Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (108)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: feb. (10)mar. (26)apr. (30)maj (31)juni (17)juli (29)aug. (31)sept. (30)okt. (29)nov. (14)

Kuling fra SV gav ikke mange havfugle

søndag 11. august 2019
Dog kom der vadere og et par kjover.
af Michael Brunhøj Hansen

I den kraftige sydvestenvind havde vi valgt at placere os i Sabinebunkeren der ligger et stykke mod nord fra hvor vi normalt står. Her kan man stå i læ, og man har et godt udsyn. Desværre var der dog en del sandfygning, så der hobede sig bunker af sand op i bunkeren hvor vi stod og sad; vi var op til otte mand i derinde. De vadere der kom (strandskader, islandske ryler, stenvendere, stor- og småspover, sandløbere, samt strandhjejler) trak typisk meget lavt og for det meste tæt på inde over stranden for at være mest muligt i læ for vinden; de kom trods alt fint og hurtigt mod syd. Der kom egentligt ret mange strandskader, 436 individer, samt 23 islandske ryler, 5 småspover, 4 storspover, 3 stenvendere og 2 strandhjejler. For mange af de fremmødtes vedkommende var der dog en forventing om at der skulle komme havfugle, men det blev aldrig rigtigt til noget: der kom 3 almindelige kjover – 2 mod nord, 1 mod syd – og i løbet af morgenen kom der også nogle suler trækkende, ca. 70.

Strandskader storm 00001Strandskaderne fløj helt inde over sandet. Så er det lettere at se, at der var to unge fra i år i denne flok - med mørke næbspidser. Foto: Ole Friis Larsen

Islaendere storm 00001To unge Islandske Ryler kom også tæt forbi inde over sandet. Foto: Ole Friis Larsen

Der kom desværre heller ikke nogen skråper, men ved Lyngvig blev der set den sjældne balearskråpe samt almindelig skråpe, så vi har måske misset dem på Hukket; muligvis har de dog trukket for langt ude til at vi har kunnet få øje på dem – de foretrækker nemlig vistnok dybt vand som der ikke er ved Hukket. Tidspunktet (vi er jo kun i medio august) har sikkert også stor betydning for antallet af havfugle der særligt er til stede i september og oktober.

Vi var altså nogle der gik lidt skuffede hjem, og vi og alt vores udstyr var sandet godt til, så måske skulle vi have placeret os et andet sted med mindre sandfygning. På grund af vinden blev der heller ikke ringmærket i dag, så Manon og Julie kunne sove længe.

Den kraftige vind skulle aftage i løbet af natten, og i morgen forventer vi lidt svagere vind, nok "kun" op til 11 m/s; vi placerer os dog nok ikke i Sabinebunkeren igen. Op ad dagen skulle vinden gå mere om i vest og siden aftage en anelse. Der er altså stadig en fin chance for at der kan komme nogle gode havfugle, og mon ikke vadertrækket også bliver nogenlunde.

Sabine bearbejdet 00001Udsigt fra Sabinebunkeren i læ for vinden, men alligevel var der sand overalt. Foto: Ole Friis Larsen

Så kom blæsten!

lørdag 10. august 2019
I morgen forhåbentligt nogle gode havfugle
af Michael Brunhøj Hansen

Vi havde talt om at hvis vinden i dag skulle blive for kraftig, ville vi obse fra Balearbunkeren. Den var dog om morgenen rimelig at have med at gøre, så vi obsede fra den sædvanlige position (der er også et noget bedre udsyn). Vadertrækket var ret godt, men antallet af strandskader var ret lavt med kun i alt 197 individer for hele dagen. Der kom overraskende mange storspover (36); der kom de sædvanlige islandske og almindelige ryler, sandløbere samt små kobbersnepper. Nogle strandhjejler, hvidklirer, stenvendere, rødben og en enkelt hjejle trak ligeledes forbi. Dagens fugl(e) på morgenobsen var dog 7 sortterne (6 adulte og 1 ung) der var i overgangsdragt til vinterdragt, og de gik kortvarigt til rast blandt ternerne på stranden. Antallet af svømmeænder var noget større i dag med 43 krikænder og, ret overraskende, to flokke af skeænder (6 + 16) som ikke er så almindelige her. To unge tårnfalke trak mod vest ud over bølgerne; en skrubtudse kom også på visit. Der kom fugle under det meste af morgenobsen som ikke blev kedelig, dog døde trækket efterhånden ud i slutningen hvor vinden også havde tiltaget noget.

