Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (108)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (10)feb. (13)mar. (24)apr. (29)maj (31)juni (30)juli (30)aug. (31)sept. (30)okt. (31)nov. (16)dec. (1)

Flyvende tønde på stranden

onsdag 21. juli 2021
Trækket er stadig beskedent og foregår mest mod nord. En Storkjove (Great Skua) har i flere dage holdt til på stranden.
af Af Ole Friis Larsen og Taïma Lorentzen

Trækket på Hukket. Vinden var i nordvest, og der var lidt regn i luften på årets sidste dag med mødetid klokken 5 for fuglestationens tre træktællere. Vi starter dagens tre timers standardtælling i det kvarter, som solen står op i, og det gjorde den 5.14 – torsdag vil solopgangen ske i næste kvarter. Selv om trækket ikke er stort, er det alligevel interessant at opleve nu. Mange ville forvente, at fuglene trækker mod syd nu, men de fleste flyver mod nord langs den jyske vestkyst.

 Det er terner og måger, som følger kysten på jagt efter mad, før de indleder det egentlige træk mod syd. Farveringmærkning har afsløret, at der er hollandske og vesttyske Splitterne, som tager hele vejen op omkring Skagen og langt ind i Østersøen, før de måske følger store floder ned over Europa. Årets unger er med på trækket, men har stadig ikke lært at klare sig selv. Vi ser dem tigge mad hos de adulte/voksne fugle, som flyver i pendulfart med småfisk til ungerne, mens fuglene bruger stranden som rasteplads om morgenen, før der kommer mange mennesker.

 Desuden er der lidt trafik af Sortænder (Common Scoters), som også er på fourageringstræk op og ned ad kysten.

 Hvor der er mange måger, kommer der ofte også røvere for at plyndre dem for mad. Kjoverne kaldes ligefrem Raubmöwen (rovmåger) på tysk. Onsdag kom der en Almindelig Kjove (Arctic Skua) sydfra jagende lave ind over sandrevlerne med måger allerede et kvarter efter solopgang. Det var en mørk variant, som var let at skelne fra mågerne på sit sortagtige udseende med store hvide felter på vingerne, men kjoverne opdager vi også ofte på, at alle mågerne pludselig letter. Ingen af dem vil have en kjove tæt på.

 Senere dukkede en Storkjove (Great Skua) op. Den har været i området i flere dage, og vi kan genkende den på, at den er en af de mindre almindelige lyse varianter. Mange af arterne af kjover findes såvel i lyse som i mørke og mellemformer. Storkjover yngler på øer i Nordatlanten, men strejfer om i større havområder uden for yngletiden. Det er en stor og tung fugl, der ofte bliver beskrevet som ’en flyvende tønde’.

Storkjove a 00001Storkjove (Great Skua) på stranden ved Hukket. Fuglen har været der i flere dage og kan genkendes på den lyse fjerdragt. Den bruger meget tid på at trykke sig i sandet og holde øje med fugle, som finder mad og kan plyndres. Foto: Ole Friis Larsen/BFU

Storkjoven ved Blåvands Huk lige for tiden har en anden teknik. Når den ankommer, forsvinder alle måger og terner fra de nærmeste revler. Kjoven lagde sig også onsdag morgen tålmodigt ned tæt op noget tang eller andet opskyl, hvor den kunne ligge lidt i skjul og vente, at måger og terner faldt til ro igen. Derfra holdt den øje med de andre fugle og slog til i korte lynangreb, når nogen havde fundet noget mad, der var værd at plyndre dem for.

Storkjove e 00001Mågerne holder sig langt fra den store kjove, men ternerne angriber ivrigt for at jage den væk. Foto: Ole Friis Larsen/BFU

Mågerne skulle ikke i karambolage med den sølvmågestore rovfugl, men ternerne angreb igen og igen, når de fik øje på kjoven. Der var rigelig underholdning for morgenholdet på stranden, selv om trækket af vadefugle stadig ikke kom i gang onsdag. Vi så dog flere Strandskader (Oystercatchers) end i de foregående dage, så de større flokke er på vej.

