stød op til 27. Enkelte byger løb også hen over området.
Ellers var det totalt vildt at se den sandfygning som foregik overalt. Fra flere klittoppe blæste sandet op så det lignede røg, og føg langt ind i land. Selv da jeg gik på grusvejen i mosen fik jeg sand i øjnene.
Når man skulle på stranden var det uundgåeligt at gå igennem en sandstorm inden man mærkede strandens faste sand under fødderne.
Et time i bunkeren i løbet af eftermiddagen gav to almindelige kjover, hvor den ene lys fase landede på stranden lige foran bunkeren og stod med vingerne hævet for at holde balancen.
Omkring middagstid kom kursisterne som skal deltage i ringmærkningskurset og Henning Ettrup dukkede selvfølgelig også op. Efter spisningen begyndte kurset, og jeg tog imod Michael Holdworth fra England, som skal være ringmærker til 1. oktober.

Bent


1   |  2  |  3     NÆSTE