Blav sortterne 00001Fin fugl på en morgenobservation. Den ene af dagens seks adulte/voksne Sortterner. Foto: Ole Friis Larsen

Der var mange flere splitterne rastende på stranden i dag, omkring 800, så det er godt, og der er fortsat en del hav-/fjordterner; de blev dog konstant jaget på vingerne af løse hunde, men det er ikke noget nyt. Der blev ikke kigget så mange måger igennem i dag, men David opdagede en leucistisk sølvmåge. En stor portion af hvad der må have været gårsdagens skarver, kom tilflyvende og gik til rast, ca. 2000 fugle. En fin rødstrubet lom rastede desuden lidt ud for kysten.

Blav splitter b 00001Kaotisk flok. Et beskedent udsnit af dagens 800 Splitterner. Foto: Ole Friis Larsen

Vinden tog noget til omkring middag med op til 12 m/s fra sydvest. Om eftermiddagen var vinden øget i styrke til ca. 14 m/s, så David og jeg gik ned i "hullet" for at se om der kom nogle havfugle. Der var i begyndelsen overraskende få, nærmest ingen suler; kun nogle enkelte strandskader og islandske ryler forsøgte at trække forbi i første omgang, så det så umiddelbart ikke så godt ud. Men efter lidt venten kom der en fin gammel sortterne i sommerdragt der trodsede den kraftige modvind. Endelig kom der en god havfugl, nemlig en storkjove. Der kom yderligere en fin gammel sortterne (måske havde vi i virkeligheden tre i alt) samt et par strandhjejler hvoraf den ene var ung, så turen var bestemt ikke forgæves.

Manon og hendes veninde havde en OK dag med 10 fugle hvoraf de 5 var løvsangere; hun fik desuden ringmærket 1 broget fluesnapper og 1 solsort. I morgen bliver nettene formentligt ikke åbnet hvis vinden bliver så kraftig som ventet. 

lovsanger ringm manon 10 08 2019Manon med én af de fem ringmærkede løvsangere fra i dag. De trækker igennem landet lige nu. Foto: Manon Ghislain

Som nævnt flere gange tidligere skulle den kraftige vind fortsætte hele natten og i morgen, og det kan godt give noget spændende. I morgen står den altså nok mest på havfugletræk (så som kjover, suler og måske en skråpe) da de fleste vadere ikke foretrækker at trække i stiv kuling.

Begivenhedsrigdag trods vind og vejr

fredag 9. august 2019
4500 skarver og en mudderklire.
af Michael Brunhøj Hansen

På trods af at morgenobsen var præget af nordvestenvind, havde vi en ret begivenhedsrig dag. Vinden var løjet noget af siden i går, så vi placerede os ved skuret igen. Tidligt kom der en ung spurvehøg der fløj lidt frem og tilbage, og en overgang sad i en antennemast, før den trak mod vest.