 På stranden så vi også flere Store Præstekraver (Ringed Plover), som slæbte sig hen over sandet med ’brækkede’ vinger. Det er et trick, som de bruger for at lokke trusler væk fra deres unger. Derfor tydede fuglene på, at der i hvert fald var tre ynglepar. Hos et af parrene så vi to små dununger. Det er sent og formentlig udtryk for, at det første kuld er gået tabt, hvorefter parret har lagt nye æg. Det kunne også være tilfældet for de andre, vi så med den specielle yngleadfærd.

Ringmærkning.

Hej allesamen !

Jeg er tilbage i Blåvand, efter en måned i Skagen. Det er rart at være tilbage her :) . Dagen startede godt for det ringæmærkende team, på de første par runder får vi 2 Gulspurve og nogle unge gærdesmutter. Samuel vidste os hvordan man aldersbestemmer Gulspruve, en forskel i fjerdene på hovedet af Gulspruve kan hjælpe med af finde ud om fuglene er en unge han, unge hun, ad. hun eller ad. han. 

IMG_1122.jpg

3k+ Gulspurv, Foto: Taïma Lorentzen

IMG_1119.jpg

1k Gulspurv, Foto: Taïma Lorentzen

IMG_1113.jpg1k Gærdesmutte, Foto: Taïma Lorentzen

Det var lidt blasende også åbende vi ikke alle nettene ved Fyret. Andrea ringmærkede sin første fugl, det var en flot rødhals, og jeg ringmærkede min første Gærdesmutte. Senere i dag ankommede David Manstrup og Rasmus Momme. 

ringmærkning :

  • 2 Tornirisk (Linnet, Linaria cannabina)
  • 1 Rødhals (Robin, Erithacus rubecula)
  • 2 Gærdesangere (Lesser Whitethroat, Curruca curruca)
  • 1 Musvit (Great Tit, Parus major)
  • 2 Gulspurven (Yellowhammer, Emberizia citrinella
  • 2 Tornsangeren (Whitethroat, Sylvia communis)
  • 1 Gulbug (Icterine Warbler, Hippolais icterena)
  • 2 Gærdesmutte (Wren, Troglodytes troglodytes)

Se dagens observationer fra Blåvands Huk her.

Folk på stationen: Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Andrea Mestrov, Jonas Pedersen, Oliver Laursen, David Manstrup, Ole Friis Larsen, Rasmus Momme

  

New poersonnel!

tirsdag 20. juli 2021
af Samuel Perfect

There has been a sudden upsurge in personnel at the station with the arrival of three new and one returning personnel, it's great to have such a lively crowd again. With the extra hands we will surely accomplish a lot over the coming weeks. We welcome Andrea, Oliver, Jonas, and Taima (who was also present during late spring). Ole (who arrived yesterday) is also here on his annual visit to make the most of the wader migration and assist with the daily standardised counts.

Daily proceedings began in a similar way to the previous few weeks with a check of the moth trap yelding 155 moths of 52 species. Year ticks included Drinker (Græsspinder, Euthrix potatoria), Early Thorn (Almindelig Månemåler, Selenia dentaria), and Gelechia nigra.

EARLY_THORN_20.07.2021_Blavand_Denmark_8.JPG

Early Thorn (Almindelig Månemåler, Selenia dentaria)

The morning observations produced some noteworthy rewards despite the tough northerly breeze restraining any substancial wader movements. Highlights included the lingering adult Great Skua (Storkjove, Stercorarius skua), one Arctic Skua (Almindelig Kjove, Stercorarius parasiticus) and 1301 terns of four species.

A Black Kite (Sort Glente, Milvus migrans) which flew over Bent and Ole added some buzz to the usual proceedings as this represnts the first for the station so far this year!

