Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (121)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: feb. (10)mar. (26)apr. (30)maj (31)juni (17)juli (29)aug. (31)sept. (30)okt. (29)nov. (14)

Blæst fra nordvest, og Lisa væk et par dage

mandag 30. september 2019
Hun er tilbage igen torsdag.
af Michael Brunhøj Hansen

Lisa kunne gå i seng igen da vinden var for kraftig til at nettene kunne åbnes. Jeg skulle dog ud i den kraftige nordvestenvind og sidde i 3 timer. Det var dog ikke alene hele tiden, for jeg fik en overgang selskab af Anders Zuschlag der skal blive i området i et par dage og bl.a., ud over at se på fugle, arbejde lidt på fugledatabasen. Jeg havde sat mig ved skuren da der er fint læ, dog kommer der en del sand hvis det ikke har regnet.

Som ventet kom der ikke mange fugle: inden for de første 10 minutter kom der en vandrefalk som småfouragerede lidt over stranden og forsøgte at snuppe sig sandløbere o.lign.; det lykkedes dog ikke, så den trak hurtigt videre sydover. Der kom ind i mellem en enkelt rødstrubet lom (17 i alt i dag), hvoraf enkelte trak mod nord. Herudover kom der en flok grågæs indtrækkende samt mindre flokke af knortegæs. Der kom ligeledes spids- og pibeænder (hver af disse lidt over 30 i antal), typisk temmelig højt, så nogle flokke er nok blevet overset.

Der kom en større flok spover bestående af 13 storspover og 2 småspover ret højt; det lignede de forsøgte at trække mod vest imod vinden, men de gav så efter og trak sydover. Det er et stykke tid siden jeg har set så stor en spoveflok.

Der var ikke meget gang i småfuglene. På vej hen til skuret rastede der flere bogfinker og engpibere på stien der næsten ikke orkede at flygte fra mig, så de var nok noget tynget af vejret og trak derfor ikke rigtigt. Der kom dog enkelte skærpibere samt 2 bjergvipstjerter, alle trækkende mod nord hvilket de jo har det med at gøre når vinden kommer fra det verdenshjørne.

Hele familien Flam rejste her til eftermiddag til København, så jeg har så godt som hele stationen for mig selv, men her er næsten uhyggeligt stille nu. Bent er tilbage fra Hamborg, og han kommer således til at stå for ringmærkningen de næste par dage. Jeg håber næsten han fanger noget sjældent så Lisa kommer til at fortryde sin fraværen bare en lille smule. 🙂

I morgen ser det indtil videre ud til at vejret bliver roligt. Vi får en svag, let skiftende vind fra mellem nordvest og nordøst, og den regn der blev spået i går, er i dag fraværende, så vi får forhåbentligt en ganske fin dag. Jeg kan fornemme at vi fanger en god fugl i morgen, muligvis en hvidbrynet løvsanger.

En del lommer

søndag 29. september 2019
Efterårets første kvækerfinke ringmærket.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Dagen begyndte med noget blæst som efterhånden aftog en del, men derimod blev erstattet af et regnvejr som dagen skred frem. Vi sad således i hullet, op til 6 mand, indtil vinden blev noget svagere omkring kl. 9 hvor vi satte os op på den høje bunker. Dagens mest talrige trækfugl blev den rødstrubede lom som vi havde 176 af, og det er det nyeste højeste antal for efteråret og bliver nok slået inden længe igen. Der er ligeledes kommet gang i alkefuglene; vi havde 6 lomvier og 8 lomvier/alke, og flere af dem kom tæt på stranden. Vi har stadig flere kjover trækkende, og i dag blev det til 5 almindelige hvoraf 2 og 3 trak sammen.

Vadertrækket på mindst 2 sortgrå ryler som er fåtallige her; der kom formodentligt en 3., men den måtte forblive ubestemt. Herudover 38 almindelige ryler, 3 stenvendere (dem har vi ikke set så meget i et stykke tid), 1 islandsk ryle samt 15 strandskader hvoraf en stor del var ungfugle. Ande- og gåsetrækket var småt med enkelte ederfugle, knortegæs og 1 toppet skallesluger; det samme gælder for småfugletrækket med enkelte eng- og skærpibere, og vi havde ikke én bjergvipstjert. En flot vandrefalk blev dagens eneste trækkende rovfugl.

Stort set resten af dagen er tilbragt indendørs pga. regnen, og her til aften har Lisa og hendes familie fejret nytår, så vi har spist fin middag. Lisa drager i øvrigt, sammen med familien, til København i nogle dage fra i morgen, og hun er først tilbage på posten torsdag som det ser ud lige nu. Det kommer altså til at blive temmelig stille her, desværre ...