Blav Spurvehog 00001Ung Spurvehøg i solopgangslys. Lidt senere så vi den stryge ud over havet. Foto: Ole Friis Larsen

Lidt senere, omkring kl. 7, kom der pludselig skarver ind fra nord. Vi troede først at det var de sædvanlige ca. 3-500 individer der normalt er på fourageringstræk om morgenen, men vi fandt hurtigt ud af at der var en hel del flere. Det væltede ind, så jeg begyndte at tælle dem med kliktælleren; flokken så ikke ud til at have en ende, og mange af dem landede langs kysten som efterhånden blev næsten sort. Efter flere minutter og ca. 450 klik gangede jeg med 10, og det giver 4500 fugle! Det er tilsyneladende ny rekord for Blåvand; vi undrede os over hvor de kommer fra, men muligvis er det trækfugle. Ellers skete der ikke så meget andet på morgenobsen: der kom strandskader igen i dag, men i et betydeligt mindre antal, vel pga. vindretningen; der stod dog en fin ung brushane på stranden før den trak videre, og de første unge sandløbere blev også set i dag.

Blav Skarv b 00001Nogle af de 4.500 skarver ved Blåvands Huk fredag morgen, hvor der blev sat ny rekord for de sorte badegæster. Foto: Ole Friis Larsen

Ifølge vejrudsigten skulle vinden gå om i syd og senere sydøst i løbet af dagen, så jeg gik en tur på stranden senere på formiddagen for at se om der måske var kommet gang i trækket. Lige da jeg var gået ud af døren, hørte jeg mudderklirer kalde, og jeg så to fugle flyve meget lavt over Fyrvej forbi stationen og forsvinde. Da jeg kom på stranden, bemærkede jeg at der åbenbart var flere mudderklirer på træk. David skrev så til mig at Manon havde fanget en mudderklire i nettet, og det måtte jo være én af de to jeg så da jeg gik ud af døren!

Trækket på stranden var ikke dårligt med bl.a. 16 stenvendere (6 + 10) samt flere strandskader og store præstekraver. På stranden bemærkede jeg også en strandet sælunge der ikke så ud til at have det godt, og man kunne gå helt tæt på den (vi havde faktisk bemærket sælen i bølgerne på morgenobsen også). Ole kom ned på stranden og fik nogle gode billeder af den. Trækket begyndte at gå lidt i stå omkring middag, så vi gik hjem igen.

Omkring kl. 16, da vinden var gået rigtigt i sydøst, gik jeg atter på stranden, men der skete ikke så meget. Der kom yderligere 3 stenvendere (dagstotalen blev således til 20), så der er nok trukket mange af dem i dag, samt flere store præstekraver og strandskader. Sælungen var desuden væk, så den overlevede forhåbentligt. De mange skarver stod endnu på stranden og revlerne længere ude. Strandturen sluttede dog brat da der var regn på vej.

Manon og hendes veninde har haft en meget god dag med hele 39 fugle fordelt på 13 arter; den bedste fugl var naturligvis mudderkliren, der i øvrigt var en ungfugl, og det er sjældent at mudderklirer flyver i nettet. Der var flere løvsangere (7), dompapper (5) og havesanger (3).

Mudder f 00001Ung Mudderklire, nu med ring på. Dem er der ikke mange af fra Blåvand Fuglestation. Vi kender kun til tre, alle fra i år. Foto: Ole Friis Larsen

Vejret i morgen byder på lidt blæst fra sydvest der i løbet af dagen skulle tiltage en del så vi får op til 14 m/s i løbet af eftermiddagen. Det bringer nok en del havfugle så som suler tæt på land, og måske kommer der et par kjover og lommer. Det er dog tvivlsomt om der kommer en skråpe i løbet af dagen; her ser søndag bedre ud.