See the link below for a full list of this morning's sightings:

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=dato&dato=20-07-2021&omraade=lokalitet&hiddenlok=555209&obstype=observationer&species=alle&summering=yes&sortering=dato

Personnel: Taima, Andrea, Oliver, Jonas, Ole, Bent and Samuel

Sandwich Terns on the move!

mandag 19. juli 2021
af Samuel Perfect

No moth trap was set last night as the wind was too strong so instead some extra time was spent on the beach after the observations were complete to read some colour rings on the gulls and photograph the terns flying north.

The morning seawatch once again continued in a similar vein to the previous two days with several thousand Black-headed Gulls (Hættemåge, Chroicocephalus ridibundus) migrating north along with the highest Sandwich Tern (Splitterne, Thalasseus sandvicensis) count of the autumn thus far (991). Further notewrothy sightings included two Arctic Skuas (Almindelig Kjove, Stercorarius parasiticus), sadly one was trailing a meter long piece of marine plastic litter behind it as it was caught around its leg. The same lingering adult Great Skua (Storkjove, Stercorarius skua) from yesterday was also still present.

See the link below for a full list of this morning's sightings:

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=dato&dato=19-07-2021&omraade=lokalitet&hiddenlok=555209&obstype=observationer&species=alle&egneobs=on&summering=yes&sortering=dato

19.07.2021_Blavand_Denmark_886.JPG

19.07.2021_Blavand_Denmark_345.JPG

19.07.2021_Blavand_Denmark_104.JPG

19.07.2021_Blavand_Denmark_640.JPG

Sandwich Tern (Splitterne, Thalasseus sandvicensis)

19.07.2021_Blavand_Denmark_164.JPG

Common Tern (Fjordterne, Sterna hirundo)

19.07.2021_Blavand_Denmark_490.JPG

An unusually white Black-headed Gull (Hættemåge, Chroicocephalus ridibundus)

Personnel: Bent, Ole Fries Larsen and Samuel

Gulls and moths

søndag 18. juli 2021
af Samuel Perfect

The moth trap was once again rather busy with 240 moths of 83 species present. Year ticks included Pale Mottled Willow (Stråtagsugle, Caradrina clavipalpis), Ruby Tiger (Kanelbjørn, Phragmatobia fuliginosa), Common Footman (Blygrå Lavspinder, Eilema lurideola), Least Yellow Underwing (Mørksømmet Smutugle, Noctua interjecta), Endotricha flammealis, and Cacoecimorpha pronubana.

PURPLE-BORDERED_GOLD_18.07.2021_Blavand_Denmark_8.JPG

Purple-bordered Gold (Mose-Løvmåler, Idaea muricata)

The morning seawatch resembled yesterdays in several ways with a strong passage of both gulls and terns. Highlights included an adult Great Skua (Storkjove, Stercorarius skua) flying north along the shoreline and two Mediterranean Gulls (Sorthovedet Måge, Ichthyaetus melanocephalus) also migrating north (one each of 1cy and 2cy).

See the link below for a full list of this morning's sightings:

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=dato&dato=18-07-2021&omraade=lokalitet&hiddenlok=555209&obstype=observationer&species=alle&egneobs=on&summering=yes&sortering=dato

An afternoon bike ride to Oksby Klitplantage was fairly productive as well as seeing White-tailed Eagle (Havørn, Haliaeetus albicilla), two Cranes (Trane, Grus grus) and numerous Grey Herons (Fiskehejre, Ardea cinerea) the focus was once again on the invertebrates and flowers.