... Men hun var nok ikke kommet til at ringmærket meget alligevel, for i morgen bliver vinden med stor sandsynlighed for kraftig til overhovedet at åbne nettene (op til 13, måske 14, m/s fra nordvest), og tirsdag og onsdag ser ret våd ud, så der kommer nok heller ikke til at ske det helt store hvis det kommer til at holde.


Lisa Flam:

Windy, rainy day turned out to be interesting!

There weren’t too many birds today but an interesting variety. I finally got my first Brambling (kvækerfinke) today! It is also the first for this season. All Robins (rødhalse) (3) were recaptures. Also had 4 Blue Tits (blåmejser) in the nets on our last round. I love making up stories in my head- there were three juveniles and one adult female, you can clearly see juvenile plumage; the head still has brown feathers and yellow feathers on their face etc. 

I decided they are a family, and I got to admit that this is already the second time this week we had a few juvenile Blue Tits and 1 adult in the same net together. We, of course, released them all together and they indeed flew to the same place!

20190929 114334.jpg1
1cy Blue Tit (blåmejse) with partial juvenile plumage. Photo: Lisa Flam

Last two rounds we finally were getting some birds but had to close the nets early due to a rain storm that was appearing from the sea (thanks David and Michael for running in the rain to close all nets!)

I finally got Adam to join us in opening the nets, I am really enjoying my family finally understanding what I do here every day. They come around with me, help me write the data down, open and close the nets and get up early with me!

20190929 091304.jpg1
1cy male Brambling (kvækerfinke), first for this season. Photo: Lisa Flam

Thanks everyone for your help!

Species (art) New Ringed (ringmærkede) Recapture (genfangster)
Wren (gærdesmutte) 1  
Dunnock (jernspurv) 2  
Song Thrush (sangdrossel) 2  
Coal Tit (sortmejse) 2  
Blue Tit (blåmejse) 4  
Great Tit (musvit)   1
Chaffinch (bogfinke) 3  
Brambling (kvækerfinke) 1  
Common Whitethroat (tornsanger)   1
Lesser Whitethroat (gærdesanger) 2  
Blackcap (munk) 1 1
Chiffchaff (gransanger) 1  
Robin (rødhals)   3
Total 20 6


20190929 115859.jpg1Adam and his first Coal Tit (sortmejse). How exciting! Photo: Lisa Flam

20190929 080020.jpg1.jpg1
Wren (gærdesmutte). Love how small and strong they are. Photo: Lisa Flam

 

Mange byger med torden

lørdag 28. september 2019
Ret begivenhedsløs dag.
af Michael Brunhøj Hansen

Morgenobsen blev desværre ikke til så meget i dag, for allerede efter en times tid kunne vi høre torden i det fjerne, og det så ud til at have kurs direkte imod os. Hele dagen er der kommet kraftige byger i en lind strøm og vinden har været oppe i den kraftige ende. Nettene blev åbnet i 20 minutter i løbet af formiddagen, men så hurtigt lukket igen da der kom en hidsig byge. Ingen fugle blev fanget i det korte tidsrum.

Der trak dog nogle rødstrubede lommer, og der syntes at trække flere toppede skalleslugere end sædvanligt. Vi havde 1 Dværgfalk trak lavt over stranden. Jeg talte "trækkende" sortænder den første halve time, men derefter gik det i stå, så det er nok i virkeligheden fourageringstræk.

Om eftermiddagen tog David og jeg til Oksbøl for at deltage i Hans Meltoftes foredrag om observatørernes optællinger af vadefugletrækket ved Blåvandshuk siden begyndelsen. Det var meget interessant at se de forskellige data som vi observatører (og ringmærkere) har været med til og hvad vores arbejde bliver brugt til.

I morgen burde der ikke komme nært så mange byger, og vinden skulle aftage noget i løbet af morgenen. Vi regner således ned at der bliver ringmærket inden der skulle komme regn lidt over middag.

Forventninger blev ikke helt opfyldt

fredag 27. september 2019
Ikke mange ringmærkede fugle.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Efter et par gode trækdage blev i dag en noget mere afslappet affære. Vinden var drejet om i sydvest, og der kom igen byger fra vest. Over havet trak en del rødstrubede lommer, 143, hvilket er det hidtil højeste her i efteråret. I forhold til gårsdagens op imod 6000 knortegæs kom der i dag ca. 100 gange færre (60). Af ænder kom der bl.a. 48 spidsænder, 21 pibeænder og 2 krikænder, og af vadere blev det til 5 strandhjejler samt dagens fugl, en sortgrå ryle, fundet af Henrik Læssøe der en overgang havde sluttet sig til os på morgenobsen.