Blæsende dag med byger og flere strandskader

torsdag 8. august 2019
Afslappet dag i vente i morgen.
af Michael Brunhøj Hansen

Solen stod i dag op kl. 5.46, så morgenobsen begyndte et kvarter senere; allerede i næste uge rykkes obsen et kvarter frem igen, så efteråret er så småt på vej. Det fik vi også en lille forsmag på i dag med en hård vind fra omkring VSV, så vi satte os i "hullet" hvor der normalt er god læ, men dog lidt trangt, og det er ikke det bedste udsyn man har. Ikke desto mindre fik vi endnu en dag med mange strandskader hvoraf der efterhånden kommer flere og flere ungfugle i flokkene. Dagens antal strandskader blev således igen fircifret med 1252 fugle, så i de sidste tre dage er der blevet talt knap 4500 strandskader. De islandske kommer fortsat samt sandløberne, stenvenderne og de almindelige ryler. Vi havde regnet med en kjove eller en lom under morgenobsen, men disse kom ikke. Til gengæld kom der et par voksne krumnæbbede ryler i overgangsdragt og et par flotte strandhjejler i vestenvinden samt nogle hjejler; under den efterfølgende mågetælling kom der imidlertid en flot sydtrækkende rødstrubet lom i sommerdragt ret tæt på land.

Der stod ikke mange måger og terner på stranden i dag, dog var der en del flere splitterner end i de foregående dage. I dag stod der kun én kaspisk måge blandt mågerne. På stranden mødte vi Matthias fra Tyskland der også studerede mågerne. Han havde været i landet i nogle dage og kunne fortælle at han havde været med til at ringmærke nogle af mågerne og ternerne vi havde set på stranden i den forgangne uges tid, så det var lidt sjovt.

Blav Splitterne b 00001

Ung Splitterne med kun en lille gul spids på det sorte næb. Foto: Ole Friis Larsen

Manon havde en noget dårlig dag med kun 3 fugle i nettene. I dag fik hun en assistent, en veninde fra Frankrig, som hun og Ole var inde og hente i Esbjerg om formiddagen. Hun skal blive en uges tid.

Pga. noget regn om middagen og eftermiddagen samt blæsten kom jeg ikke ud resten af dagen. Ole var dog på stranden om eftermiddagen for at kigge på måger og fotografere, og han fik nogle trækkende strandskader og islandske ryler. David og jeg kunne så i mellemtiden blive klogere på aldersbestemmelsen af en almindelig ryle som Ole havde fotograferet i går.

Blav Almindelig Ryle c 00001 01

Almindelig Ryle, som måske gør os lidt klogere på aldersbestemmelse. Vi er stadig ikke helt færdige med at diskutere den. Fuglen bagved er en voksen i sommerdragt. Foto: Ole Friis Larsen

I morgen skulle vinden være aftaget noget og i begyndelsen komme fra nordvest og senere gå om i omkring syd. Der kommer sikkert flere strandskader samt flere af de andre vadere vi har set i dag, så ikke noget specielt er i vente; vi kan så i det mindste gå og stå på stranden uden at få sand i øjnene og udstyret. I morgen bliver dog et lille åndehul inden vinden kommer tilbage i weekenden, og den ser ud til at skulle blive temmelig kraftig, så det kunne godt blive spændende.

God, men lidt blæsende trækdag

onsdag 7. august 2019
Fortsat en del strandskader.
af Michael Brunhøj Hansen

Da vinden var taget en anelse til, skulle vi lige finde ud af hvor vi skulle placere os så vi kunne sidde i læ. Det blev oven på Balearbunkeren hvor der var fint læ med en god udsigt over havet. Atter var trækket domineret af strandskaderne som vi havde over 1000 af på den indtil kl. 9.30 forlængede morgenobs. Der kom også fint med islandske ryler (69), 10 stenvendere og 10 sandløbere. Der trak også flere storspover (12), 4 rødben, 3 store præstekraver samt en småspove. En ung rørhøg trak også sydover, og en sortand stod i strandkanten, men forsvandt i løbet af dagen. De unge almindelige ryler ankommer også for tiden, så vi (jeg) skal lige lære at skelne dem fra de adulte sandløbere ordentligt. Trækket gik mere eller mindre i stå ved 9-tiden, og vi kunne se på radaren at der var regn og torden på vej, så vi afsluttede obsen kl. 9.30 og gik hjem. Radaren viste desuden at der var kraftig regn i det nordvestlige Jylland som måske havde sat en prop i trækket. Regnen blev dog aldrig rigtigt til noget vildt her, og om eftermiddagen klarede det fint op.