MARSH_GENTIAN_18.07.2021_Blavand_Denmark_29.JPG

Marsh Gentian (Klokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe)

Pyrausta_despicata_18.07.2021_Blavand_Denmark_32.JPG

Pyrausta despicata

FORESTER_18.07.2021_Blavand_Denmark_49.JPG
Foresters (Grøn Køllesværmer, Adscita statices)

Personnel: Samuel

Black-headed Gull passage

lørdag 17. juli 2021
af Samuel Perfect

The early morning check of the moth trap yielded 122 moths of 58 species, not bad returns given the strong northerly wind overnight. One year tick was present, a Confused (Mørk Stængelugle, Apamea furva).

CONFUSED_17.07.2021_Blavand_Denmark_2.JPG

Confused (Mørk Stængelugle, Apamea furva)

The morning seawatch, although low in diversity, certainly made up for its shortcomings with high numbers of both gulls and terns, the highest counts were awarded to Black-headed Gull (Hættemåge, Chroicocephalus ridibundus) with 3574 mostly flying north and 930 CommonTern/Arctic Tern (Fjordterne/Havterne, Sterna hirundo/Sterna paradisaea), the highest count of the autumn so far! Even by the time I left, the passage of Black-headed Gulls was still in full swing!

See the link below for a full list of this morning's sightings:

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=dato&dato=17-07-2021&omraade=lokalitet&hiddenlok=555209&obstype=observationer&species=alle&summering=yes&sortering=dato

Personnel: Samuel

Kaspisk suppe

fredag 16. juli 2021
af David Manstrup

Vinden var fortsat i nord, men var aftaget lidt siden i går. Jeg tog mig selvstændigt af den første halvdel af morgenobsen, da Samuel havde travlt med natsværmerne. Cirka 1 time efter obsens start deltog han også i morgenobsen, på trods af den stille omgang. 
Der var fortsat ikke meget aktivitet udover havet, med kun enkelte flokke af Strandskader kom flyvende, en enkelt rødben og en tidlig småspove fra morgenstunden. 

Til stor glæde for både Samuel og jeg stod mågerne rigtig godt i medlys på stranden. Dette gjorde det muligt at tjekke dem igennem. Det resulteret i hele 4 Kaspiske måger, 1 3k Sorthovedet måge og 1 voksen Ride. 
CG CY2 Her ses en 2k Kaspisk måge. Lange ben, sorte tertiære med smal hvid kant, lyst hoved, tyndt næb og hvid på bryst og bug med få pletter i nakken og på flanken. Derudover en mere kontrastrig overside end for eksempelvis Sølvmåge har. Foto: David Manstrup 

Samuel havde som skrevet før meget at give sig til ved natsværmerfælden, idet han fangede 151 natsværmere fordelt på 71 arter. Deriblandt denne Ypsolopha nemorella:hYpsolopha nemorellaYpsolopha nemorella. Foto Samuel Perfect


(DMA)

Det var virkelig ikke spændende..

torsdag 15. juli 2021
af David Manstrup og Bent Jakobsen

Jeg spurtede ud på morgenobsen i dag, fuld af motivation efter en god nat søvn.. 
Jeg skulle måske have ventet lidt, fordi den første halve time regnede væk i middelkraftig regn. Derudover var vinden i nord og kraftig, imellem 8-12 ms i løbet morgenen, så det var svært at finde et sted med læ. 
Det blev hermed en svær morgen at hive i land. Meget få trækkende fugle sås, og der er intet spektakulært at nævne. 

Jeg kunne i de mest sløve perioder nyde selskabet af mågerne og ternerne på stranden, men heller intet der skilte sig markant ud. 
Desværre ser det også lidt trist ud den næste uge. De lover nordlige vinde indtil søndag i næste uge.
Så det kan gå hen og blive en lidt sløv periode i Blåvand. 
Vi må håbe at de laver udsigten lidt om, eller at der mod forventning kommer lidt trækfugle til os. 

Samuel fortsætter sit gode arbejde på fuglestationen frem til 20. august, inden han drager mod fuglestationen på Long Point i Canada. 
Vi er meget glade for at have Samuel en måned mere.