Efterhånden kom der også et større antal trækkende småfugle i løbet af morgenen, så vi fik en del engpibere og tornirisker; vi havde 4 bjergvipstjerter og 1 hedelærke. Af rovfugle blev det til 1 spurvehøg og 1 dværgfalk.

Mathias havde sin sidste dag her i Blåvand, så vi var inde og sætte ham af ved stationen i Oksbøl. Det har været hyggeligt at have ham på besøg og til at hjælpe til i næsten en måned, så nu er her, i hvert fald for en stund, et lille tomrum.

I morgen bliver det interessant at se hvad det bliver til. Vinden bliver muligvis for kraftig til at åbne alle nettene (9-10 m/s fra sydvest), og der skulle også komme noget regn eller nogle byger, så der er ikke de store forventninger til ringmærkningen. Vinden kunne måske give nogle havfugle, men vi får se!


Lisa Flam:

It is interesting seeing the weather change and its effect on the migrating birds.

I was expecting there to be a bit more birds than we had today after the high volume days we had this week. However, after 1,5 hours from opening the nets it started pouring for about 20 minutes, we decided to close and re-open the nets after the rain stops to make sure no bird get hurt. The sky seemed clear of birds and not many birds were heard around.

I had my first Stonechat (sortstrubet bynkefugl) for this season (a few were ringed before I arrived). It was a 1CY with still some juvenile plumage

On one of the rounds my mother and brother joined and they saw Blue Tits (blåmejse) (we don’t have them in Israel, although they are really common here for us they are exciting!) and I was hoping to have them in the net (I know they BITE, I really wanted them to get a chance to see them from close. Luckily last round there were three in the nets!

For Mathias’s last day here he got to get wet running out to close nets, and to ring his first Song Thrush (sangdrossel)- I think it was worth it!

Thanks Mathias, Michael and my lovely family for all your help!

Species  
Dunnock (jernspurv) 1
Robin (rødhals) 2
Stonechat (sortstrubet bynkefugl) 1
Song Thrush (sangdrossel) 1
Common Whitethroat (tornsanger) 1
Blackcap (munk) 1
Chiffchaff (gransanger) 1+1
Blue Tit (blåmejse) 3
Great Tit (musvit) 1
Chaffinch (bogfinke) 2
Total 14+1

 

20190927 130130.jpg1
2CY female Blue Tit. You can see the blue color on all the primary covers is the same as on the greater covers, also, alula is the same blue as well. Photo: Lisa Flam

20190927 130147.jpg12CY Tail feathers, see how they are a dark clear blue color as apposed to a 1CY that would still have blue-black colors. Also, very fresh as a 1CY would be more worn. Photo: Lisa Flam

20190927 130230.jpg1Robin and Adam with Blue Tits! How brave of them to hold them after watching me get bitten while ringing. Photo: Lisa Flam

Knortegæs i massevis!

torsdag 26. september 2019
Trækkende natravn.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Jeg ved ikke helt hvilke forventninger vi havde til dagens morgenobs. Det var gråt, trist og noget diset med lav sigtbarhed, så det virkede ikke ligefrem lovende, men i det mindste havde jeg selskab af David (og Henrik Brandt). Det første stykke tid var overvejende domineret af pibeænder (disse havde vi i alt 1119 af), men der kom også mindre flokke af mørkbugede knortegæs. Der trak også småfugle, primært engpibere, men også bogfinker. Der kom 2 fiskeørne kort efter hinanden rigtig godt i klitterne som trak over stranden og ud i disen. Den ene landede kortvarigt på stranden. Herudover kom der et par dværgfalke.

Det klarede efterhånden en smule op, og der kom flere og flere småfugle og ænder/gæs trækkende. Knortegåsflokkene og disses størrelse og antal begyndte at stige stødt som dagen skred frem med store flokke på op til mellem 200-300 individer der kom med jævne mellemrum. Mellem kl. 11.15 og 15.30 havde vi talt omkring 4500 med flest i første halvdel. Dagens total endte på 5833 mørkbugede knortegæs hvilket er det 6. højeste antal på én i dag nogensinde i Blåvand!

Dagen blev lidt mere vild da David omkring kl. halv 12 pludselig opdagede en gøgelignede fugl der kom omstrejfende nedenfor den høje bunker. Det var dog ikke en gøg, men en natravn viste det sig! Den fløj frem og tilbage et par gange før den tilsyneladende forsvandt mod syd, for Bent, som var i Fyrhaven, opdagede den og så den lande i haven. Lisa ville gerne fange den, men det blev desværre ikke til noget i denne omgang. Der var tale om en gammel han da hvide felter i vingen kunne ses.