Blav Sandlober b 00001

Fire friske Sandløbere. Tre af dem stadig i sommerdragt, omend noget slidt. Den fjerde lidt længere i overgangen til vinterdragt. Foto: Ole Friis Larsen

På vej ned på stranden var der også en sule der rastede på én af bunkerne, sikkert den samme fra i går, så den har det ikke godt; på vej hjem igen var den væk. I løbet af dagen har vi dog haft et par tyske turister der kunne fortælle os at de havde set en syg sule på stranden, men vi kan ikke rigtigt gøre noget ved det.

Blav Sule pa bunker b 00001

En Sule på en bunker er ikke noget hverdagssyn, og senere blev den set på selve stranden, så den havde det desværre nok ikke så godt. Foto: Ole Friis Larsen

Manon havde ikke haft en specielt god dag med kun 5 fangne fugle, heraf dog en fin dompap, så hun havde haft tid til at bage en lækker æblekage som vi spiste da vi kom hjem.

Om eftermiddagen gik David, Ole og jeg en tur stranden, ligesom i de foregående dage, for at se om der skulle være noget interessant. Dog havde militæret spærret området sådan at vi ikke måtte gå længere end til pælerækken. Vi fik dog et par flokke af strandskader (totalen i dag blev således på 1129 individer) samt en sydtrækkende almindelig kjove. Der stod desuden nogle ryler i strandsøen som Ole fik fine billeder af.

I morgen tidlig skulle vinden fortsat komme fra en sydvestlig retning og være nogenlunde lige så kraftig som i dag, men i løbet af dagen skulle den tiltage og blive hård; dagen i morgen bliver så formodentligt ikke meget anderledes end i dag.

Lang dag med godt vadertræk

tirsdag 6. august 2019
Bl.a. over 2000 strandskader.
af Michael Brunhøj Hansen

Dagen begyndte ret blæsende, så vi valgte at tage morgenobsen i læ af én af bunkerne på stranden. Der stod mange måger og terne på stranden, og en stor flok skarver valgte også at raste på stranden. Herudover kom der en del suler, mindst 140, over fouragerede tæt på kysten, så var godt gang i ved revet. Der trak bl.a. et par sorthovedede måger samt flere strandskader, islandske ryler og sandløbere samt nogle stenvendere og andre gode vadefugle, så vi udvidede morgenobsen med en halv time. Vinden lagde sig lidt efterhånden, så vi rykkede ud mod vandet omkring kl. halv ni; her stod der igen nogle kaspiske måger. Klokken ni fortsatte vi med diverse obs., men der trak fortsat ret store flokke af strandskader forbi (de største på ca. 60), så Ole og jeg talte dem og andre forbitrækkende vadere til kl. 11 og holdt derefter en lille pause.

Blav Strand kobber a 00001

En god håndfuld af de mange Strandskader, tæt fulgt af en voksen og en ung Lille Kobbersneppe. Foto: Ole Friis Larsen

Omkring kl. halv et vendte jeg tilbage for at fortsætte træktællingen da der stadigvæk kom en del strandskader. Ud over en pause i trækket omkring midt på eftermiddagen trak der jævnligt flere store strandskadeflokke forbi i strandkanten hvor jeg sad, de to største på ca. 100, men der var også flokke på fx 90, 85, 70, 60 osv. Ole ankom lidt senere og fik nogle fine flokke at se; på vej hjem kravlede han gennem sandet for at fotografere en tillidsfuld sandløber, og senere havde han en rastende sule på én af bunkerne; det var måske individet fra i går. Først kl. halv syv da trækket så ud til dø hen, gik jeg hjem med yderligere 944 strandskader. Totalen i dag blev til hele 2055 strandskader hvoraf kun 8 var 1K'ere. Herudover trak der 242 islandske ryler, 133 sandløbere, 11 stenvendere, 5 storspover, 5 små kobbersnepper og 1 hvidklire og småspove. De almindelige ryler trækker noget fåtalligt for tiden da vi kun havde ét enkelt individ. En ung rørhøg valgte uden tøven at trække mod vest over det frodende hav.