(DMA) og BEJ

A trickle of passage

tirsdag 13. juli 2021
af Samuel Perfect

The early morning check of the moth trap yielded 196 moths of 64 species. Year ticks included Broad-bordered Yellow Underwing (Gul Båndugle, Noctua fimbriata), Festoon (Stor Sneglespinder, Apoda limacodes), Small Dotted Buff (Mosebunke-Ugle, Photedes minima), Double Dart (Graphiphora augur), Eana penziana, Bactra furfurana, and Zeiraphera ratzeburgiana.

 

There was a modest turnover on the mornings seawatch with a small number and diversity of both ducks and waders. Highlights included a 3cy Little Gull (Dværgmåge, Hydrocoloeus minutus), 11 Grey Herons (Fiskehejre, Ardea cinerea), and three Curlew Sandpipers (Krumnæbbet Ryle, Calidris ferruginea).

See the link below for a full list of this morning's observations:

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=dato&dato=13-07-2021&omraade=lokalitet&hiddenlok=555209&obstype=observationer&species=alle&egneobs=on&summering=yes&sortering=dato

Personnel: David and Samuel

Mågetjek på stranden bragte de bedste resultater!

mandag 12. juli 2021
af David Manstrup

I dag lovede de østenvind og det plejer at betyder rigtig pæne vadertotaler, men i dag gik det en anelse sløvt. Måske fordi at det stadig er tidligt på sæsonen. Morgenobsen blev flittigt gennemført af Samuel og undertegnede.

Der var også konstant et eller andet at kigge på, og vi kedede os ikke i løbet af morgenen. 
Af vadertal nævnes omkring 140 Almindelige ryler, 50 små kobbersnepper, 47 Sandløbere, 2 Mudderklirer og 14 Islandske ryler. 
Der kom desuden en Almindelig kjove trækkende i det allerførste dagslys. Derudover sås en Gråstrubet lappedykker trækkende..  
IMG 4054Små Kobbersnepper på træk. Foto: David Manstrup

Vi bemærkede under morgenobsen at der igen i dag var et vældigt liv af måger på stranden. Vi valgte derfor at bruge et par timer på mågetjek.. 

Det bragte 3 Kaspiske måger med sig plus en 3k Dværgmåge. 
Den ene 1k Kaspiske måge var ringmærket med en gul ring, og det bliver derved spændende at se hvor den kommer fra? 

Det lykkedes at få et par fotos af den ene 1k Kaspiske måge:
IMG 4195
Kaspisk Måge 1k - Foto David Manstrup

(DMA)

Seawatch and moths

søndag 11. juli 2021
af Samuel Perfect

A total of 231 moths of 87 species were attracted to the trap overnight. Year ticks included Horse Chestnut (Mørk Hedemåler, Pachycnemia hippocastanaria), Purple-bordered Gold (Mose-Løvmåler, Idaea muricata), Aethes margaritana, and Diplodoma laichartingella.

PURPLE-BORDERED_GOLD_11.07.2021_Blavand_Denmark_29.JPG

Purple-bordered Gold (Mose-Løvmåler, Idaea muricata)

Epiblema_foenella_11.07.2021_Blavand_Denmark_13.JPG

Epiblema foenella

Aethes_margaritana_11.07.2021_Blavand_Denmark_11.JPG

Aethes margaritana

The seawatch was also relatively productive with a trickle of waders and ducks. Three Arctic Skuas (Almindelig Kjove, Stercorarius parasiticus) were also noted along with a 3cy Caspian Gull (Kaspisk Måge, Larus cachinnans) preening on the beach.

See the link below for a full list of this morning's observations.

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=dato&dato=11-07-2021&omraade=lokalitet&hiddenlok=555209&obstype=observationer&species=alle&summering=yes&sortering=dato

unnamed.jpg

3cy Caspian Gull (Kaspisk Måge, Larus cachinnans)

Personnel: Samuel


FORRIGE     1  |   2   |  3     NÆSTE