I løbet af eftermiddagen kom der en adult sule trækkende over Fyrbakken lige over Mathias' hoved, og det var også lidt specielt at se en sule så langt inde over land.

Trækket døde efterhånden lidt ud, dels fordi der kom en byge i løbet af dagen (der kom dog flere store flokke efterfølgende), men omkring kl. 15 stoppede trækket stort set. Det blev altså en lang dag hvor vi var ude det meste af tiden fra 7-15.30.

Der sker et lille vejrskifte i morgen hvor vinden skal gå om i sydvest. Det kunne meget vel give nogle spændende fugle i nettene, og vi regner med at der i hvert fald ryger en hvidbrynet løvsanger i et af nettene.


Lisa Flam:

Last day of SE wind (for now) was good as expected. Although we didn’t have any special birds, we did have a wide variety of species and  a nice amount of birds.
Something interesting happened today, usually the amount of birds in both gardens is almost the same. Today on our first round in the nets we had 2 birds in the Station Garden, and 57 in the Lighthouse Garden. The day continued this way, in total of 86+1 birds, 11+1 of them were from the Station Garden and 75 in the Lighthouse!

Throughout the 5 weeks I have been  here I have never had such a contrast between these 2 gardens.

Close to the end Bent saw a Nightjar (natravn) fly down pretty close to the nets and we were hoping to catch it. Unfortunately, due to the rain ,I had to close the nets without having enough time for it to fly in. Maybe tomorrow? That would definitely be exciting.

My family came to visit me, and they will be spending 4 days here. It is wonderfull having the opportunity to share a bit of this amazing place, warm friendly people  and wonderful experience with them! Words can’t describe Blåvand Birdstation, but maybe being here could make them understand it better.

Thanks Xenia, Mathias, Bent and David for your help!
Also Robin, Adam and Shelly for coming all the way from Israel!

Species  
Donnuck 1+1
Robin 19
Common Redstart 2
Song Thrush 8
Reed Warbler 1
Common Whitethroat 1
Garden Warbler 3
Blackcap 7
Chiffchaff 35
Willow Warbler 3
Goldcrest 4
Chaffinch 2
Total 86+1

 

 

20190926 120631.jpg1Shelly with a Robin. Although we do have Robins in Israel it is exciting to see them so far away from home! Photo: Lisa Flam

 

 

20190926 101924.jpg1Robin and Robin!!! (well, Robin Flam and European Robin, if you must...) Photo: Lisa Flam

Efterårets hidtil bedste ringmærkningsdag

onsdag 25. september 2019
Omkring 140 rødstrubede lommer og 1 sortstrubet.
af Lisa Flam, Michael Brunhøj Hansen

Dagen var ret diset og gråt, og der var ikke forfærdeligt mange trækfugle trods sydøstenvinden; det var i ringmærkningshaverne det sneede. Ikke desto mindre havde vi en del rødstrubede lommer, nemlig omkring 140, og vi havde vores første sortstrubede lom dette efterår (de er sjældne på disse kanter). Af rovfugle blev det til 1 tårnfalk, 1 vandrefalk og 1 dværgfalk, og vi havde af vadefugle 4 strandhjejler, 1 småspove og 11 almindelige ryler. Det blev heller ikke til så mange andefugle, nemlig kun 12 pibeænder, 9 toppede skalleslugere, 6 spidsænder og 6 krikænder; der kom kun 1 grågås af gæs.

Der var fest i haverne da blåstjerten blev genfanget i Fyrhaven. I Stationshaven blev to rødtoppede fuglekonger fanget samtidigt. Det blev alt i alt til den hidtil bedste ringmærkningsdag dette efterår med over 130 ringmærkede fugle (mere info forneden).

I Fyrhaven havde Svend Aage Clausen og Svend Rønnest en hvidbrynet løvsanger; den fløj desværre ikke i et af nettene.

Sent om aftenen ankom Lisas mor, bror og søster og skal blive nogle dage. Vi er nu 7 personer på stationen, og der kommer yderligere to på fredag, så der bliver godt fyldt op i weekenden!

I morgen fortsætter sydøstenvinden, så vi håber på lidt mere træk end i dag.


Lisa Flam:

SE WIND PLEASE STAY! (well, go and come back real soon please).

Today while we were opening the nets I didn’t see/hear many birds around, but the weather, wind and clouds were all perfect for a good day.
We decided to go out for first round earlier than usual anyway, just to be safe. Down in the station garden we had 2 nets with over 20 birds in them and contacted Bent he should hurry- we already know that 20+ birds down here would mean many more in the lighthouse garden.