Blav Islandske a 00001

En flok af dagens Islandske Ryler, de fleste i denne flok er unge fugle. Foto: Ole Friis Larsen

Manon havde 15 fugle i nettet i dag.

I morgen skulle vinden blive lidt kraftigere og fortsat fra omkring sydvest, men om formiddagen skulle der komme regn, så trækket bliver måske ikke lige så godt som i dag.

Nu kommer de unge

mandag 5. august 2019
Flere gode fugle i dag.
af Michael Brunhøj Hansen

Dagen begyndte med vind fra sydvest, og der var trækkende fugle allerede fra begyndelsen af morgenobsen. Der stod mange terner, hovedsageligt fjordterner, på stranden som lettede hvert andet minut og gjorde det måske svært at se trækkende fugle i strandkanten. Ikke desto mindre trak der små flokke af strandskader og islandske ryler forbi; ret hurtigt dukkede der en ung sorthovedet måge op som rastede kortvarigt i revet. Ikke længe efter kom der en fin ung sortterne, og snart så vi de første unge islandske ryler hvoraf den største flok var med 15 unge; de første unge strandskader kom også i dag. Der kom efterhånden også mange suler til, sådan at der på et tidspunkt var omkring 130 fouragende i én gruppe ude på havet. Hen mod slutningen af obsen kom der en flot ung dværgmåge som, ligesom den sorthovedede, rastede kortvarigt blandt de mange terner. Morgenobsen bød altså kun på omkring 139 vadere, heraf bl.a. 99 strandskader og 34 islandske ryler, men de fugle der kom, var spændende.

Vi tog efter morgenobsen igen på stranden for at tælle mågerne og få dem kigget igennem. Oppe fra klitten kunne vi se at der stod flere kaspiske måger, inkl. en flot ungfugl, så de skulle lige undersøges nærmere. Vi fandt i alt 2 unge, 3 3K'ere, 4 4K+'ere og 2 gamle, i alt 11. Ole fik desuden aflæst 6 ringe, så vi var rimeligt tilfredse med otte mågerarter i dag (hvis der var kommet en ride, havde vi haft alle de almindelige måger).

Kaspisk 1k a 00001

Kaspisk 1k a 00001 01

Ung Kaspisk Måge ved Blåvands Huk, hvor vi i alt så 11 måger af den art i forskellige aldersklasser. Foto: Ole Friis Larsen

Først på eftermiddagen kom der lidt regn, men da det klarede op omkring kl. 16, tog Ole og jeg på stranden igen. Flere af mågerne fra om morgenen stod der endnu, og vi fik aflæst yderligere 2 ringe af hhv. en sildemåge og en hættemåge. Der var tilsyneladende kommet godt gang i vadertrækket efter regnen (vinden var desuden gået i syd), så vi begyndte naturligvis at holde øje med hvad der måtte trække forbi. Det blev til 261 strandskader, 4 islandske ryler, 2 almindelige ryler, 9 sandløbere, 1 stenvender og 3 store præstekraver. Der kom desuden en sule trækkende lavt tæt på land; den fortsatte sågar over land mod fyret, og det lignede kortvarigt at den ville lande på én af bunkerne. I vandkanten lå der en blå vandmand (eller brandmand) som vi begge ikke havde set før.

I morgen bliver det igen sydvestenvind, dog skulle vinden blive lidt hårdere, så vi håber at det bringer noget godt med sig.