20190925 073706.jpg1
Mathias and a net filled with birds. Photo: Lisa Flam

20190925 075903.jpg1Lisa with bags full of birds, and yes, It was heavy.

Mathias and I finished ringing 30 birds in the station garden and rushed up to join Henrik and Bent. When we talked to Henrik we were told “at least 25 Chiffchaffs (gransangere) in one net and also recap Red-flanked BLUETAIL (blåstjert)”. I'll make a long story short and say that in total of the first round we had over 100 birds! While the guys were getting the birds out of the nets I was ringing and had Svend Rønnest help me write the data.

The Red-flanked Bluetail lost 0,3 grams so maybe it will stay around for a few more days.

20190925 093255.jpg1
Recapture Bluetail. Photo: Lisa Flam

Thanks to Bent, Henrik and Mathias everything went smooth.

After this strong morning David called to say it is about to rain and in seconds the rain was really strong. Bent and Mathias ran out to close all nets and make sure no bird is still in them while I finished ringing the birds in the lab (I got the dry job this time!). After about 45 minutes we opened the nets again and had about 30 new ringed birds.

Michael joined the last rounds and was able to get a few birds out of the nets as well.

It was a wonderful day with plenty of birds, people and nice weather. Thanks everyone for your help!

Species New ringed Recapture
Wren (gærdesmutte) 1  
Dunnock (jernspurv) 3  
Robin (rødhals) 25 1
Common Redstart (rødstjert) 4  
Song Thrush (sangdrossel) 7  
Common Whitethroat (tornsanger) 4  
Blackcap (munk) 19  
Chiffchaff (gransanger) 49  
Willow Warbler (løvsanger) 2  
Goldcrest (fuglekonge) 15 1
Firecrest (rødtoppet fuglekonge) 2  
Spotted Flycatcher (grå fluesnapper) 1  
Chaffinch (bogfinke) 1  
Red-flanked Bluetail (blåstjert)   1
Total 133 3


20190925 131059.jpg1
Mathias got to ring some birds once it calmed down. Photo: Lisa Flam


 

Diset morgen

tirsdag 24. september 2019
Flere fugle ringmærket.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Der skete ikke meget på dagens morgenobs der var bemandet af David og mig. Det var ret diset, sikkert pga. den noget svage vind der kom fra en sydlig retning, og overskyet; disen begyndte først at lette lidt efter kl. 10.

Vi havde ret få småfugle, kun lidt over 60 engpibere og blot 3 bogfinker. I alt havde vi 5 bjergvipstjerter. Der kom rødstrubede lommer, 55 i alt hvilket er et fint antal. Herudover kom omkring 50 pibeænder, 7 krikænder, 10 toppede skalleslugere og 2 mørkbugede knortegæs. Der kom også 2 strandhjejler, 2 hjejler og 6 strandskader, 5 islandske ryler og 3 almindelige ryler. Vi havde en havørn trækforsøgende lavt i strandkanten samt en tårnfalk som dagens rovfugle. Ellers skete der desværre ikke meget mere denne dag, måske pga. disen og regnen sidst på natten der bevægede sig mod nord.

Vi får i morgen fortsat vinde fra mellem øst og syd, men det skulle blive ret skyet, og der kommer nok regn i løbet af dagen, så vi får se hvad det bliver til!


Lisa Flam:

Another wonderful day in Blåvand!

Actually, after 3 unbelievable days, today was a day full of birds, but nothing too special.

Mathias and I opened the nets and had Bent and Henrik join us later on. First round was pretty strong with almost 40 birds. Thanks to all the help, we were able to ring all the birds with time to spare.

We had lots of work, but still some time to look into ageing and moult on some birds. 

Thanks Mathias, Bent, Henrik and David for your help!

received 2412152752356544.jpeg1
Lots of birds! Photo: Bent Jakobsen

20190924 075955.jpg1
Net full with birds! Photo: Lisa Flam

Species New ringed Recapture
Tree Pipit (skovpiber) 1 -
Wren (gærdesmutte) 2 2
Dunnock (jernspurv) 1 -
Robin (rødhals) 16 3
Common Redstart (rødstjert) 2 -
Song Thrush (sangdrossel) 3 -
Common Whitethroat (tornsanger) 1 -
Garden Warbler (havesanger) 6 -
Blackcap (munk) 25 1
Chiffchaff (gransanger) 11 -
Goldcrest (fuglekonge) 1 4
Crested Tit (topmejse) - 1
Total 69 1120190924 130222.jpg11st male Common Redstart. Photo: Lisa Flam

received 2154924834808133.jpeg1
Tree Pipit. Photo: Bent Jakobsen

 