Strandskadens Dag i dag

søndag 4. august 2019
Vejret var dog ikke helt med os.
af Michael Brunhøj Hansen

I dag var det Strandskadens Dag, men desværre var vejret, og dermed også trækfuglene, ikke helt med os. Det var overskyet fra morgenstunden, og det blæste lidt fra nordvest; efterhånden kom der endda noget finregn og byger ind fra vest som ikke var forudset af prognoserne. Morgenobsen var altså igen ikke god med kun i alt 97 trækkende vadere, heraf 71 strandskader, 20 almindelige ryler samt enkelte islandske ryler, sandløbere og rødben.

Da obsen var slut, gik Ole og jeg ud på revet for at tjekke mågerne igennem (vi ville bl.a. igen se om vi kunne aflæse nogle ringe). Vi havde udset nogle fugle under obsen og gik ud på revet for at komme tættere på, men det er lidt af et kapløb eftersom turisterne også var på vej derud og nærmest med garanti ville få skræmt mågerne væk, hvilket også skete til dels. Det lykkedes os dog at aflæse ringen på en gammel sildemåge, men det drejer sig nok om en lokal fugl fra Langli. Vi genfandt desuden den gamle kaspiske måge fra i går og fandt en ny fugl, en 2K.

Ud på formiddagen begyndte der at komme større strandskadeflokke, så de få besøgende der var på stranden (anført af Svend Rønnest), fik alligevel lidt underholdning; strandskadetotalen fra morgenobsen blev således suppleret af yderligere mindst 266 individer. Den gamle kaspiske måge blev også fremvist for gæsterne, og der kom tillige nogle flotte almindelige kjover der en overgang fouragerede i revet.

Hjemme på stationen, hvor gæsterne bl.a. kunne opleve hvordan fuglene fanges og ringmærkes, kom der virkelig ikke mange fugle i nettene, kun sølle 4, så Manon var lidt skuffet. I løbet af hele dagen har vi nok haft 30-40 besøgende.

Vinden skulle i morgen komme fra det sydvestlige hjørne og i løbet af dagen dreje om i syd eller måske syd-sydøst, så vi håber på at der kommer nogle flere fugle end i de seneste par dage som jo har været lidt kedelige.

Strandskader 00001

En af dagens flokke af Strandskader. Foto: Ole Friis Larsen

Dårlig morgenobs, god ringmærkningsdag

lørdag 3. august 2019
Strandskadens Dag i morgen.
af Michael Brunhøj Hansen

Vinden var i dag i nord fra morgenstunden, så fugletrækket var desværre en meget tynd kop te. Mellem 6.30 og 7.00 trak der fx kun 2 strandhjejler og 6 strandskader forbi. Under hele morgenobsen trak der 96 strandskader, 6 storspover, 4 islandske ryler, en småspove, en hjejle og en smuk gammel han af lille kobbersneppe, i alt 112 vadere. Højt kom en flok hættemåger på 29 trækkende i V-formation, en rødstrubet lom trak mod nord, og nogle knarænder og edderfugle trak mod syd. Der var også en fin 1K ride der en overgang fouragerede i revet. Tinksmeden stod fortsat samme sted og fouragerede.

Under morgenobsen havde vi bemærket at flere af mågerne var ringmærkede, så da de tre timer var gået, gik Ole og jeg ned på stranden for at se om de kunne aflæses. De fleste stod desværre lidt afsides da vi kom derned, men pludselig stod der en meget kaspisk måge-lignende fugl med en grøn ring hvilken det lykkedes os at aflæse. Jeg fandt frem til at fuglen formentligt var ringmærket i Oberspreewald-Lausitz i Tyskland i 2013, så den er ca. 7 år gammel. Den er bl.a. set og fotograferet i Holland i 2014. Oberspreewald-Lausitz er kendt for at huse både sølvmåge, middelhavssølvmåge og kaspisk måge samt blandede par af disse, så man skal passe på med hybridmåger herfra. gull-research.org, som tilfældigvis havde data på denne måge, skriver at den umiddelbart er en fin kaspisk måge, muligvis en han. Ole fik billeder af den og indrapporteret den. Der stod også to yderligere kaspiske måger på stranden, endnu en adult samt en 4K; der kom også to strandskadeflokke, så vi fik lige rundet 100 strandskader med en dagstotal på 135.

Da vi kom hjem fra stranden, havde Manon bagt nogle gode pandekager. Hun havde, modsat os på morgenobsen, haft en god dag med hele 25 fugle fordelt på 16 arter; dette var bl.a. 5 løvsangere, 4 gulspurve, 3 tornsangere, en gulbug, dompap, fuglekonge, broget fluesnapper og tornirisk.

Her til aften fik vi svar på mågens herkomst. Det var som ventet de samme data fra foroven, dog har man registreret den som sølvmåge sp.; dette skyldes nok at man under ringmærkningen ikke kan se hvilke arter der ligger på rederne når alle mågerne flyver op og når de ligner hinanden til forveksling.

I morgen er det Strandskadens Dag, så vi håber på at mange mennesker (og strandskader) har lyst til at deltage til arrangementet der kommer til at foregå på fuglestationen og på stranden fra 8.00 til 12. Vinden skulle blive i nordvest, så der kommer sikkert nogle gode strandskadeflokke forbi, men nok ikke helt nede i strandkanten.

Stille og rolig dag

fredag 2. august 2019
Nordvestenvind hele weekenden.
af Michael Brunhøj Hansen

Trækobsen bød i dag ikke på mange fugle, men det var vel ventet med det ret uforanderlige vejr. Således rundede vi ikke mere end 500 vadere om morgenen. Det var desuden temmelig lavvandet, så flere af vaderne trak ind til en midlertidig rast, og der stod også masser af måger og terne på revet. Tinksmeden fra i går stod stadig på stranden, eller nærmere bestemt i en sø neden for klitrækkerne; det er lidt usædvanligt at den raster dér hvis der er tale om en saltvandssø. Flere vadere er tilsyneladende tiltrukket af søen, så der har også stået bl.a. mudderklirer, en svaleklire samt en dværgryle dernede.

Strandskaderne var langt de dominerende i dag med 332 trækkende fugle (245 under morgenobsen), og mange gjorde som nævnt et midlertidigt ophold på stranden. Næstflest af vaderne var sandløber med kun 14 fugle forfulgt af rødben med 12 fugle; blot 5 almindelige ryler trak forbi. Indtrækkende kom en brushane med et par dobbeltbekkasiner, og en gøg trak i løbet af morgenen også forbi. En tårnfalk forsøgte at trække mod nordvest, men kom lidt efter tilbage. Desuden trak en almindelig kjove i mørk fase trak mod nord, og mindst 100 landsvaler trak mod syd. Alle de forbitrækkende vadere har hidtil været adulte og mere eller mindre i sommerdragt og således ret lette at bestemme, men det varer ikke alt for længe før de bliver mere udfordrende når ungfuglene ankommer, og når de adulte for alvor får vinterdragten på.

Manon havde en god morgen med ringmærkningen hvor første runde bød på 8 fugle, heraf en træløber samt en højlydt stor flagspætte, så hun er tilfreds. Vi venter spændt på at bl.a. efterårets første høgesanger går i nettet.

Til eftermiddag var jeg igen en tur på stranden en times tid. Vinden var taget noget til og var drejet om i nordvest. Der kom nogle strandskadeflokke, og tinksmeden stod stadigvæk ved søbredden trods de mange turister.

I går ankom Michael Stabell og Peter Lyager og skal blive et par dage, og i dag ankom Ole Friis Larsen som skal blive og hjælpe med trækobserne i de næste tre uger. Bo og Eva er ligeledes ankommet, så der er efterhånden ved at være mangel på sengeplads. David tog dog til Esbjerg, men vender tilbage igen på søndag til Strandskadens Dag.

I morgen ser det ud til at vinden bliver svag og fra nord til nordvest, så vi regner heller ikke med noget særligt træk i morgen.


FORRIGE     1  |  2  |   3   |  4     NÆSTE