Rov- og andefugledag

mandag 23. september 2019
2 små fluesnappere og 1 rødtoppet fuglekonge ringmærket.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Østenvindsvejret fortsatte i dag for fuld udblæsning med en om morgenen vindhastighed på 9 m/s. Dette fik blæst nogle rovfugle, andefugle og et par overraskelser ud til kysten mens vi til gengæld havde vi et forholdsvist lavt antal småfugle. Vi havde ret tidligt en blå kærhøg der trak ud og en dværgfalk; senere kom der et par blå kærhøge mere samt hele 3 vandrefalke. Efterhånden kom der også røde glenter; disse ville Lisa gerne se (de er meget sjældne i Israel, og hun havde aldrig set dem før), og den mission lykkedes! Det blev til mindst 10 røde glenter i dag hvilket er rimelig godt helt herude. Vi havde også 6 rørhøge, 13 spurvehøge og 8 tårnfalke.

Over havet trak der ænder og gæs, heriblandt pibeænder (312), krikænder (16), spidsænder (11), ederfugle (20), troldand (1), bramgås (168), grågås (113) og knortegæs (15). Der kom også en del toppede skalleslugere (47). De første trækkende lappedykkere kom forbi i dag: 1 gråstrubet og 1 gråstrubet/toppet. Der kom 13 rødstrubede lommer. Af vadere kom der 13 islandske ryler, 7 almindelige ryler og 3 dobbeltbekkasiner.

Om morgenen kom der 1 sølvhejre, den anden på Hukket i år, som blev dagens fugl. De er som bekendt ikke almindelige på trækket herude.

Og så til småfuglene: her havde vi et flot antal bjergvipstjerter, nemlig 22. Af engpibere 642 og bogfinker 150, så det er klart noget færre fugle ift. i går. Svalerne er kommet lidt igen med 129 landsvaler, 9 bysvaler og 3 digesvaler.

Vinden skulle blive svag i morgen og skifte i løbet af dagen; i begyndelsen skulle den komme fra omkring sydvest og senere dreje om i sydøst. Sidst på natten skulle der i øvrigt komme lidt regn, så det kunne blive en lovende ringmærkningsdag igen.


Lisa Flam:

What a day...

So the wind was strong, still SE but too strong to expect for a good day. But in my opinion the lack of birds didn’t change the fact it was a good day.

Mathias and David were kind enough to help me open the nets in the morning and Mathias joined me for the first hours as well.
Yesterday Jørgen Grønne went out to the lighthouse garden after we were done ringing and said there was a Firecrest (rødtoppet fuglekonge) near one of the nets. I was thinking to go and try to ring it but was a bit tired after the day we had. I also got the feeling it will stay and we will catch it the next day.

First round it was caught in the net that Jørgen mentioned.

20190923 132711On the left 1cy male Firecrest, on the right 1cy male Goldcrest. Photo: Lisa Flam

Meanwhile the amount of birds in the nets was decreasing and Mathias joined the migration observation, and just his luck we had our 2nd Red-breasted Flycatcher for this season. We did see a bird early in the morning that Mathias mention look ‘interesting’ and maybe another Red-breasted Flycatcher. Apparently, it was!

The rest of the day remained quiet without many birds, and at noon when Michael and I went to close the nets, I spotted another Red-breasted Flycatcher in the net! That means 3 in total this season and 2 for today! All 3 were 1cy.

IMG 20190923 095904
1cy Red-breasted Flycatcher. Photo: Mathias Blicher Bjerregård
 

Species New ringed Recapture
Wren (gærdesmutte) 2 -
Dunnock (jernspurv) 1 1
Robin (rødhals) 4 -
Song Thrush (sangdrossel) 2 -
Lesser Whitethroat (gærdesanger) 1 -
Common Whitethroat (tornsanger) 1 -
Garden Warbler (havesanger) 1 -
Goldcrest (fuglekonge) 5 3
Firecrest (rødtoppet fuglekonge) 1 -
Chiffchaff (gransanger) 10 -
Garden Warbler (havesanger) 1 -
Red-breasted Flycatcher (lille fluesnapper) 2 -
Coal Tit (sortmejse) 1 -
Chaffinch (bogfinke) 2 -

 

Vild søndag med MEGA

søndag 22. september 2019
Ti tusinder af trækfugle og 1 BLÅSTJERT ringmærket!
af Lisa Flam, Michael Brunhøj Hansen

Som nævnt i gårsdagens blogindlæg ville i dag formodentlig blive bedre end i går, og det blev minsandten også tilfældet. Vinden var gået i sydøst, og vejret var godt med lune temperaturer og skyfri himmel. DMI havde om morgenen et varsel ude for hele landet om tæt tåge, dog var der lidt mosekonebryg i den første time som ikke forstyrrede det fjerneste.

Hvis antallet af bogfinker og pibere var højt de forrige dage, så blev dagens antal meget højt. Den første halve time havde vi over 1500 engpibere og over 800 bogfinker, og i løbet af en 1½ time trak der over 16000 bogfinker og 1800 engpibere. Dagens total for begge arter blev næsten 25000 bogfinker og over 4300 engpibere!

Morgenobsen blev brat afbrudt da Lisa havde fanget en fugl hun ikke helt kunne nå at bestemme da der var mange fugle i nettene og det var endnu mørkt da solen knapt nok var stået op, så hun sendte mig et billede af den. Den mindede overfladisk om en lille fluesnapper, men meget hurtigt blev det fastslået af Mathias og Andreas at der var tale om en BLÅSTJERT, så vi ilede op i Fyrhaven hvor ringmærkerne (Lisa og Xenia) havde meget travlt med at få fugle ud af nettene og havde brug for en del hjælp hvilket vi også var villige til at bevilje dem. Blåstjerten er den første SU-art for Blåvand dette efterår (hvis vi ignorerer brilleand og amerikansk sortand).

Staarup-brødrene holdt stand på obs.-stedet mens vi var væk og havde talt fuglene mens vi var væk, men begge fik dog et (kort) glimt af blåstjerten.

Der kom herudover en trækkende rødtoppet fuglekonge, 13 skærpibere, 190 jernspurve, 21 hedelærker.

I morgen bliver det også østenvind, men vinden bliver noget kraftigere, op til 8 m/s.


Lisa Flam:

MEGA DAY!!!

I have to admit, this was a stressful morning.

I was expecting a nice day: good weather, SE wind and clear sky- Perfect. After having over 60 birds yesterday we were positive we would have over 100 birds (spoiler alert- we did.) But I wasn’t expecting 80% of them would be on the first round, and I didn’t think it would include a MEGA rare birds.

I started the day with Mathias helping me open the nets until Xenia arrived and joined me, he decided to go observe the migrating birds today after 3 days of ringing.

We decided to go out for first round a bit earlier than usual due to our expectation.
Most of the strong days so far did have most birds on the first 2 rounds but they were strong throughout the whole day.

Today was just unbelievable. David and Mathias had to come help out with getting the birds out from the nets, Michael and Andreas Pedersen were moved around (under my orders) to go get more bags and give them out to us, meanwhile Henrik Brandt joined and went back down to the Station Garden with Xenia for 2nd round.

While having so much help I needed someone to write the information on the birds I was ringing, and Gorm Wæhrehn volunteered immediately. Amazingly enough he understood the system right away and was a huge help on a crazy morning like this. Thanks a lot!!

I really appreciated all the help I was getting; everyone understood the situation and were following my requests, they were all doing their best. It mad it possible for me to ring all the birds as fast as I could.

After this crazy amount of birds, it seemed like the birds were all gone! Less than 30 birds were cough between 9:00-13:00.

We had 106+3 birds from 16 different species! Including Chiffchaff (gransanger) (27), Dunnock (jernspurv) (23) Blackcap (munk) (12), Wren (gærdesmutte) (9), Chaffinch (bogfinke) (9), Common Redstart (rødstjert) (3), Goldcrest (fuglekonge) (5) and RED-FLANKED BLUETAIL (BLÅSTJERT) (1).


IMG 6560

Foto: David Manstrup - Blåstjert!

I will say that I enjoy common birds as much as rare ones. I have been like that since I started birding and ringing.

I do have some dream birds (Firecrest (rødtoppet fuglekonge) was one of them, Goldcrest as well, Waxwing (silkehale), and yes, also Red-flanked Bluetail.) Goldcrest was obvious that I’m going to ring, also Firecrest was promised by Bent. But no one was prepared, especially me, for this amazing bird in the nets.

I want to thank all the helpers today, Xenia, Henrik, Mathias, David, Andreas, Michael, Kim, Bent and Gorm.

Dejlig dag med gode overraskelser

lørdag 21. september 2019
Lille fluesnapper og rødtoppet fuglekonge ringmærket; rødstrubet piber trækkende.
af Lisa Flam, Michael Brunhøj Hansen

Det blev en rigtig god dag ved Blåvandshuk. Vi var hele 6 til at tælle trækfugle, så der er ikke meget der er blevet overset. Trækket var dog ikke vildt imponerende, men der kom en del småfugle, igen særligt bogfinker (1042) og engpibere (536). Vi havde tillige en del rørspurve (57) og, lidt overraskende, 29 hedelærker. Herudover havde vi 25 sanglærker, 16 jernspurve og 8 bjergvipstjerter. Alle småfuglene trak mod nord imod vinden, hvilket de også har gjort de seneste dage. Af rovfugle blev det til en dværgfalk og 5 spurvehøge.

Nok engang skete der ikke meget til havs, men det blev dog til 37 rødstrubede lommer, en alkefugl og en enkelt almindelig kjove; vaderne var så godt som fraværende med kun 1 lille kobbersneppe og 1 strandskade samt 2 dobbeltbekkasiner, dog rastede der også nogle sandløbere på stranden.

Morgenobsen blev kortvarigt afbrudt da de havde fanget lille fluesnapper i Stationshaven, en ungfugl (se mere forneden), så den tog vi naturligvis ned for at se. Det blev den anden SUB-art fanget dette efterår.

Da vi var kommet tilbage, var morgenobsen næsten officielt slut, men lidt over kl. 10 kom der en ny halvsjældenhed, nemlig en fin rødstrubet piber trækkende mod nord lige over hovederne på os!

Resten af formiddagen og første halvdel af eftermiddagen forgik i nettene. Der dukkede en rødtoppet fuglekonge op i løbet af dagen i Stationshaven, og den ville Lisa godt virkelig gerne fange (jf. forneden). Det blev 3. fine art i dag.

Vi er vist alle enige om at dette har været efterårets hidtil bedste dag, men det varer nok ikke meget længe, for i morgen skulle vinden komme fra sydøst, og det plejer at give de bedste betingelser. Vi forventer således at få en travl dag med rigtig mange småfugle, nogle rovfugle og at der sker en del mere over havet mht. lommer, ænder og gæs. Der bliver sikkert også travlt ude i nettene, og mon ikke der dukker en høgesanger eller måske en hvidbrynet løvsanger op?


Lisa Flam:

I can say without a doubt, this was the best day so far.

It's not about the total number of the day. Today was about nice weather, nice company, nice birds and even some other wildlife.
We started the day, Mathias and I, with over 20 birds. Most of them were Robins (rødhalse), some Wrens (gærdesmutter), Blackcaps (munke) and Willow Warbler (løvsanger). We felt this is going to be a good day with lots of birds. We were very surprised on our second round having less than 10 birds! What was going on?

3rd round we had only 2 birds. I took a glance at the first bird from far away and assumed it will be a Garden Warbler (havesanger). When I got to the nets, I realized it was a type of Flycatcher (fluesnapper), but I was getting it out safely so didn’t even focus on what Flycatcher it was. Mathias came by and immediately identified it as a Red-breasted Flycatcher (lille fluesnapper)!! All the birders around came as fast as possible to see it! Definitely a good moment for us today. By that time, we didn’t care anymore that we had only 2 birds.

untitled 1 of 1 3
1st year Red-breasted Flycatcher. Photo: Lisa Flam

The next special bird was a bird that I have been dreaming to at least see. I was promised by Bent to ring some through the season, but for me it was enough just to see it.
Lucky me- It was located really close to the nets, I was watching it fly around, and finally it flew into the net- FIRECREST (RØDTOPPET FUGLEKONGE). I know most of the readers won’t understand my excitement but for me it was a dream come true.

untitled 0807 4
1st year male Firecrest. Photo: Lisa Flam

Later on David and Michael joined us. Michael recently got his X-license and is learning how to get birds out of the nets, he is getting a lot of experience and helps when it is possible.

In total we had 59+7 from 18 species!
Robin (24+3), Song Thrush (sangdrossel) (2), Lesser Whitethroat (gærdesanger) (1), Common Whitethroat (tornsanger) (1), Yellowhammer (gulspurv) (4+1 recapture, was ringed in Blåvand Station by Henrik Knudsen on March 9th 2017!!), Dunnock (jernspurv) (3+1), Coal Tit (sortmejse) (4) etc.

20190921 104045.jpg1
Three 1st year Coal Tits, all flew into the same net at the same time.Photo: Lisa Flam

We also had a recapture Robin that I have ringed exactly a month ago that had a juvenile plumage, This time still with a juvenile plumage but also an orange breast!

20190921 125503.jpg1
1st year Robin, 21.9.2019. Photo: Lisa Flam

IMG 20190821 WA0043.jpg1Same Robin, 1 month ago, 21.8.2019. Photo: Lisa Flam

Last round I almost stepped on a snake (Common European Viper, (hugorm)). Amazingly enough, this is the second time I’ve seen it so far, both times after almost stepping on it.

20190921 135707.jpg1
Common European Viper (hugorm) from today.


1   |  2  |  3     NÆSTE